Ronovec

15.08.2014 18:04

 

 

Osud nebyl k hradu Ronovci, zvanému též Letní hrad, příznivý, a proto se jeho pevné zdi proměnily ve zříceniny už po třech staletích. Však tajemná pověst o velkém pokladu ukrytém v hoře se nám dochovala do dnešních časů.

Před mnoha a mnoha staletími, od těch dob, co se z hradu staly již trosky, se tu vypravuje o pokladu. Říká se, že ve zříceninách se občas zjevovala překrásná rakev, vykládaná zlatem. V rakvi leželo tělo v generálské, pěkně zdobené uniformě. Muž měl prý po boku dlouhý kord.

Poblíž rakve stála truhlice plná zlata, stříbra, drahých kamenů a jiných skvostů, která byla zavřena na pevný zámek a jen na okamžik se otevírala.

Čas míjel, uplynulo několik věků, když se stal podivný příběh. Tenkrát se lesem procházela žena z nedalekého městečka a náhodou zbloudila až do blízkosti zřícenin hradu. Již byla unavená a chtěla si na nějakém klidném místě odpočinout.

Znenadání však spatřila otevřenou rakev s generálem a opodál stojící truhlici. Snad mysl se jí onehdy pomátla z toho zjevení, snad samotný čert jí našeptával. Kdo ví? Žena nikdy nikomu nepověděla, proč to udělala.

Když uviděla kord, který měl generál po boku, vzala jej z rakve, pevně sevřela a mrtvolu probodla. Tu se stalo něco podivuhodného. Země se rozestoupila a pohltila rakev i truhlici s pokladem.

Pověst praví, že od těch časů se již nikdy přízrak pod Ronovcem neobjevil a do doby než se znovu ukáže lidské bytosti musí uplynout ještě hodně času.