Proč já ne?

20.04.2014 08:04
(výběr krátkých Zen-buddhistických textů "Mistři a žáci")
 Sestavil Petr Pavlík

Žák přišel k mistrovi Ma-tsu a ten na něj spustil:

"Co tu pohledáváš?"

"Hledám pravé poznání, jakého dosáhl Buddha", odpověděl žák.

"Buddha nemůže mít žádné takové poznání, to patří pouze démonům," namítal mistr a pokračoval:

"Přicházíš z Nan, přesto se mi zdá, že jsi ještě neviděl mistra Ši-tu. Měl by ses tam vrátit."

Žák se tedy vrátil do Nan k mistrovi Ši-tu a otázal se ho:

"Co je Buddha?"

"Ty Buddha nejsi," odpověděl mu mistr.

"A co to všechno okolo nás?", namítal žák.

"To je Buddha", připustil mistr.

"A proč já nejsem?", zašeptal žák.

"Protože to sám nevidíš," usmál se mistr.