Služba

12.04.2014 08:18
(výběr krátkých Zen-buddhistických textů "Mistři a žáci")
 Sestavil Petr Pavlík

"Mistře, vy se zdáte být po celý den tak zaměstanán. Pro koho to děláte?"

"Je tu jeden, kdo to žádá."

"A proč ho to nenecháte udělat samotného?"

"Nehospodaří."