Rozdíly mezi duchovním probuzením a psychospirituální krizí

08.07.2012 15:10
Duchovní probouzení / psychospirituální zkušenost Psychospirituální krize
Vnitřní prožitky jsou proměnlivé, mírné a lze je snadno integrovat. Vnitřní prožitky jsou dynamické, nárazové a lze je obtížně integrovat.
Nové duchovní vhledy jsou vítané, žádoucí a široké. Nové duchovní vhledy mohou být někdy filozoficky podnětné i hrozivé.
Postupné přelévání myšlenek a vhledů do skutečného života. Omračující příval prožitků a vhledů.
Poklidné a zvládnutelné zážitky s energií. Prožitky nárazového chvění, energie, která narušuje každodenní život.
Snadné rozlišení mezi vnitřními a vnějšími prožitky, přechod z jednoho do druhého. Někdy  obtížně rozlišitelné vnitřní a vnější prožitky, nebo se projevují simultánně.
Snadné začlenění mimořádných stavů vědomí do každodenního života. Vnitřní prožitky narušují každodenní život.
Pomalá a postupná změna v uvědomění si sebe a vnějšího světa. Náhlý a rychlý posun ve vnímání sebe a vnějšího světa.
Nadšení z vnitřních prožitků, ochota a schopnost s nimi spolupracovat. Rozpolcenost vůči vnitřním prožitkům, nicméně ochota a schopnost s nimi pod odborným vedením spolupracovat.
Přijetí změny. Odpor ke změně.
Ochota vzdát se sebekontroly. Potřeba sebekontroly.
Víra v probíhající proces. Antipatie a nedůvěra vůči probíhajícímu procesu.
Náročné prožitky jsou považovány za příležitost ke změně. Náročné prožitky jsou ničivé, často nevítané.
Pozitivní prožitky jsou považovány za dar. Pozitivní prožitky obtížně akceptovatelné, zdají se být nezasloužené a mohou být i bolestné.
Méně častá potřeba mluvit o prožitcích. Častá a naléhavá potřeba mluvit o prožitcích.
Vybírá si kdy, jak a s kým bude o procesu mluvit. Nevybírá si kdy, jak a s kým bude o procesu mluvit.