Rozmarýn zvyšuje kapacitu mozku

19.07.2014 09:56

Anglický bylinkář Nicolas Culpeper v roce 1652 o rozmarýnu napsal: „Pomáhá slabé paměti a bystří smysly. Chymický /esenciální/ olej získávaný z listů a květů je nejlepším pomocníkem,… naneste na spánky a chřípí dvě až tři kapky.“. Vědci na Northumbria University (UK) teď rozkrývají, jak rozmarýn (Rosmarinus officinalis) skutečně bystří mentální dovednosti. Výzkumníci Mark Moss a Lorraine Oliver detailně uvádějí, jak korelují hladiny 1,8-cineolu v krvi, složky rozmarýnového oleje, se zlepšeným kognitivními výkonem (Moss & Oliver 2012).
Moss a Oliver vystavili 20 subjektů různým hladinám výparů rozmarýnového oleje a vyhodnocovali, jak rychlí a přesní byli testovaní v matematických úlohách a mentálních úsudcích. Výsledky dokazují, že koncentrace 1,8-cineolu v krvi má vztah ke kognitivnímu výkonu jedince – s tím, že vyšší koncentrace přinášejí lepší výkon. Výzkumníci vykazují zlepšení jak v rychlosti, tak v přesnosti s tím, že ani jedno není na úkor druhého. Pečlivě navrhli svou studii, aby eliminovali jakýkoli aspekt očekávání.
V dřívější studii Moss a kolegové srovnávali účinky inhalovaného rozmarýnového oleje, levandulového oleje a žádné vůně ve větší skupině 144 osob. V rozmarýnové skupině se významně zlepšila přesnost, ale ne rychlost (Moss a kol. 2003). Největší rozdíl mezi tímto a novým výzkumem byl v úkolech, které měli zkoumaní plnit. Z toho vyplývá, že inhalace rozmarýnového oleje zlepšuje přesnost v jakýchkoli mentálních úlohách, ale pouze v matematických kalkulacích se zlepšuje i rychlost.

Nový výzkum také zaznamenal účinek na náladu a byla zaznamenána negativní korelace mezi změnami hladin spokojenosti a hladinou 1,8-cineolu v krvi. Z toho vyplývá, jak vědci naznačují, že rozmarýn ovlivňuje subjektivní stav a kognitivní výkon různými neurochemickými cestami. „Spokojenost má značnou souvislost s hladinami 1,8-cineolu a co je zajímavé, také s výsledky kognitivních úloh, což vede k náhledu, že pozitivní nálada může zlepšit výkon, zatímco rozrušená nálada to nedokáže“ říká Moss.

 

Mozko-krevní bariéra
Christy C. Tangney je citována na WebMD: „ Je potřeba více studií, abychom viděli jaký, jestli vůbec nějaký, má rozmarýn vliv na to, jak rychle a přesně jsme schopni provádět mentální cvičení.“ Tangney je profesorkou klinické výživy na Rush University Medical Center v Chicagu. Sama má pocit, že tato zjištění mohou být dílem náhody nebo něčeho ještě jiného, co vězí za samotným aroma. „ Něco na tom je. Nejsem si jistá, jestli bych mohla tvrdit, že je to právě aroma rozmarýnu, co má vztah k oněm zlepšením.“ říká Tangney.

Je to poněkud zvláštní komentář vzhledem k tomu, že vědci měli těžkosti s tím vysvětlit, že to není samotné „aroma“ rozmarýnu, co má takový účinek, ale fakt, že složky oleje vstoupí do krevního řečiště a tím spustí účinek. Ale Tangney asi jednoduše myslela, že rozmarýnový olej zkrátka nezpůsobuje vůbec žádnou změnu. Někdo musí být označen jako původce myšlenky, že se jedná pouze o placebo.

 

Jako malé v tuku rozpustné organické molekuly mohou terpeny jako 1,8-cineol vstoupit do krevního řečiště nosní nebo plicní sliznicí. Víme, že dokážou překročit mozko-krevní bariéru (to znamená, že dokážou vystoupit z cerebrálního krevního řečiště a dokážou vstoupit do mozku), protože po podání byla pozorována interakce s různými receptorovými místy v mozku (Aoshima and Hamamoto 1999, Elisabetsky a kol. 1999). V německé studii, kde myši dostávaly rozmarýn buď orálně, nebo byl evaporován v jejich kleci, byly zaznamenány podobné krevní hladiny 1,8-cineolu. Spojovalo se to s nárůstem „pohybové aktivity“ – spontánní pohyb – tak se demonstroval stimulační účinek z inhalace oleje (Kovar a kol. 1987). To ukazuje, že inhalace rozmarýnového oleje má účinek na nervový systém, který není pouze psychologický nebo na základě očekávání. Nevíme, jestli myši mají rády rozmarýnový olej nebo jestli dokáže zlepšit jejich matematické dovednosti. Jen říkám….

 

Acetylcholin
1,8-cineol se nachází v mnoha dalších esenciálních olejích včetně eukalyptu, šalvěje, vavřínu, myrty a kardamonu. Předchozí výzkum ukázal, že inhibuje enzymy acetylcholinesterase (AchE) a butyrylcholinesterase (BChE), které jsou důležité pro neurochemii mozku a centrálního nervového systému. Acetylcholin je nejvýznamnější neurotransmiter v mozku, takže pokud je inhibován enzym, který ho štěpí, je více acetylcholinu, který pomáhá těmto synapsím spalovat. Nejčastěji předepisované léky při ztrátě kognitivní funkce při Alzheimerově chorobě (AD) jsou AChE inhibitory, také známé jako cholinergic léky.

Rozmarýnový olej s 44,4% 1,8-cineolu a 12,6% α-pinenu inhibuje AchE a BChE (Orhan a kol. 2008). Všechny tři hlavní složky rozmarýnového oleje jednotlivě inhibují (AChE) stejně jako jeho menší složky. Inhibování AChE je hlavně silné u 1,8-cineolu a α-pinenu, méně již u kafru. Tyto tři a další složky se chovají synergicky, aby se dosáhlo kýženého efektu (Saveley a kol. 2003). Existuje několik chemotypů rozmarýnového oleje. Ten, který používá Moss ve všech svých výzkumech (z Tisserand Aromatherapy), je chemotyp 1,8-cineol. 

V japonské studii bylo sedmnáct pacientů s Alzheimerovou chorobou vystaveno ráno výparům rozmarýnového a citronového oleje, odpoledne levandulovému a pomerančovému oleji po dobu 28 dnů. Při srovnání se stejnými obdobími před a po léčbě vykazovala aromaterapie výrazné zlepšení kognitivních funkcí (Jimbo et al 2009). V jiné klinické studii byly jedenácti pacientům s Alzheimerovou chorobou podávány orálně malé dávky oleje španělské šalvěje (Salvia lavandulaefolia), který je chemicky velmi podobný rozmarýnovému oleji použitému Markem Mossem (viz tabulka). Opět došlo k výraznému zlepšení kognitivních funkcí (Perry et al 2003). Když byl olej španělské šalvěje orálně podáván dvaceti čtyřem mladým dobrovolníkům v dvojitě zaslepené křížové studii s placebem, bylo v testech kognitivního výkonu zjištěno významné zlepšení jak rychlosti, tak i přesnosti (Tildesley et al 2005).

Cholinergická funkce není pravděpodobně jedinou příčinou a je pravděpodobné, že mají vliv i další mechanismy. Například je omezení kognitivních funkcí při Alzheimerově chorobě spojováno s nízkou hladinou dopaminu (Wolfe et al 1990) a 1,8-cineol zvyšuje uvolňování dopaminu v mozkových buňkách (Kako et al 2008).

 

 

Shrnutí
Celkem vzato jsou důkazy pozitivního působení rozmarýnového a podobných olejů na kognitivní funkce silné. Efekty jsou důsledkem synergických interakcí mezi jednotlivými prvky. Jelikož rozmarýnový olej i olej ze španělské šalvěje mají podobné účinky, zdá se, že přesné složení oleje není tak důležité. Jestli vnímání vůně rozmarýnového oleje způsobuje spokojenost nebo uvolněné, není relevantní, protože stejných výsledků se dosahuje i orálním podáním. To zvyšuje důvěryhodnost názoru Marka Mosse, že jsou to složky esenciálního oleje působícího krví, které ovlivňují mentální funkce.

 

zdroj: https://www.aromaspol.cz