Serafíni

12.02.2012 08:48

Nejvyšší andělský kůr jsou serafíni neboli „hořící“, jejichž světlo je tak prudké, že by smrtelníky v mžiku sežehlo. Tito andělé Lásky, Světla a Ohně poletují okolo Božího trůnu a prozpěvují chvalozpěv „Svatý, svatý, svatý“. Vstřebávají a odrážejí božské světlo dalším kůrům. Jejich vládnoucí princové jsou Serafiel a Metatron.

Jsou nejblíže božství se zaměřují na vibrační manifestace, aby udrželi božství stálé a netknuté. Jsou považováni za anděly čisté lásky, světla a ohně. Zajišťují, aby loď nenarazila na skálu, aby se k božství nedostala žádná negativní energie. Pomáhají také vytvářet a vést pozitivní energii všemi andělskými kůry i do fyzického světa. Obklopují božství, aby zajistili jeho stálou existenci a aby tuto energii vysílali i směrem k nám a umožnili nám vůbec fungovat.

Všichni mají po šesti křídlech. Serafíni září tak jasně, že by člověk hrůzou umřel, kdyby takového serafína uviděl v plné slávě. Jen Pán a Paní a také Michael jsou schopni s těmito bytostmi spolupracovat. Někteří lidé tvrdí, že jejich obličej je jako blesk a jejich oděv září oslnivě jako arktický sníh. Neustále jsou v pohybu a v nějaké činnosti. Ani na chvilku ve své práci nepoleví. Lidé od magie se k serafínům přiblížit umí, protože mají praxi v modlitbách a při vzývání sil.

Slovo serafín znamená "žár". Řečeno jinými slovy, tito andělé pracují se spalující božskou láskou a soucítěním. K serafínovi se člověk nemůže jen tak přiblížit na astrální rovině. Lidské bytosti se k nim mohou dostat pouze na pozvání. To neznamená, že by serafíni s lidmi vůbec nespolupracovali nebo neposlouchali, co jim chcete říct. Můžete s nimi hovořit a požádat je o pomoc při magické praxi, ale zřejmě se vám nikdy nepodaří je spatřit. Pokud váš anděl strážný náleží do řádu serafínů, možná už pracujete nebo budete pracovat na nějaké globální proměně lidského vědomí, kde budete potřebovat jejich inspiraci, božskou lásku a sílu k dokončení své mise.

Magicky můžete se serafíny pracovat tehdy, pokud budete chtít vyvolat energii pro dobro lidstva jako celku nebo planety. Naslouchají skupinovým rituálům. Pro spojení se serafíny zapalte bílou svíčku pro božství a purpurovou pro serafíny.