Sfinga

06.12.2015 14:36

Egypťané se domnívali, že postavení hvězd při zrození člověka určuje jeho osud a ve větším měřítku má pak vliv na celé lidstvo. Osud vnímali jako nezbytnou součást života, jímž musíme projít, abychom se poučili. Pravdu nalézáme porovnáváním protichůdných extrémů v duálním vesmíru plném kontrastů světla a temnoty. Užíváním naší svobodné vůle v situacích, kterým musíme čelit, se učíme, jaké důsledky mají naše rozhodnutí. Úzkost nás učí rozumět míru, díky strachu chápeme harmonii, účinky nenávisti nám vysvětlují lásku.

Tak život za životem prochází člověk procesem duchovního zdokonalování. Pokaždé se člověk narodí moudřejší, více respektující a tolerantnější, dokud neukončí cyklus a nestane se nesmrtelným nadčlověkem. V okamžiku osvícení si dokáže vzpomenout na všechny životy jež prožil, omyly jež spláchal a chápe, že díky nim došel až k porozumění důvodu své existence. V míru a harmonii, s vysokou hladinou vitální energie šíří lásku a získává přístup k vyšší moci a k další fázi vývoje ve vyšším stupni reality. Během procesu vývoje jímž prošel se z animálního člověka proměnil ve významného učitele, ve váženou nesmrtelnou bytost, která se může vydat za hranice možností smrtelníků.

Dodržování tohoto přístupu k životu umožnilo Egypťanům žít po tisíce let v míru a harmonii během nichž se vyvinuli v příkladnou civilizaci. Kněží Hórova oka si tyto pravdy ponechávali za zdmi svých chrámů. 

Sfinga byla postavena na velice zvláštním místě na zemi. Na pláni v Gíze, která se také nazývá Rostau ve starověké Knize mrtvých. Její tělo lvice leží paralelně s rovníkem na 30° severní šířky a téměř přesně na 30° východní délky. 30° šířky to znamená, že Sfinga leží na jednom z diamagnetických bodů Země. 

Záhadou je směr jejího pohledu. Její lidská hlava je otočená k východu a už tisíce let pozoruje každý východ slunce. Její oči jsou soustředěny na bod horizontu, kde vychází slunce v den rovnodennosti, na skutečný východ, na dimenzionální křižovatku. Imaginární přímka procházející Sluncem a spojující jarní a podzimní rovnodennost se v dnešní době využívá k měření kosmického roku, precese rovnodenností podle vychýlení jejího úhlu. Ten se každých 72 let posune o 1°. O 30° se posune jednou za 2.160 let a o 360° každých 25.920 let. Otočení této přímky vymezuje jeden kosmický rok, cyklus určující lidské reinkarnace a periodické katastrofy.

Pomocí stanovení přesné polohy Sfingy dokázali američtí vědci sestavit simulaci pohybu hvězd po obloze. Do počítače vložili data o pozici, jakou měla Země na své ekliptice, na dráze kolem sluneční soustavy před 12.960 lety. Ukázalo se, že v té době pohled Sfingy, jež je soustředěn na bod na horizontu ležící přesně na východě na 30° severní šířky, směřoval do souhvězdí Lva, které každou noc zářilo na nebi. Sfinga se dívala přímo před sebe na hvězdy tvořící Lva, znamení zvěrokruhu, jímž v té době procházela Země při své cestě kolem sluneční soustavy, čímž Sfinga vysvětlila dobu svého vzniku, svou podobu a své umístění. V té době se na horizontu na 90° jižní šířky nacházelo souhvězdí Orion. 9° od meridiánu spojujícího sever a jih. A hvězda Sirius, nejpodstatnější hvězda Egypťanů, jejíž východ oznamoval příchod záplav na Nilu, byla vidět přímo nad horizontem, 14° nalevo od meridiánu.

Datum začátku nové civilizace Zep Tepi, jež Sfinga označuje, lze ověřit porovnáním jejího tvaru a pozorováním zodiakálního souhvězdí Lva a polárního souhvězdí Hercula. Její oči, které směřovaly k východu slunce v den jarní rovnodennosti a v noci ke hvězdám souhvězdí Lva, ze Sfingy dělají přesné astronomické hodiny.

Ještě jeden element Sfingy potvrzuje Zep Tepi. Doba, kdy byla Sfinga postavena. Je to důkaz geologického a klimatického původu. V roce 1960 francouzský matematik René Schwaler de Lubicz prohlásil, že tělo Sfingy jeví známky eroze způsobené deštěm. Celý svět byl šokován, protože je známo, že během posledních 4500 let byla Sfinga po 90% času zahrabána po krk v písku. Od roku 2.500 př.n.l., který je oficiálně považován za datum jejího postavení, které nařídil faraón Chefrén, ji jen několik vládců nechalo na určitou dobu vyhrabat z písku a zrenovovat. Jedno z posledních odkrytí nařídil Napoleon, když pobýval v Egyptě. Jak je tedy možné, že Sfinga projevuje známky eroze způsobené deštěm? Kromě toho bylo prokázáno, že klima v Egyptě bylo během posledních 4500 let prakticky neměnné. Vyprahlé, suché a s malým počtem srážek. Vědci nám tvrdí, že radikální změna klimatu, jež se odehrála koncem playstocenu proměnila Egypt postupně v poušť. Tudíž déšť, který poničil Sfingu na ní musel dopadat mezi rokem 10.960 až 5.000 př.n.l., kdy se pláň v Gíze proměnila v písečnou poušť, jež zahrnula Sfingu až k jejímu krku a ochránila ji před okolním klimatem. Expedice bostonské univerzity potvrdila, že jde skutečně o stopy po erozi způsobené deštěm a že hluboké pukliny na soše musí být staré tisíce let.

Tato zjištění potvrzují pradávný původ Sfingy a přispívají k polemice mezi tradičními egyptology, kteří se nemohou shodnout na skutečném stáří této civilizace. Do dnešního dne se nám zachovalo jen velice málo záznamů vladařů a ty, které máme jsou uznávány jen částečně. Turínský papyrus a Galerie kartuší v chrámu Osirida v Abydu obsahují jména faraónů, jež současní odborníci uznávají.

První z nich je legendární král Meni, zmíněný na paletě krále Narmera, jemuž se přičítá sjednocení Egypta kolem roku 3.000 př.n.l. Je povazován za zakladatele první, oficiálně historicky uznávané dynastie. Ale tyto zápisy společně s těmi, které sepsal kněz Manehtó v roce 3.000 př.n.l. ve své Historii egyptské civilizace, pojednávají o dávnějších událostech a ranějších vládcích, kteří ale nebyli uznáni a jsou považováni jen za nerealistické mýtické postavy. Oni patří k Shemsu-Hor, následovníkům Hóra, božským předchůdcům, osvíceným bytostem, kteří Egyptu vládli před 13.900 lety a po nich nastoupili Dea-Ku,Nikdo nechápe, jak mohla být věda, umění, architektura a hieroglyfické písmo kolem tohoto data tak rozvinuté a že je v následující epoše již nic výrazně nezdokonalilo.     moudří muži, další výjimeční monarchové, kteří podle těchto spisů, vládli Egyptu 11.000 let před nástupem faraónů, jejichž vláda trvala 30 dynastií. To znamená, že v Egyptě existovala civilizace již před potopou světa, během předchozího cyklu zvaného atlantský a že v Zep Tepi zahájila s nashromážděnými znalostmi další cyklus. Kromě toho, to také vysvětluje jeden ze sporů historiků, týkající se zařazení začátku této civilizace do roku 3.000 př.n.l.

 

Byla to lvice?

Robert Schoch ovšem pátrání po tajné komoře pod Sfingou nevzdal. Své nejnovější výzkumy publikoval před třemi lety na odborném webu Scientific Research. Ve spolupráci s lékařem a amatérským egyptologem Manu Seyfzadehem a spisovatelem Robertem Bauvalem došli mimo jiné k závěru, že hlava byla původně lví. A že patřila bohyni Mehit, jejímž vtělením je lvice. Jak to souvisí s legendární Síní záznamů pod tlapami Sfingy? Posuďte sami…

Autoři teorie vyšli z hieroglyfů, jejichž uspořádání se s menšími obměnami opakuje na třech známých pramenech. Jsou to stéla prince Wepemnefreta, dřevěná deska z hrobky Hesirea, vysokého úředníka faraona Džosera (o němž se mimochodem také spekulovalo, že by mohl být stavitelem Sfingy), a socha Hemiunua, který byl vezírem faraona Chufua.

Nejlépe jsou hieroglyfy patrné na podstavci sochy vezíra Hemiunua (viz foto nahoře). Jednotlivé symboly vykládají takto (čteno shora dolů a zleva doprava): 1. sekera, 2. rákos a kalamář spojené do jednoho symbolu, 3. ostřice (šáchorovitá rostlina, z níž se vyráběl papyrus), 4. chleba či krajíc chleba, 5. sekera, 6. ohnutý prut, 7. ležící lvice. Na všech třech artefaktech jsou sekera, ohnutý prut a ležící lvice zachyceny blízko u sebe, někde se i dotýkají, takže evidentně souvisejí.

Sekera se běžně překládá jako mistr, architekt, stavitel či tesař a značí vysokou státní funkci.

Dvě sekery pak značí dvojitý titul. Rákos, kalamář, ostřice a chléb u prvního titulu naznačují, že jde o muže, který dohlíží na královské písaře a architekty — vzhledem k tomu, že stavěl mimo jiné i královskou hrobku, to musela být velmi důležitá osoba. Ležící šelma z druhého titulu představuje lví bohyni. Co však znamená ohnutý prut?

Podle autorů teorie jde o symbol klíče ke stavbě, kterou lvice stráží. A už jsme u Velké sfingy, obří sochy se lvím tělem a kdysi dávno možná i se lví hlavou. I u tajné komnaty pod její levou tlapou. Celý titul autoři interpretují „vrchní královský knihovník a strážce královského archivu Mehit“.

 

Válka mezi geology a archeology

Pak však Westovu teorii podpořil už zmíněný Robert Schoch, v té době profesor bostonské univerzity. Žádný snílek, ale nadějný mladý vědec. A ten prohlásil, že se na Sfinze podepsaly prudké přívalové deště. „Toto je tvar naprosto typický pro pískovec, na který tisíce let pršelo,“ ukazuje v dokumentu televize NBC The Mystery of the Sphinx, který v roce 1993 získal cenu Emmy (televizní obdoba filmových Oscarů). Pro erozi způsobenou větrem a sluncem jsou typické ostré hrany, zatímco voda vytváří tvary oblé. „A takové místo je v Gíze jen jedno: Sfinga a zdi, které ji obklopují,“ dodává.

Jak geolog v dokumentu vysvětlil, celá gízská náhorní plošina byla před miliony let dnem oceánu, na němž se hromadil organický sediment: řasy a sinice, vápenaté schránky živočichů, korály. Vznikly tak různě tvrdé vápencové vrstvy. Pak se z moře stala pevnina. Přišli lidé a přírodní vápencovou skálu uprostřed planiny otesali do podoby obří sochy. Změnilo se podnebí, nastalo tisícileté období dešťů. Proudy vody vyhloubily měkčí vrstvy vápence, z různě tvrdých vrstev vytvořily zvlněné vodorovné „choboty“, ohladily přechody mezi nimi a vyryly typické svislé trhliny tam, kde voda stékala proudem dolů. Následovala sucha, která vytvořila pustou Saharu. Minula tisíciletí, sochu zasypal písek…

Vědecký důsledek? Sfinga a její chrám jsou mnohem starší než ostatní památky z dob faraonů. Možná až 12 000 let. Tyto závěry potvrdily tři stovky geologů na sjezdu Americké geologické společnosti. Tehdy se naplnila opravdová noční můra akademiků: spisovatel sci-fi, který neměl doktorát ani před jménem, natož za ním, se spojil s renomovaným odborníkem a přišli se smysluplnou, skvěle popsanou a velmi důkladně prezentovanou teorií, podpořenou spoustou nevyvratitelných dat. A to byl jen začátek. Zákopová válka mezi geology a egyptology se rozhořela naplno, když přišla řeč na tajné prostory pod SfIngou.

 

Tlapy v suchu – a co dál?

Zda hluboko pod tlapami Sfingy opravdu leží archiv dávných faraonů, se můžeme jen dohadovat. Zastánci tradiční archeologie v čele s Markem Lehnerem a Zahim Hawassem tvrdí, že nikoli: dutiny ve Sfinze a pod ní jsou buď přírodního původu, nebo jde jen o krátké slepé chodby, vykopané v minulém století zloději v honbě za poklady. „Dívali jsme se všude, ale žádné skryté chodby ani komory neexistují,“ konstatoval Hawass počátkem devadesátých let minulého století.

Když v létě 2009 prudce stoupla hladina spodní vody, provedli Hawass s Lehnerem u paty Sfingy sérii vrtů směřujících šikmo pod ni až do hloubky deseti metrů. Cílem bylo zjistit, kam až voda sahá, a odčerpat ji, aby nenarušovala podloží pod sochou. Jeden vrt směřoval přímo pod levou tlapu. „Nenašli jsme nic,“ konstatoval Hawass.

Znamená to konec snů o Síni záznamů? Nemusí. Třeba leží hlouběji, než kam dosáhly vrty. Nebo o kousek vedle. I kdyby však neexistovala, otazníky nad stářím sochy a jejím původem zůstávají. Argumenty geologů jsou zneklidňující a časem možná donutí archeology dějiny spojené se stářím Sfingy přepsat.