Seznam aztéckých panovníků

18.08.2012 09:10

Titul aztéckeho panovníka byl Huey tlatoani, v doslovném překladu "nejvyšší mluvčí", obvyklý titul mezoamerických vládců. Evropané, kteří s nim přišli do styku, jej obvykle titulovali jako krále, v historické literatuře se často, vzhledem k významu říše Aztéků, objevuje i císař. Vládcové byli vybíráni v rámci královského rodu, obyčejně po zemřelém králi následoval jeho bratr či synovec.

 • Ténoch (legendární)
 • Acamapichtli (1376–1395)
 • Huitzilíhuitl (1395–1417)
 • Chimalpopoca (1417–1427)
 • Itzcóatl (1427–1440)
 • Moctezuma I. (1440–1469)
 • Axayacatl (1469–1481)
 • Tízoc (1481–1486)
 • Ahuitzotl (1486–1502)
 • Moctezuma II. (1502–1520)
 • Cuitláhuac (1520)
 • Cuauhtémoc (1520–1521)

 

I po dobytí Tenochtitlánu Španěly byl úřad vládce Tenochtitlánu, samozřejmě jako vazala španělského krále, nominálně stále obsazován. Nároky původní dynastie byly ovšem zrušeny (její potomci odešli do Španělska a dodnes tam žijí jako vévodové de Moctezuma), a tlatoanim se mohl stát i pokřtěný Indián prostého původu.

 • Diego Velázquez Tlacotzin (1525–1526)
 • Andrés de Tapia Motelchiuh (1526–1530)
 • Pablo Xochiquentzin (1532–1536)
 • Diego Huanitzin (1539–1541)
 • Diego de San Francisco Tehuetzquitizin (1541–1554)
 • Esteban de Guzmán regent (1554-1556)
 • Cristóbal de Guzmán Cecetzin (1557-1562)
 • Luis de Santa María Nanacacipactzin (1563-1565)