Skupina sumerských a akkadských božstev

03.09.2015 22:22

 

Anunnaki, Anunnakové (často nazývaní Annunaki, Ananaki, Annunaku) jsou skupinou sumerských a akkadských božstev, příbuzných (v některých případech překrývajících se) s Anunna ('Padesát Velkých Bohů') a s Igigi (nižší božstva). Název je psán v několika variantách: "da-nun-na(-k)", "da-nuna-ke-ne", "da-nun-na"; v překladu 'ti, co jsou královské krve', či 'z vnešeného sémě'; 'Anu-na-ki' v sumerštině znamená 'nebe a země'.

Nalezneme je v babylonském mýtu o stvoření světa Enúma Eliš. Podle VI. tabulky mýtu, Marduk po stvoření lidstva rozdělí Anunnaki a přidělí jim jejich místa: 300 v podzemí a 300 v nebi (Anunnaki a Igigi). Jako výraz díku Anunnaki ('Velcí Bohové') postavili Mardukovi chrám, známý jako Esagila.

Podle novějších babylonských mýtů Anunnaki byli dětmi Anu a Ki, božských sourozenců, kteří sami byli dětmi Anšara a Kišary (Vládce (otáčení) Nebes a Vládkyně (otáčení) Země, Nebeské póly). Anšar a Kišara byly děti Lachmua a Lachamy ("těch z bahna"); tato jména přináležela strážcům brány chrámu zasvěceného Abzu v Eridu - místu stvoření.

Hlavou Anunnaki sněmu byl Velký Anu (spíš než za boha nebes byl považován za nebesa sama - "Anu" sumersky znamená oblohu, nebesa) z Uruku, ostatními členy byli jeho potomci. Jeho pozici převzal Enlil ('En' = pán, 'lil' = vzduch, dech, vítr), který podle tehdejší víry oddělil nebesa od země. To vyvolalo pozdější rozepři mezi Enlilem z Nippuru a jeho nevlastním bratrem Enkim z Eridu ohledně oprávněnosti převzetí vedení Enlilem. Enki (En = pán, ki = země) byl bohem vodstva, a navíc i bohem moudrosti a magie; později byl prezentován i jako alchymista. Když Igigi začali stávkovat a odmítali pokračovat v práci na údržbě chodu vesmíru, v den Shappatu (Hebrejsky: שבת, Anglicky: Shabbath) Enki stvořil lidstvo k převzetí odpovědnosti za úlohy, které bozi přestali plnit. Anunnaki tvořili vyšší sněm bohů, a byli společníky Anua. Byla jim přidělena místa na Zemi i v podsvětí. Nejznámějšími jsou Asaru, Asarualim, Asarualimnunna, Asaruludu, En-Ki, Namru, Namtillaku a Tutu.