Rozdělení mystických meditací

23.09.2012 17:45

 

Mystické meditace rozhodně nejsou relaxací ani zamýšlením se nad čímkoliv. Vždy je v nich aktivní božská síla, jež má hlavní slovo. Lze je rozdělit podle určitých hledisek, a to:

  1. Délky - na malé (do jedné hodiny) a velké několikahodinové. Malé bývají denně a velké nejčastěji jednou měsíčně i déle, a jsou podstatně silnější i dějovější.
  2. Hloubky změněného stavu vědomí - Vyjadřují se tzv. ponorem do božského v procentech a ukazují na sílu prožívání božské síly. Čím více je božského, tím méně je v meditaci běžného lidského vědomí.
  3. Rychlosti dějů - od téměř klidné až intenzivně dějové.
  4. Dimenze božské síly – jež působí v meditaci a zásadním způsobem určuje její charakter. Bývá od 4,5 do 10. dimenze.
  5. Druhu transformační energie, je extatická, tísnivá či neutrální a jejich kombinace, což zásadně ovlivňuje její prožitek i děje.
  6. Úrovně částí, vědomí, jež do meditace božské vybere aby je oslovilo. Nerozvinuté části oslovuje nižší božskou silou tísnivými meditacemi, rozvinuté vyššími dimenzemi a nejčastěji extatickou transformační energií.
  7. Podle zaměření na seznamovací, transformační, výukové a psychoterapeutické
  8. Na spontánní a připravené
  9. Na úvodní a pracovní, jež jsou daleko náročnější
  10. Podle stupně přijetí, otevření se božskému

 

Běžné je ovšem střídání či kombinace jednotlivých hledisek během meditace, ale vždy jedno převažuje.