Rožmberský řád lebky

23.10.2010 13:32

Rožmberský řád lebky byl založen českým šlechticem Petrem Vokem z Rožmberka během konce 16. století. V rámci tohoto řádu sdružoval osoby ze svého blízkého okolí.

Členové řádu nosili na hrudi odznak v podobě zlaté lidské lebky s lunetou, vážící osm dukátů (tedy 27 gramů). Autorem byl zlatník Herzig van Bein. Řádová hesla vybral Petr Vok z Rožmberka, a to Memento Mori (lat., česky „Pamatuj na smrt“) a Cogita Aeternitatem (lat., česky „Rozjímej o věčnosti“). Tato hesla naplňovala vlastní podstatu a účel řádu, tedy neustále pamatovat na to, že život netrvá věčně.

Prvním velmistrem řádu se stal sám jeho zakladatel, Petr Vok z Rožmberka. Smrtí Petra Voka roku 1611 vymřel rod Rožmberků, nicméně samotný řád nezanikl. Podle dědického ustanovení převzal rodinný majetek a stanul v čele řádu Jan Jiří ze Švamberka, a to až do své smrti roku 1617, kdy velmistrovský úřad převzal Švamberkův syn Petr ze Švamberka. Petr ze Švamberka se ale účastnil aktivně stavovského povstání proti císaři (stál v čele direktoria). Ač zemřel 24. května 1620, byl posmrtně odsouzen ke ztrátě cti a konfiskaci majetku ve prospěch císaře. Smrtí Petra ze Švamberka již nejsou žádné zprávy o dynastické kontinuitě řádu.

Do dnešních dnů se nedochoval žádný seznam, žádný registr, který by umožnil rekonstruovat řady členů. Útržkovitě se však objevují doposud dochované archiválie a vědecké studie, které členy řádu potvrzují. Můžeme se domnívat, že členem řádu byl například Kristián I. Anhaltský, Jan Zrinský ze Serynu, Václav Vratislav z Mitrovic nebo Karel starší ze Žerotína.

Naprostou jistotu v otázce členství však můžeme mít u Martina Fruweina z Podolí, což je podloženo listem z památníku (štambuchu) Jana Jiřího ze Švamberka, sestávajícího z erbu Martina Fruweina a hesla „Pomni na smrt“, tedy řádového hesla Memento Mori s datací roku 1609.