Seznam upanišadů

04.07.2015 12:36

Nejstarší upanišady pocházejí z doby 8.-3. stol. před n.l., z nichž některé (předbuddhistické) mohl studovat i sám Buddha, než odešel do bezdomoví hledat vykoupení. Datování nejstarších upanišadů je v současnosti již všeobecně akceptované, velkým problémem je ale přesněji určit ty pozdější (od začátku letopočtu až do současnosti). Některé pozdější upanišady nenápadně vkládají citace ze starých upanišadů či jsou jen jakousi kompilací již existujících, ale ani ty nejstarší nevznikaly jednorázově, ale někdy postupně s různými dodatky (tyto odlišnosti jsou pak patrné). Rozvinutím různých védántských i jógických škol vznikaly další upanišady. V plném proudu vývoje náboženských hnutí a škol středověku vznikaly upanišady zaměřené tzv. sektářsky, tj. śivaistické, višnuistické, śaktické resp. tantrické či upanišady určené pro uctívače Ganéśi. Některé jsou diskutabilní, co se obsahu týče, a v mnohem se neliší od puránické či tantrické literatury. Většina z nich pochází až ze 12.-18. století.

 

Upanišady lze třídit různými způsoby, následující je jedna z možností:

 

1) Předbuddhistické prozaické upanišady (8.-6. stol. před n.l.):
Brhadáranjaka, Čhándógja, Taittiríja, Aitaréja, Kaušítaki, Kéna.

2) Veršované upanišady (6.-5. stol. před n.l.):
Íśá, Katha, Mundaka, Śvétáśvatara.

3) Pozdější prozaické upanišady (5.-3. stol. před n.l.):
Praśna, Maitrájaní, Džábála, Paingala, Mándúkja.

Další mladší upanišady (kategorie a zařazení jsou jen orientační resp. subjektivní):
4) Védántské upanišady:
Pinda, Garbha, Átman, Pránágrihótra, Ádhjátman, Brahmá a asi 24 dalších.

5) Jógické upanišady:
Jógakundalí, Nádabindu, Śándilja, Jógatattva, Tédžóbindu, Hamsa, Amrtabindu, Dhjánabindu, Varáha, Brahmavidjá, Ékakšara, Jógaśikhá.

6) Samnjása upanišady:
Náradaparivrádžaka, Bhikšuka, Paramahamsa, Áśrama a Samnjása.

7) Śaktické upanišady:
Kaula, Bhávana, Tripurá, Bahvrča, Tárasára, Śjámá, Sítá, Tripurátápiní, Sarasvatírahasja, Saubhágjalakšmí, Déví.

8) Śivaistické upanišady:
Nejranější je Svétáśvatara. Další: Nílarudra, Kálágnirudra, Kaivalja, Atharvaśiras, Bhasma-džábála, Rudrákša(džábála), Katharudra, Rudra.

9) Višnuistické upanišady:
Nrsimhapúrva-tápaníja, Nrsimhóttara-tápaníja, Gópála-tápaní, Śrí Čaitanja, Mahá, Rámapúrva-tápaníja, Rámóttara-tápaníja, Nárájana, Muktiká, Sítá, Saubhágjalakšmí.

10) Ganéśa upanišady:
Ganapati.

 

Počet reálných upanišadů (tj. texty, které se samy nazývají upanišad) udávají jednotliví indologové různě: 100-250; velká část je velmi pozdního data a spíše zneužívá pojmu upanišad pro vlastní sektářské vyznání a aby dodala textu autoritu. V různých větších seznamech se někdy vyskytují stejné upanišady pod různými jmény a také u některých kromě názvu samotného nevíme nic bližšího. 

Největšího významu má asi tucet nejstarších upanišadů (často jsou nazývány jako základní upanišady v počtu 10-13), pro jógu je důležitý asi další tucet a pro śakticko-śivaistické školy také asi tucet. Posledně zmiňované jsou sice mladé (pravděpodobně 6.-16. stol. n.l.), jsou ale z jógicko-tantrického hlediska důležité.

Mezi texty-upanišady můžeme najít (podle Deussena) i kuriozity jako křesťanský či islámský upanišad (Christópanišad, Allópanišad).

 

Všeobecně se v Indii uznává 108 upanišadů. Je to výčet podle pozdějšího Muktiká-upanišadu, který je ale sektářsky zaměřený (na višnuismus) a tudíž nelze očekávat, že seznam odpovídá třídění podle stáří či skutečné důležitosti. My zde vyjmenujeme 112 publikovaných upanišadů od bombajského vydavatele Nirnaja-ságara (pořadí seznamu je také diskutabilní):

 

  1. Íśá (Íśa, Íśávásja, Vádžasanéji-samhitá)
  2. Kéna (Talavakára)
  3. Katha (Kathaka)
  4. Praśna
  5. Mundaka
  6. Mándúkja
  7. Taittiríja
  8. Aitaréja
  9. Čhándógja
 10. Brhadáranjaka
 11. Śvétáśvatara
 12. Kaušítaki
 13. Maitréjí
 14. Kaivalja
 15. Džábála
 16. Brahmabindu
 17. Hamsa
 18. Árunika
 19. Garbha
 20. Nárájana
 21. Nárájana (?)
 22. Paramahamsa
 23. Brahma
 24. Amrtanáda
 25. Atharvaśiras
 26. Atharvaśikhá
 27. Maitrájaní
 28. Brhaddžábála
 29. Nrsimhapúrvatápiní
 30. Nrsimhóttaratápiní
 31. Kálágnirudra
 32. Subála
 33. Kšuriká
 34. Jantriká
 35. Sarvasára
 36. Nirálamba
 37. Śukarahasja
 38. Vadžrasúčiká
 39. Tédžóbindu
 40. Nádabindu
 41. Dhjánabindu
 42. Brahmavidjá
 43. Jógatattva
 44. Átmabódha
 45. Náradaparivrádžaka
 46. Triśikhibráhmana
 47. Sítá
 48. Jógačudámani
 49. Nirvána
 50. Mandalabráhmana
 51. Dakšinámúrtti
 52. Sarabha
 53. Skanda
 54. Tripádvibhúti-mahánárájana
 55. Advajatáraka
 56. Rámarahasja
 57. Rámapúrvatápiní
 58. Rámóttaratápiní
 59. Vásudéva
 60. Mudgala
 61. Sándilja
 62. Paingala
 63. Bhikšuka
 64. Mahá
 65. Śáríraka
 66. Jógasikhá
 67. Turijátíta
 68. Samnjása
 69. Paramahamsa-parivrádžaka
 70. Akšamálá
 71. Avjakta
 72. Ékákšara
 73. Annapúrná
 74. Súrja
 75. Akši
 76. Adhjátma
 77. Kundika
 78. Sávitrí
 79. Átman
 80. Páśupatabrahma
 81. Parabrahma
 82. Avadhúta
 83. Tripurátápiní
 84. Déví
 85. Tripurá
 86. Katharudra
 87. Bhávaná
 88. Rudrahrdaja
 89. Jógakundalí
 90. Bhasuradžábála
 91. Rudrákšadžábála
 92. Ganapati
 93. Džábáladarśana
 94. Tárasára
 95. Mahávákja
 96. Paňčabrahma
 97. Pránágnihótra
 98. Gópálapúrvatápiní
 99. Gópálóttaratápiní
100. Kršna
101. Jádžňavalkja
102. Varáha
103. Śáthjájaníja
104. Hajagríva
105. Dattátréja
106. Garuda
107. Kalisantarana
108. Džábáli
109. Saubhágjalakšmí
110 Sarasvatírahasja
111. Bahvrča
112. Muktiká