Skutečný charakter mysli

21.06.2014 11:09

Dilgo Khyentse rinpoče

 

Abychom poznali nevytvořený charakter mysli, musíme jít k pramenům a hledat původ našich myšlenek. Jinak se jen z jedné myšlenky zrodí další, z ní třetí a tak pořád. Neustále nás napadají vzpomínky na minulost, odvádějí očekávání budoucnosti a ztrácíme vědomí přítomnosti.

Je to naše vlastní mysl, která nás neustále svádí do cyklu existence. Jsme slepí k charakteru své mysli a lpíme na myšlenkách, které nejsou ničím jiným, než jeho manifestací. Naši pozornost to zpevňuje do pevných konceptů, jako jsem já a ostatní, žádoucí a nežádoucí a mnoho dalších. Takto vytváříme samsáru.

Když ale poznáme prázdnotu myšlenek, místo abychom je zpevňovali, pak každá myšlenka, která se v mysli objeví a zmizí, vede k jasnějšímu pochopení prázdnoty.

Chlad v zimě zmrazí jezera a řeky a voda je potom tak pevná, že unese lidi, zvěř a vozy. S jarem se pak země a voda zahřívá a taje. Co zbyde z pevnosti ledu? Voda je měkká a tekoucí, led je tvrdý a ostrý, takže nelze říct že je led s vodou identický. Nemůžeme ale ani říct, že je to něco jiného, protože led je jenom ztuhlá voda a voda jen roztavený led.

To samé platí na naše vnímání světa. Lpět na realitě jevů, mučit se jejich přitažlivostí a odporem k nim, radostí a bolestí, ztrátou a ziskem, slávou a zapoměním, chválou a vinou, to všechno je zpevňováním v mysli. Musíme proto tavit led konceptů na živou, vrozeně svobodnou vodu.

Všechny jevy samsáry a nirvány se objevují jako duha a stejně jako ta, nemají hmotnou existenci. Jakmile poznáte skutečný charakter reality, který je prázdný, současně se ale jeví jako fenomenální svět, zbaví se mysl iluze. Když víte, jak nechat myšlenky volně rozpustit samy sebe, jakmile se objeví, budou přecházet myslí jak ptáci oblohou a nezanechají žádnou stopu.

Zůstávajte v tomto stavu jednoduchosti. Střetnutí se štěstím, úspěchem, prosperitou a jinými příjemnými podmínkami, považujte za sny a iluze. Pomluva, deprivace a ostatní fyzické a mentální strasti ať vás nezkruší. Zažehněte svůj soucit a projevte přání, aby bylo utrpení všech bytostí skrze vaše odstraněno. Ať se objeví jakékoliv okolnosti, neupadejte do zoufalství či euforie, ale zůstaňte svobodní a spokojení ve vyrovnaném klidu.

 

Shambhala Sun, leden 2009, původně listopad, 2000