Ruský vliv na internetu

05.02.2018 20:17

 

Otázka tzv. ruského vlivu na internetu se řeší v USA, v Česku i jinde ve světě. Rusko využívá mimo jiné i kyberprostor a sociální sítě. Většina lidí má ale o těchto ruských snahách zkreslenou představu. Podívejte se na věci, které jsou již o ruských taktikách veřejně známé.

„Ruský hacker“ se stává velmi oblíbeným pojmem, takřka klišé. Protože se v posledních letech - například ve spojitosti s americkými volbami nebo nyní i volbami v ČR - častěji mluví o snahách ruské vlády zasahovat do politického dění prostřednictvím on-line operací, má většina lidí alespoň nějakou obecnou představu o tom, co takový „ruský hacker“ dělá.

Jenže většinou je tato představa silně ovlivněna osobními zkušenostmi a vlastním politickým přesvědčením. Rozhodli jsme se proto sestavit přehled toho, co se o ruských on-line aktivitách a tzv. informačních operacích skutečně ví.

Každý stát se samozřejmě snaží ovlivnit politiku ostatních států ve svůj prospěch. Proč se tedy mluví hlavně o ruském vlivu? Zčásti je to proto, že je Rusko jako geopolitický pokračovatel Sovětského svazu v unikátní pozici, kdy zdědilo některé instituce, čímž se nijak netají.

Tento článek se týká mimo jiné i operací tajných služeb. Z povahy věci samozřejmě vyplývá, že tyto informace je možné zpochybnit jako zpravodajskou hru. Pochybnosti jsou ostatně jedním z nejoblíbenějších nástrojů (nejen ruských) tajných služeb.

„Charakteristickým nástrojem není až tolik klasická propaganda s cílem prosadit určitý prokremelský názor, jako spíše snaha prosadit pocit relativizace a zamlžení možnosti vůbec nějakou objektivní pravdu nalézt,“ říká Benedikt Vangeli, vedoucí Centra proti terorismu a hybridním hrozbám Ministerstva vnitra ČR. „Dalším charakteristickým nástrojem je vyvolávání nenávisti a posilování existujících rozporů ve společnostech, na které operace cílí. Typické je také organické provazování kybernetických operací a informačních operací.“

 

Zdroj: https://technet.idnes.cz

Poznámka pro čtenáře
Vycházíme z veřejně dostupných materiálů, oficiálních zdrojů a uniklých informací. Zdroje odkazujeme přímo v textu. Tento článek je konkrétně o ruských informačních operacích. Ruské tajné služby nejsou pochopitelně jediné, které se snaží ovlivňovat politické dění v jiných státech.