Sladká voda z arktických řek oslabuje Golfský proud

03.05.2014 17:24

Vědci z britského Hadleyho střediska pro předpovědi a výzkum klimatu (Hadley Centre for Climate Prediction and Research, HCCPR) varovali, že objem sladké vody vtékající do Severního ledového oceánu, se neustále zvyšuje. V důsledku toho dochází k narušování rovnováhy klimatického systému a k oslabování chodu Golfského proudu.

V článku publikovaném v odborném časopise Geophysical Research Letters upozorňuje britský vědecký tým na zvyšování objemu sladké vody v Severním ledovém oceánu. Tím dochází ke změnám v systému globální hydrologické výměny. Hydrologický cyklus spočívá ve výměně vody mezi jednotlivými rezervoáry, v obecné rovině mezi pevninami, oceány a atmosférou. Zvyšování průměrných teplot na Zemi hydrologický cyklus urychluje. V tropických oblastech se to projevuje snižováním úhrnného množství dešťových srážek a naopak ve vyšších zeměpisných šířkách jejich zvyšováním. Z toho logicky vyplývá, že v arktických řekách odpovídajícím způsobem roste průtok vody. Mění se ale i celkové rozdělení vod na planetě.

Tento fakt bude mít bezpochyby dalekosáhlé společenské a ekonomické důsledky. Rovnováha celého klimatického systému je vážně ohrožena. Sladká voda z řek snižuje slanost a hustotu vody v oceánu a narušuje tak termohalinní oceánský výměník, což je propojený systém hlubokých studených a teplých povrchových vod, jemuž se říká dopravníkový pás.

Srdcem výměníku je antarktická cirkulace. Z ní pak vychází tzv. atlantický výměník (Atlantic Conveyor) a pacifický protivýměník (Pacific and Indian Anticonveyor). Je všeobecně známo, že mírné klima v severní a severozápadní části Evropy pomáhá udržovat teplý Golfský proud. Zhroucení termocirkulace udržované Golfským proudem by způsobilo prudký pokles průměrných teplot nejenom v Evropě, ale i v Asii a Severní Americe. Na jižní polokouli by se teplota naopak zvýšila.

Průtok vody v arktických řekách roste od 60. let 20. století. V roce 1965 byl zaznamenán největší skok, když se roční objem zvýšil o 8.73 kubických kilometrů (milionů litrů). Simulace provedené Peili Wuem, Richardem Woodem a Peterem Stottem z Hadleyho centra prokázaly rozhodující podíl člověka na celkovém vývoji situace. Bez ovlivnění lidskou činností by se hydrologický cyklus ve 20. století vůbec nezměnil.

Vzestupný trend objemu sladké vody vtékající do Severního ledového oceánu je podle odborníků jen počáteční fází změny hydrologického cyklu a varovným signálem před nástupem převratných klimatických změn.