Šabbetaj Cvi

18.10.2014 10:51

(*Smyrna 1626 - +Albánie 17. 9. 1676). Tento židovský uchazeč o mesiášství, který se už v mládí dostal do konfliktu s náboženským zákonem, se v Jeruzalémě setkal s kabalistou Nátanem ben Elišou, který ho přesvědčil o tom, že je mesiášem. Turecké úřady ho zatkly a postavily před volbu konvertovat k islámu, nebo se nechat popravit. Dal přednost přestupu k islámu. Přesto Nátan ospravedlňoval Šabbetaj Cvijův odpad od víry tím, že mesiáš, aby přinesl vykoupení ze zla, musí sám sestoupit do zla, a udržel tak hnutí vzrostlé na početné stoupence, nějakou dobu při životě. Tím však přivedl židovství do těžké krize.