Sabčhu Rinpočhe

01.05.2014 09:06

5. Dilyag Sabčhu Rinpočhe byl v dětství rozpoznán 14. Künzig Šamar Rinpočhem a svůj duchovní trénink započal pod vedením významných reinkarnovaných učitelů ve věku pěti let. První roky strávil ve Sri Karma Raja Maha Vihar, klášteře Karma Kagju ve Swayambhu v Nepálu. V deseti letech začal studovat pokročilou buddhistickou filosofii a tradiční meditační praxe pod vedením vysoce realizovaných učitelů ze všech 4 škol tibetského buddhismu. V sedmnácti nastoupil na tradiční tříletý retreat v Pharpingu, blízko jeskyně, v níž dosáhl osvícení velký mistr Padmasambhava. Zde Rinpočhe přijal všechny ústní transmise a zmocnění linie Karma Kagju pod vedením lamy Šerab Gyaltsen Rinpočheho. V současné době učí Sabčhu Rinpočhe buddhismus především v Asii a v USA.

3. Sabčhu Rinpočhe působil jako zástupce 16. Karmapy ve Swayambhu po mnoho let až do své smrti. Na začátku osmdesátých let rozpoznal 16. Karmapa syna z tibetské rodiny žijící v blízkosti Boudhanath jako 4. Sabčhu Rinpočheho a propůjčil mu jméno Karma Ngedon Thinlay Pal Zangpo. Když však byly chlapci dva roky, přišlo neštěstí a musel být hospitalizován. Aby uklidnil svou sestru, která byla nešťastná z jeho vážného stavu, ujistil ji, že se brzy znovu zrodí. Krátce nato zemřel.

Naštěstí v roce 1983 otěhotněla stejná matka znovu. Ještě v lůně bylo dítě Šamarem Rinpočhem rozpoznáno jako reinkarnace 4. Sabčhu Rinpočheho. Když byly 5. Sabčhu Rinpočhemu tři roky, objevilo se příznivé znamení, když se svou rodinou navštívil klášter ve Swayambhu. Chlapec ukázal na dům vlastněný klášterem a k úžasu všech pronesl: „Tady jsem dřív bydlel.“ Během jiné návštěvy ukázal na černobílou thangku čisté země Buddhy Amitábhy a řekl: „Tady jsem předtím byl. Pak se objevil muž v černé barvě. Když se mě dotkl, ztratil jsem vědomí a zemřel. Po smrti jsem viděl Guru Padmasambhavu, který na mě lil vodu.“ Jeden z mnichů, kteří naslouchali, se zeptal, co se stalo potom. Chlapec odvážně odvětil: „To je všechno. A teď jsem tady!“ Všichni přítomní byli ohromeni chlapcovým chováním a přesvědčeni, že je reinkarnací zesnulého 4. Sabčhu Rinpočheho.