Proč chodit pro oheň

06.04.2014 09:33
(výběr krátkých Zen-buddhistických textů "Mistři a žáci")
 Sestavil Petr Pavlík

Fa-jen se ptal svého žáka, proč mu nikdy nepoložil otázku o Zenu. Žák vysvětloval, že již dostal uspokojivou odpověď od bývalého mistra. Fa-jen naléhal, aby prozradil jakou, a žák mu na to odpověděl:

"Ptal jsem se mistra, co je Buddha, a ten řekl: Bůh ohně si jde pro oheň."

"Výborná odpověď," poznamenal Fa-jen, "jsem si však jist, že jsi ji nepochopil."

"Ale přece bůh ohně nepotřebuje hledat oheň, ten ho stále má! A to je totéž, jako kdybych se já pokoušel hledat nějakého Buddhu, zatímco jím odjakživa jsem."

"Přesně, jak jsem předpokládal, rozesmál se Fa-jen, "jsi vedle."

Žák se urazil a opustil klášter. Po jisté době mu to však nedalo a vrátil se. Omluvil se mistru Fa-jenovi a pokorně žádal o poučení.

"Tedy přistup a polož otázku," svolil Fa-jen.

"Co je Buddha?," zašeptal žák.

"Bůh ohně si jde pro oheň!"