Sedy při pránájámě a meditaci

03.03.2013 12:50

V józe existuje pět základních druhů sedů:

 1. Sukha ásana – pohodlný sed,

 2. Siddha ásana – dokonalý sed

 3. Vadžra ásana – sed na patách,

 4. Ardha padma ásana – poloviční lotos,

 5. Padma ásana – lotos.

 

U všech těchto sedů, které jsou vhodné pro meditaci i pránájámu, je nutné dbát na to, aby:

 • trup byl vzpřímený,

 • hlava, šíje a záda byly v jedné přímce,

 • ramena a břišní svaly byly uvolněné,

 • ruce spočívaly na kolenou, popř. na stehnech,

 • oči byly zavřené,

 • tělo zůstávalo během cvičení nehybné.

 

SUKHA ÁSANA – pohodlný sed

Tento sed je vhodný pro toho, kdo chce provádět pránájámu a meditaci, ale je pro něj obtížné zůstat delší čas v siddha ásaně, vadžra ásaně či padma ásaně.

Provedení: Posaďte se do sedu s nataženýma nohama. Pokrčte obě nohy a položte pravé chodidlo na podložku pod levým stehnem a levé chodidlo na podložku pod pravým bércem. Nohy můžete překřížit i opačně, pokud se vám to zdá pohodlnější. Nedokážete-li držet trup zpříma, sedněte si na dostatečně vysoký polštář.

Pokud pro vás není ani sukha ásana pohodlná a bezbolestná, můžete provádět dechové a meditační cvičení i v sedu na židli. Důležité je především to, aby byl trup vzpřímený a sed uvolněný a nehybný po celou dobu cvičení.

 

SIDDHA ÁSANA – dokonalý sed

Siddha ásana zklidňuje mysl, harmonizuje nádí (energetické dráhy) a aktivizuje spirituální energii čaker. Proto se tento sed velmi hodí pro cvičení pránájámy a meditace.

Provedení: Posaďte se do sedu s nataženýma nohama. Pokrčte pravou nohu a chodidlo položte na podložku co nejblíže k tělu. Nyní pokrčte levou nohu a levé chodidlo položte na pravý bérec. Ploska nohy se dotýká pravého stehna. Nyní protáhněte prsty pravé nohy vzhůru mezi stehnem a lýtkem levé nohy a prsty levé nohy zatlačte dolů mezi stehnem a lýtkem pravé nohy. Nedaří-li se vám držet trup zpříma nebo dát kolena na podložku, sedněte si na dostatečně vysoký polštář.

Pozici lze také zaujmout tak, že nejdříve pokrčíte levou nohu a položíte pravé chodidlo na levý bérec.

 

VADŽRA ÁSANA – sed na patách

Vadžra ásana zklidňuje a harmonizuje tělo i mysl. Kromě toho také povzbuzuje trávení, a proto se doporučuje zaujmout po jídle vadžra ásanu na 5–10 minut.

Provedení: Zaujměte klek, nohy jsou u sebe, palce se vzájemně dotýkají, paty jsou lehce vytočeny do stran. Předkloňte se mírně dopředu a posaďte se mezi paty. Napřimte trup a dlaně si položte na stehna.

 

ARDHA PADMA ÁSANA – poloviční lotos

Tento sed si můžete zvolit, pokud ještě nedokážete provést padma ásanu nebo v ní nevydržíte delší čas.

Provedení: Posaďte se do sedu s nataženýma nohama. Pokrčte pravou nohu a položte chodidlo na podložku co nejblíže k tělu. Nyní pokrčte levou nohu a položte chodidlo na pravé stehno co nejblíže k tělu. Trup je vzpřímený a obě kolena mají ležet na podložce. Abyste dokázali snadněji držet trup zpříma a dát kolena na podložku, můžete si sednout na dostatečně vysoký polštář.

Pozici lze zaujmout i tak, že pokrčíte nejprve levou nohu a pravé chodidlo položíte na levé stehno.

 

PADMA ÁSANA – lotos

Padma ásana je spolu se šírša ásanou (stojem na hlavě) nejvyšší a „královskou“ ásanou. Lotos aktivizuje a vyvažuje čakry a zklidňuje myšlenky. Je ideálním sedem pro cvičení pránájámy a meditace.

Provedení: Posaďte se na podložku do sedu s nataženýma nohama. Pokrčte pravou nohu a chodidlo si položte na levé stehno co nejblíže k trupu. Nyní pokrčte levou nohu a chodidlo položte na pravé stehno co nejblíže k trupu. Trup je vzpřímený, kolena se mají dotýkat podložky. Abyste mohli snadněji napřímit trup a dát kolena na podložku, sedněte si na dostatečně vysoký polštář.

Pozici lze zaujmout i tak, že pokrčíte nejprve levou a potom pravou nohu.

 

Pozice rukou

U dechových cvičení, při koncentraci a meditaci zaujímají ruce určité MUDRY : Mudra je pozice nebo gesto, které má určitý přesný význam.

 

ČIN MUDRA – pozice prstů při meditaci

Provedení: Posaďte se do meditačního sedu a položte ruce na kolena. Dlaně jsou otočeny vzhůru. Palec a ukazováček se vzájemně dotýkají, ostatní tři prsty jsou natažené, ale uvolněné.

Čin mudra představuje sjednocení kosmického a individuálního vědomí. Ukazováček značí individuální vědomí, palec kosmické vědomí. Ostatní tři prsty symbolizují tři guny, tzn. tři základní vlastnosti světa.  [1] Cílem jogína je stát nad gunami a sjednotit se s vesmírným Já.

 

PRÁNÁJÁMA MUDRA – pozice ruky při dechovém cvičení

Provedení: Položte si ukazováček a prostředníček pravé ruky do středu mezi obočím. Palec se používá pro uzavření pravé nosní dírky a prsteníček pro uzavření levé nosní dírky.

Jestliže vás bolí ruka, můžete si paže vystřídat.

Cvičení usnadňuje také speciální podpora ruky pro delší cvičení pránájámy (jóga danda).