Původ kruhů

04.11.2018 16:54

 

Vznik kruhů v obilí bývá přisuzován více faktorům. U všech kruhů v obilí však jejich původ spolehlivě vysvětlený není. Jednoduché polehnutí obilí mohou vytvářet atmosférické jevy nebo divoká zvířata. Potvrzenými původci jsou lidé, ať už recesisté či umělci. Vědecké výzkumy spekulovaly také o vlivu elektromagnetických atmosférických jevů. Pro složitější útvary v obilných polích se však zatím nenašlo jiné podložené vysvětlení než lidská činnost.

Detaily skutečných i spekulovaných původců jsou šířeji rozvedeny v následujících výčtu:

  • lidská činnost - mnoho kruhů v obilí bylo prokazatelně záměrně vytvořeno lidmi a z kruhů v obilí se časem stala určitá forma uměleckého vyjádření, v roce 2009 se ale objevil první známý útvar, který vznikal dokonce celé tři noci, některé útvary zase obsahují i textová vyjádření, většina útvarů má však stále geometrickou podobu, vzniká v nočních hodinách, autoři zůstávají v anonymitě a nezanechávají na místě stopy

  • činnost větru - po zmínce Roberta Plota z roku 1677 se první vědecký komentář k tomuto tématu se objevil až roku 1880 v Nature, jeho autor John Capron spekuloval právě o vzniku těchto formací vlivem větru, v 80. letech 20. století se teorii pokusil rozšířit kanadský meteorolog Terence Meaden, který později sám doznal, že moderní obilné kruhy, o kterých spekuloval, byly s velkou pravděpodobností dílem prvních nadšenců tohoto umění, větrné smršti však mohou polehnutí úrody způsobovat, není však potvrzeno, že by důsledkem mohli být i komplikovanější obrazce

  • elektromagnetické jevy - od 90. let minulého století se začalo spekulovat o původu obilných kruhů v elektromagnetických atmosférických jevech, odkazovalo se přitom i na rozdílnost podloží (převážně křídové v místě nejčastějšího vzniku v jižní Anglii) a jeho odlišnou velikost náboje, tato teorie souvisí také s četným pozorováním i videozáznamy zhruba kulovitých světelných útvarů náhodně putujících krajinou v místech vzniku některých obilných kruhů (označované jako BOL - balls of light, tzn. koule světla), pravost některých nahrávek se nepotvrdila (jednalo se podle všeho o počítačové animace), mohlo by se však jednat o plazmatické útvary (např. kulové blesky), což by mohlo vysvětlovat i některé jevy zaznamenané v přítomnosti obilných kruhů (jako bzučivé zvuky, vyhýbavost zvířat nebo nezvyklé mentální a fyzické stavy návštěvníků těchto míst), relevance teorie vzniku obilných kruhů na základě teorie BOL byla ale zpochybněna a souvislost elektromagnetických jevů s obilnými kruhy tak není jasná

  • činnost zvěře - polehlá úroda bývá v mnoha případech způsobena činností divoké zvěře, hlavně kopytníků, kteří se chodí do polí pást nebo odpočívat, tvary takto způsobené tak nemusí být nutně nijak více pravidelné

Výskyt geometrických útvarů ve vegetaci jako takových nemusí být způsoben pouze polehnutím, ale i odlišným vzrůstem nebo vitalitou rostlin. Původcem bývá například přítomnost houbového mycelia (tzv. čarodějné kruhy) nebo odlišné složení podloží, které může poukazovat i na zbytky zaniklého osídlení v lokalitě či jiné archeologické pozůstatky (v zahraniční literatuře jsou takové tvary ve vegetaci označovány jako "cropmark", v překladu "značka v úrodě").