Škola Karma Kagjü - Buddhismus Diamantové cesty

05.04.2014 11:27

  
Buddha
Buddha se narodil v severní Indii před více jak 2550 lety. Po mnohaletém hledání rozpoznal v meditaci podstatu mysli a dosáhl osvícení. Dalších 45 let pak své učení dále předával v tehdejší vysoce rozvinuté kultuře Indie. Buddhismus oslovuje nezávislé a samostatné lidi a je hlavním duchovním směrem ve většině východoasijských zemí. Od sedmdesátých let si Buddhův náhled získává důvěru stále většího počtu lidí ze Západu.


Buddhovo učení
Buddha zcela jasně a přímo vysvětlil, co je skutečné a co podmíněné. Toto pochopení nám umožňuje prožívat trvalé štěstí. V buddhismu neexistují žádná dogmata a každé tvrzení si je možné (a potřebné) ověřit. Díky meditaci se intelektuální pochopení stává prožitkem. Dodatečné metody umožní upevnit stavy vědomí, kterých již bylo dosaženo. Cílem Buddhova učení je plné rozvinutí všech skrytých kvalit těla, řeči i mysli.

 

Co je to karma?
Karma vyjadřuje příčinu a následek, nikoliv osud. Každý je zodpovědný za svůj vlastní život. Pokud to pochopíme, máme možnost vybudovat si v mysli takové otisky, jež vedou ke štěstí a které nám umožní vyhnout se budoucímu utrpení. Karmu, která ještě nedozrála k tomu, aby se projevila, můžeme rozpustit díky metodám Diamantové stezky.

 

Co je to meditace?
V buddhismu meditace znamená prosté spočívání v tom, co je, teď a tady, bez jakéhokoli úsilí. Tohoto stavu je možné dosáhnout buď zklidňováním mysli nebo prací s vnitřními energiemi a vizualizacemi světelných forem. Nejúčinnější metodou je stálá identifikace s vlastní buddhovskou podstatou a to nejen v meditacích, ale i mimo ně.

 

Co znamená osvobození a osvícení?
Osvobození je rozpoznáním toho, že tělo, myšlenky a pocity podléhají neustálým změnám, což vylučuje existenci nějakého skutečného já. Přestáváme sebe sama vnímat jako terč, a tak odstraňujeme příčinu všeho utrpení. Osvícení je dalším a zároveň konečným krokem. Zde je každá zkušenost prozářena jasným světlem mysli. Mizí jakýkoli pocit oddělení toho, kdo prožívá od toho, co je prožíváno a od samotného aktu prožívání. Mysl v každém okamžiku prožívá všechny své dokonalé vlastnosti., je neustále spontánní a bez jakéhokoli úsilí.

 

V čem se liší buddhistické směry?
Buddha předal učení třem různým typům lidí. Těm, kteří se chtěli vyhnout utrpení, předal učení o příčině a následku (Malá cesta, sanskrt. hínajána). Ti, kdo chtěli učinit více pro druhé, obdrželi učení o soucitu a moudrosti (Velká cesta, skt. mahájána). Lidi, kteří měli silnou důvěru ve svou vlastní buddhovskou podstatu, učil Diamantovou cestu (skt. vadžrajána).
Při tom se buď manifestoval ve formách podobných hologramům nebo žákům svůj osvícený vhled do podstaty mysli zprostředkoval pomocí nauk Velké pečeti (skt. mahámudra). Diamantová cesta nás učí prožívat svět bohatým a sebeosvobozujícím pohledem. Její cvičení probouzí hluboké vnitřní bohatství, vede ke spontánnímu stavu bez jakéhokoli předstírání. Rozvíjí neohroženost stejně jako každou jinou osvícenou vlastnost mysli.

 

Co může Buddhovo učení nabídnout západní společnosti?
Lobpön Cečhu rinpočhe, jeden z nejzkušenějších učitelů tibetského buddhismu odpovídá: "Účinné metody, které vedou k přímému prožití podstaty mysli. Buddhovo učení je jako diamant, který je ve své podstatě neměnný, ale odráží barvu podkladu na němž leží. Proto se vždy buddhismus přizpůsobil kulturním podmínkám jednotlivých zemí, aniž by při tom ztratil svou esenci."
1500 let byly nauky předávány v Indii a poté 1000 let v Tibetu. Dnes už nám je mohou zprostředkovat dobře vzdělaní a samostatní lidé ze Západu. O neohraničenosti tohoto pohledu, stejně jako o použitých metodách se můžeme přesvědčit jasněji než kdykoli předtím.

 

Kde najdete buddhismus Diamantové cesty?
Od roku 1972 založil lama Ole Nydahl na přání 16. Karmapy přes 300 buddhistických center linie Karma Kagjü po celém světě, většinu z nich v Evropě. Například v Německu, Rakousku a Švýcarsku funguje přes 70 skupin, také v Polsku a Dánsku je buddhismus uznávaným duchovním směrem.
Od roku 1994 se rozvíjí také v Čechách a poslední dobou i na Slovensku.Všechna meditační centra jsou založena na přátelství a idealismu jejich členů. Z Evropy pochází také 30 žáků, kteří na přání lamy Oleho vyučují Diamantovou cestu ve světě.
Pro západní svět je důležité, že všechna centra linie Karma Kagju na východ od Rýna předávají laický a jogínský způsob realizace podstaty mysli (buddhismus Diamantové cesty). Ten je založen především na rozvoji jasnosti a samostatnosti, jež jsou v dnešním světě tak důležité.
Obecně se dá říci, že Diamantová cesta stojí na třech základních pilířích. Těmi jsou prokazatelné vědomosti zbavené všech dogmat, meditace a metody, jak upevnit již dosažené roviny vědomí. To činí z Diamantové cesty nejúčinnější metodu buddhismu, jež je přístupná modernímu světu. Pomáhá rozvinout vlastní vnitřní bohatství pro dobro všech bytostí.