Sedm zákonů Atlantidy

17.03.2013 14:42

 

Ve Zlatém věku Atlantidy byl postaven Chrám Poseidona, který se nacházel v rodišti pohoří Atlasu. Toto pohoří tvořilo sedm vrcholů. Tyto vrcholy symbolizovaly Sedm pilířů vesmíru, které se sestávají ze Sedmi spirituálních zákonů neboli kosmických energií, které řídí lidstvo.

Zákon jednoty. Tento zákon byl reprezentován Chrámem Poseidona, který stál v centru Atlantidy. Připomínal, že nejsme odděleni od Boha. Všichni jsme částí celku a naše činy ovlivňují každou bytost ve vesmíru. Pokud lední medvěd na Antarktidě kýchne, pohne se zrnko písku na Sahaře.

Zákon karmy. Co dáváme, to dostáváme. Myšlenky, slova a činy, které vysíláme, jsou energie, která se k nám zpět dostává v té samé míře.

Zákon manifestace. Podobné přitahuje podobné. Naše myšlenky, slova a činy přitahují jim podobné materiální věci, lidi a zkušenosti. Jsme síla, která vytváří všechno v našem životě. Jsme síla, která nám utváří celý život.

Zákon milosrdenství. Bezpodmínečná láska, odpuštění a soucit  přináší milosrdenství, které rozpouští karmu a znásobuje boží požehnání.

Zákon odpovědnosti. Pokud převezmeme odpovědnost za naše myšlenky, slova a činy, stáváme se pánem svého života. Pak jsme schopni přiměřeně reagovat na každou situaci.

Zákon bezpodmínečné lásky. Je to stav, kdy všechno přijímáme a nejsme k ničemu připoutaní. Pokud milujeme bezpodmínečně, dáváme sobě i ostatním svobodu.

Zákon záměru. Pokud vidíme věci jasně, můžeme se rozhodnout. V tomto případě jsme v souladu s univerzální energií a my se posouváme ve své síle. Pokud je náš záměr čistý, nevytváříme si žádnou karmu.