Slavné osobnosti channelingu

29.06.2014 12:12

Nelze se zamýšlet nad channelingem a nezmínit alespoň několik známých lidí, kteří channeling provozují.

 

Edgar Cayce byl fotograf a učitel nedělní školy v malém městě ve státě Kentucky. Svou schopnost takto předávat určitá poselství zjistil, když mu místní hypnotizér pomohl zbavit se chronické laryngitidy. Tento spící prorok, jak je dnes znám, zjistil, že se může do stavu transu dostat prakticky kdykoliv a pro každého, komu chce takto předepsat ten jediný a správný lék na jeho nemoc. On sám nehovořil za jakoukoliv jinou bytost, a hlas, který slyšel, byl jeho vlastní. Když v roce 1940 zemřel, zůstalo po něm více jak čtrnáct tisíc psaných záznamů, určených lidem po celém světě, nejen co se týče speciálních zdravotních problémů, ale i informací o psychospirituálním původu jejich nemocí a otázek o hlubším smyslu lidského života vůbec. Popsal také různé historické situace, předpovídal různé události atd. Jeho pionýrská práce cele ve smyslu služby tak ustanovila základní vzor pro další slavné americké osobnosti, které se zabývaly channelingem.

Alice Baileyová se takto potkala se svým prvním duchovním učitelem, když jí bylo patnáct let. Když jí bylo dvacet devě let, začala „hovořit“ se svým „Tibeťanem“. Ten jí diktoval více jak čtyřicet peět let a Baileyová pak napsala tucet knih na nejrůznější duchovní témata. Její Tibeťan říkal, že „jeho práce je učit a rozšiřovat vědomosti nekonečné moudrosti, dokud to bude třeba. Záleží pak na každém člověku samotném, jak konečné pravdy pomocí té pravé praxe a správných cvičení intuice dosáhne.“ Velmi obsažná práce Baileyové je dodnes široce respektována a její knihy se stále čtou.

Arthur Ford svou schopnost objevil jako mladý muž. Jako vojákovi se mu během 1. světové války často v noci zdála jména vojáků, kteří se měli příští dny objevit na seznamu zemřelých. Ve stavu transu pak dokázal předpovědět i jiné události, včetně správných čísel kódovaného poselství, které velký iluzionista Houdini zanechal své ženě těsně před svou smrtí, aby tak otestoval, jestli dokáže komunikovat „odtamtud“.

Jane Robertsová, spisovatelka z New Yorku, objevila tuto schopnost v roce 1963 a brzy zvládla formu přímé řeči s osobností, která se sama nazvala Seth, „bytost, již nesoustředěnou do hmotné skutečnosti“, která jí nadiktovala několik vynikajících knih o podstatě mysli, lidského vědomí a nehmotných světech. Tyto knihy jsou asi nejlepší materiál, který kdy v procesu channelingu vznikl.

Celkem nedávno začala Pat Rodegastová naslouchat hlasu ve své mysli, ze kterého později vznikla spolupráce s osobností, která si říká Emmanuel. Rodegastová napsala tři nádherné knihy o praktické a laskavé moudrosti duchovnosti a po celé roky pořádala veřejná setkání.

Velmi impozantní je také trilogie nazvaná Kurs zázraků. Tento velmi propracovaný myšlenkový systém duchovní filosofie byl formou vnitřního diktátu po několik let zprostředkováván Heleně Shucmanové, skeptické profesorce psychologie Kolumbijské university. Kurs zázraků je tak unikátní, že se téměř vymyká jakémukoliv pokusu o stručnou charakteristiku. Možná by stačilo uvést, že od svého prvního vydání v roce 1976 byl vydán již v milionech kopií v mnoha překladech na celém světě a byl také předmětem pozornosti stovek známých učenců, psychologů a veřejných osobností.

Seznam by mohl pokračovat tuctem dalších jmen (uveďme namátkou nedávný velký úspěch Neale Donalda Walsche s knihou Hovory s Bohem) a přesto by nemohl ani naznačit přínos stovek vynikajících lidí, kteří se v tichosti nenápadně zabývali channelingem v posledních čtyřiceti letech. Osobně jsem mnohé z nich znal. Většinou si svou unikátní schopnost nechávali pro sebe a byli diagnostiky, terapeuty, podnikatelskými poradci a mnoha dalšími profesemi většinou jen sami pro sebe či své bližní. Ve většině svých prací dávali najevo upřímnou touhu sloužit jiným bez jakéhokoliv zisku.