Ruské zpravodajské služby v roce 2018 na území ČR

20.05.2020 21:53

Citace z kapitoly 2.1 - viz VZ za rok 2018

 

V roce 2018 byli na území ČR přítomni a vyvíjeli zpravodajskou činnost příslušníci a spolupracovníci všech ruských zpravodajských služeb, tj. civilní rozvědky SVR, vojenské rozvědky GRU a vnitřní bezpečnostní a zpravodajské služby FSB. Dlouhodobým bezpečnostním problémem zůstává personální naddimenzování ruské diplomatické mise v ČR, které pro české občany zvyšuje hrozbu vystavení se kontaktu se zpravodajskou službou cizí moci.

Zpravodajské kapacity RF na území ČR byly částečně oslabeny českou reakcí na útok nervově-paralytickou látkou novičok v britském Salisbury, kterou byl v březnu 2018 otráven Sergej Skripal a jeho dcera. Po britském oznámení podrobností útoku se ruská strana snažila vyvolat na mezinárodní scéně dojem, že použitá toxická látka pocházela z jiných zemí, zejména z ČR. Podle zjištění BIS nervově-paralytickou látku použitou ve Velké Británii žádný subjekt v ČR nevyvíjel, nevyráběl ani neskladoval. S ohledem na skutečnost, že osoby podílející se na útoku se v minulosti mimo jiné pohybovaly i na území ČR, a v návaznosti na britskou žádost o kolektivní solidární postup spojenců zpracovala BIS příslušné podkladové informace, které byly následně využity v rámci procesu vedoucího k vyhoštění tří ruských nedeklarovaných zpravodajských důstojníků.

V souladu s hybridní strategií, kterou se RF snaží ovlivňovat rozhodování politických představitelů jiných zemí, mezitím ruští zpravodajští důstojníci usilovali o vytváření vazeb a kultivaci vlivové báze v blízkém okolí politiků, kteří mají vliv na vývoj v oblastech zájmu RF.

Ruská diplomatická mise a rezidentura jedné z ruských zpravodajských služeb se nadále zajímaly o komunitu ruských krajanů. Pomocí sběru informací a budování vlivových sítí usilovala ruská státní moc zejména o marginalizaci protikremelsky orientovaných krajanských subjektů, resp. posilování vlivu krajanských subjektů sympatizujících se stávající politickou reprezentací RF.

Česká republika byla i v roce 2018 jednou ze scén subverzních aktivit řízených orgány ruské státní moci proti politické svrchovanosti a územní celistvosti Ukrajiny. Inkriminované aktivity nesly znaky aktivních opatření. Snaha utajovaným způsobem v cílových zemích vyvolávat a posilovat společenské tenze na zástupných tématech, jež však v důsledku ovlivňují celou mocenskou rovnováhu, je letitou ruskou praxí. Její využívání zintenzivnilo v souvislosti s geopolitickým vývojem zarámovaným ruskou anexí Krymu v roce 2014. Řádový nárůst veřejné pozornosti věnované této praxi se pak odrazil do diskuze o tzv. hybridním přístupu RF k vedení války, resp. zahraniční politiky.

BIS v součinnosti s partnerskou ZS získala také informace o aktivitách ruské zpravodajské služby FSB, která na českém území utajeně budovala ICT infrastrukturu. Tato infrastruktura byla součástí rozsáhlejšího systému, který byl využitelný pro utajované kybernetické a informační operace FSB v lokálním i globálním rozsahu. Ve spolupráci s PČR byla tato síť rozbita a bylo tak zabráněno aktivitám FSB proti zájmům ČR či našich spojenců.