Rok nestability a Blízký východ

10.01.2016 07:48

 

Hlavní problémy budou spojeny s Evropou a Západem. Největším rizikem roku bude vyprázdnění transatlantické aliance. Kvůli kombinaci rozdělené Evropy a ochabující Ameriky bude Západ slabší než kdykoliv od konce druhé světové války. Sloup světové stability, jenž držel 75 let, byl podle zprávy nebezpečně vyhlodán zevnitř.

A to ve chvíli, kdy jsou geopolitické vyhlídky pochmurnější víc než kdykoliv předtím za posledních patnáct let, kdy byla zpráva vydávána. Eurasia Group dále uvádí, že Evropa, už beztak rozdělená spory na téma, zda se má víc uzavřít do sebe, či naopak otevřít, bude nejvíc cítit žár požáru na Blízkém východě.

K tomu se přidá „pankimunizace“ americké zahraniční politiky. V narážce na generálního tajemníka OSN Pan Ki-muna to znamená, že ji tvoří spousta prázdných aspirací a velmi málo smysluplné politiky, která by tyto aspirace podpořila.

Ale rizik je víc, tady jsou ta hlavní, jež jsme ze zprávy vybrali.

 


Vyhnívající aliance

Pouto mezi Evropou a USA je nyní nejslabší a nejméně důležité za celou dobu svého trvání. Ukrajinská krize a konflikt v Sýrii letos dále odhalí rozdílné zájmy USA a Evropy. Jak se budou rozcházet cesty Ameriky a Evropy, svět přijde o hasiče a konflikty – zvláště na Blízkém východě – budou ponechány samy sobě napospas.

 

Štěpení Evropy

Rozdělení Evropy dosáhne kritického bodu, přičemž zásadním kamenem sporu bude konflikt mezi otevřenou Evropou a uzavřenou Evropou. Kombinace krizí, jež budou i nadále představovat migranti, terorismus, politický tlak ulice a nerovnost mezi jednotlivými částmi Evropské unie, bude bezprecedentně ohrožovat principy, na nichž stojí nová Evropa. Pod obzvláštním tlakem se octnou otevřené hranice. Evropa bude držet pohromadě ekonomicky, ale v širším slova smyslu, tedy pokud jde o politiku a soudržnost, už to platit nebude.

 

Čínský brontosaurus

Nikdy v minulosti neměla země srovnatelná s čínským skromným stupněm ekonomického a politického rozvoje tak mocný globální vliv. V roce 2016 se ukáže, že Čína je současně nejdůležitější i nejnevypočitatelnější činitel současného světa. Tím bude stále více vyvádět z rovnováhy ostatní světové hráče, kteří na to nejsou připraveni, nerozumějí Číně nebo nesouhlasí s čínskými prioritami. Výsledkem bude, že si nebudou vědět rady s tím, jak reagovat.

 

Teror jako stálice

Islámský stát zůstane nejmocnější teroristickou organizací na světě. Nejzranitelnějšími státy budou Francie, Rusko, Turecko, USA, z arabských zemí to budou Saúdská Arábie, Irák, Libanon, Jordánsko, Egypt. Ohroženy jsou i evropské země s muslimskou komunitou.

 

Nervózní Saúdové

Možnost otevřeného konfliktu uvnitř vládnoucí rodiny Saúdské Arábie je reálná. Navíc se země bude letos cítit na Blízkém východě stále ohroženější, což povede ke stále agresivnějšímu jednání.

 

Přicházejí technologové

Do sféry světové politiky vstupují s nevídanou sebejistotou nesmírně vlivní nestátní činitelé ze světa technologií. Mají politické ambice, je jich hodně a liší se od sebe, protože mezi ně patří jak boháči a géniové ze Silicon Valley, tak hackerské skupiny či bohatí filantropové, kteří zbohatli na moderních technologiích. Jejich politický vzestup se budou snažit omezit vlády i různé nevládní organizace, což dál destabilizuje politiku i trhy.

 

Nevypočitatelní vůdci

Výjimečně vysokou dávku nestability vnese letos do světové politiky nezvykle početná skupina vůdců známých svým nevypočitatelným jednáním. Hlavními představiteli této skupiny jsou Vladimir Putin a Recep Tayyip Erdogan, v menší, leč rozhodně nezanedbatelné míře rovněž ukrajinský prezident Petro Porošenko.

 

Málo voleb

Země nově se rozvíjejících trhů nečeká letos mnoho voleb, takže obyvatelé nebudou moci projevit své názory. Protože ekonomický růst bude pomalejší a životní úroveň bude stagnovat, utrpí tím stabilita těchto zemí. Z historického hlediska byly trhy stabilnější v nevolebních rocích, letos to však platit nebude. Za posledních deset let se většina států s rozvíjejícími se trhy těšila z rychlého růstu, což vytvořilo podmínky pro nepříjemné probuzení. A lidé nebudou mít možnost, jak upustit páru volbami.

 

Zdroj: https://zpravy.idnes.cz