Rozbitý šálek

19.04.2014 08:06
(výběr krátkých Zen-buddhistických textů "Mistři a žáci")
 Sestavil Petr Pavlík

Mistr Ikkyu býval bystrý už jako chlapec. Jeho učitel měl vzácný šálek, opravdovou starožitnost. Stalo se, že malý Ikkyu šálek rozbil a byl z toho vyděšen. Když uslyšel mistrovy kroky, schoval střepy za záda a začal otázkou:

"Mistře, proč musí lidé umřít?"

"Je to zcela přirozené," vysvětloval starý mistr. "Všechno má svůj čas."

Ikkyu ukázal rozbitý šálek a tiše dodal:

"Váš šálek měl právě svůj čas."