Probudíme sopky k životu?

19.07.2014 10:42

Obecně se ví, že vulkanické projevy na Zemi dodávají do atmosféry další oxid uhličitý, i když společně s větším množstvím pevných částic (síra). Očekávali bychom tedy, že sopečná aktivita může mít podíl na změně klimatu.

Nejnovější poznatky ale poukazují na to, že vazba může fungovat i opačně. Při vyšších teplotách se zrychluje eroze povrchu, takže se více materiálu dostane do moře. To vede k nadlehčování kontinentů, v důsledku toho rychlejšímu pohybu litosférických desek po zemském plášti. Podobně funguje i odtávání ledovců – to také odlehčuje kontinenty a tím uvolňuje jejich pohyb. V konečném důsledku by se tedy mohla posílit vulkanická činnost či zemětřesení. To je však spíše dlouhodobá záležitost a vztahy v tomto směru nejsou zcela prokázané.