Produkce potravin

22.06.2019 13:09

 

Současný intenzivní způsob produkce potravin založený na ekonomickém růstu, maximalizaci zisků a pěstování standardizovaných plodin na obrovských plochách není do budoucna udržitelný. Takový způsob hospodaření vyžaduje stále více vnějších vstupů, jako jsou fosilních paliva a chemické látky k podpoře růstu a ochraně plodin, biotechnologie či patentovaná semena.

Intenzivní zemědělství má mnoho nezamýšlených negativních důsledků pro životní prostředí i lidstvo, jako například úbytek biodiverzity, ničení přírodních ekosystémů, mizení živin a života z půdy, produkce emisí skleníkových plynů, která přispívající ke změně klimatu, nemoci způsobené pesticidy v potravním řetězci, zhoršení života místních komunit v zemích globálního Jihu a mnohé další.

V současné době pochází 75% světové produkce potravin z pouhých 12 rostlinných a 5 živočišných druhů. Zároveň za posledních 100 let došlo k radikálnímu snížení agrobiodiverzity – příšli jsme o celé 3/4 rozmanitosti zemědělských plodin a hospodářských zvířat. Přispívá k tomu i politika patentování semen, kdy jsou farmáři nuceni nakupovat každý rok hybridní semena od semenářských koncernů a dostávají se tak do dluhových pastí.

Pokud chceme do budoucna zajistit dostatečný přístup ke kvalitním potravinám pro všechny, a zároveň zachovat naši planetu obyvatelnou, je nutné zásadně proměnit podobu současných potravinových systémů směrem k lokální a sezónní agroekologické produkci. K tomu může přispět každý z nás volbou zodpovědného jídelníčku.

 

Zdroj: glopolis.org