Rozvíjení osvícené mysli

15.06.2014 12:18
„Pro ty, kdo obdivují duchovní ideály obsažené v Osmi verších
výcviku mysli, je prospěšné recitovat následující verše pro
rozvíjení osvícené mysli. Praktikující buddhisté mohou verše
recitovat a přemítat o obsahu jejich slov v rámci své snahy
o prohloubení svého altruismu a soucítění.
 
Ti z vás, kdo praktikují jiná náboženství, se mohou obrátit ke své
vlastní duchovní tradici a věnovat se kultivování altruistických
myšlenek ve snaze o ideál nesobeckosti.“
 
S přáním osvobodit všechny bytosti
budu vždy hledat útočiště
u Buddhy, dharmy a sanghy,
dokud se mi nepodaří dosáhnout plného osvícení.
 
Prodchnut moudrostí a soucítěním
probouzím dnes v Buddhově přítomnosti
mysl plného osvícení
ve prospěch všech vnímajících bytostí.
 
Dokud bude existovat prostor
a budou žít vnímající bytosti,
kéž budu po celou tu dobu žít i já
a dokážu zbavovat svět jeho strastí.
 
„Inspirováni tímto textem by ti, kdo se jako já považují za
následovníky Buddhy, měli praktikovat ze všech svých sil a podle
svých nejlepších schopností.
 
Stoupence jiných náboženství bych rád vyzval: Praktikujte
prosím svou vlastní víru poctivě a upřímně. Žádám vás o to
proto, že takovýto způsob práce s naší myslí nám ve svém
důsledku přináší pocit štěstí. Jak už jsem zmínil, starost o druhé
přináší prospěch nám samým.“
 
Jeho Svatost Dalajlama