Rozmístění sedmi čaker

26.05.2013 11:07

 

Každá hlavní čakra na přední straně těla má svůj protějšek na zadní straně těla a spolu jsou považovány za přední a zadní aspekt téže čakry.

Přední aspekty souvisejí s pocity, zadní s vůlí a tři čakry na hlavě s mentálními procesy (viz obr.). Jak na obrázku vidíme, druhá čakra se skládá z 2A a 2B, třetí čakra z 3A a 3B a tak dále až po šestou čakru. První a sedmou čakru bychom také mohli považovat za dvojici, jelikož jsou jakýmisi otevřenými konci hlavního vertikálního proudu síly, který pulzuje nahoru a dolů podél páteře a do kterého jsou všechny čakry zaústěny.

Místa, kde se čakry k hlavnímu proudu síly připojují, se nazývají kořeny nebo srdce čaker. Uvnitř těchto srdcí jsou uzávěry, které řídí výměnu energie mezi jednotlivými vrstvami aury, což znamená, že každá ze sedmi čaker má sedm vrstev, odpovídajících vrstvám aurického pole. Vzhled čaker je v každé vrstvě jiný. Aby mohla energie proudit skrze čakru z jedné vrstvy do druhé, musí projít přes uzávěry v jejích kořenech.

Na obrázku můžeme vidět, jak energie z univerzálního energetického pole proudí do všech čaker a jak ji každý otáčející se energetický vír z tohoto pole nasává. Zdá se, že fungují podobně jako víry ve vodě nebo vzduchu, jako např. cyklony, vodní vřídla nebo hurikány. Otevřený konec normální čakry v první vrstvě aury má okolo 13 cm v průměru a je vzdálen od těla asi 2,5 cm.