SETI pracuje naplno

21.10.2016 23:20

 

SETI se plně věnuje zkoumání případných radiových signálů z oblasti KIC 8462852.

Byli použity antény systému Allen Telescope Array (ATA), aby stejně jako ostatní hledaly nepřírodní rádiové signály ze směru KIC 8462852. Tento systém hledá úzkopásmové signály (podobně jako tradiční SETI experiment), které mohou vznikat, například komunikací mezi sondami.

Ale co když potenciální ET nepoužívá ke komunikaci rádiových frekvencí? ATA pozorování jsou proto doplněny o hledání krátkých, ale výkonných laserových pulsů. Tato pozorování jsou prováděna podle Boquete Optical SETI observatoře v Panamě, která je součástí rodící se celosvětové sítě optických SETI observatoří.

Oba způsoby pozorování a analýza dat jsou nyní v plném proudu.