Sakyong Mipham Džamgön rinpočhe

22.06.2014 12:19

V současné době vede světovou komunitu Šambahly nejstarší syn Čhögjama Trungpy rinpočheho, Sakyong Džamgön Mipham rinpočhe.

Sakyong Mipham je považován za reinkarnaci Miphama Velkého, známého tibetského scholastika a meditačního mistra minulého století.

Sakyongova jedinečnost spočívá v tom, že se mu dostalo vzdělání ve východní a západní kultuře. Narodil se roku 1962 jako Ösel Rangdrol Mukpo v Bodhagaje v Indii. Mládí prožil nejprve se svou matkou v tibetském uprchlickém táboře, později odcestoval za svým otcem do Velké Británie a USA. Kromě klasického buddhismu studoval také kontemplativní umění kjudo, kaligrafii a jízdu na koni. Po smrti svého otce odjel do Nepálu, kde dále studoval s Jeho Svatostí Dilgo Khjentse rinpočhem a J. S. Penor rinpočhem.

Roku 1995 proběhla slavnost vedená J. S. Penor rinpočhem, během níž byl Ösel Mukpo uveden jako Sakyong a formálně rozpoznán jako reinkarnace Miphama Velkého. Sakyong doslovně znamená ochránce země a je to tradiční titul pro krále Šambhaly. Jako takový je zodpovědný za duchovní i organizační část vedení komunity. Sakyong tráví velkou část svého času cestováním a vyučováním v centrech komunity. Je také autorem dvou knih o učení šambhalovém buddhismu „Turning a Mind Into an Ally” (Obracení mysli ve spojence) a „Ruling Your World” (Vládnutí svému světu).

Kromě vedení organizace Shambhala, Sakyong Mipham, během své návštěvy Tibetu roku 2001, převzal zodpovědnost za humanitární podporu a rozvoj vzdělání oblasti Surmangu, která patří k nejchudším oblastem na světě a odkud pochází jeho rodina. Tuto činnost zajišťuje prostřednictvím organizace Končhok Foundation. Sakyong je také držitelem linie Naropa univerzity zaměřené na vyučování kontemplativních studií.