Sochy

02.05.2014 08:26

Nohy bohů se nikdy nedotýkají zemské půdy. Bohové totiž nejsou podřízeni světským zákonům, pouze kosmickému koloběhu. Nebožské bytosti, jako např. démoni a duchové nemají žádné zvláštní místo k sezení nebo stání. Božstvo ovšem místo k sezení má. Jde o podstavec, který je dokonce jeho bydlištěm, a proto je také považován za svatý objekt.

Geometrický tvar božského místa k sezení získává díky svému tvaru a své číselné symbolice nový význam. Někdy pozůstává samotný tvar z řady překrývajících se geometrických útvarů, jako bhadrapítha, čtverec, na kterém leží kruh. V případě, že má podstavec jasně rozlišitelný tvar, symbolizuje specifický aspekt božstva. Je-li podstavec sjednocením více tvarů, jedná se o obecnější zobrazení.

Často jsou božstva zobrazena se svatozáří obklopující celou postavu. Tato svatozář, prabhámandala, je často zdobena motivy z listů a vystupuje ke svatému stromu, symbolu kosmické síly. Někdy lze rozeznat jasný ohnivý věnec jako u tančícího boha Śivy-Natarádži. Oblouk spočívající na dvou sloupech je často spojujícím rámem sochy nebo skupiny postav. Takové spojení symbolizuje bránu mezi pozemskou a nebeskou říší. Oblouky jsou vždy bohatě zdobeny motivy rostlin, symboly, zvířaty a často s maskou (krttimukha), která poskytuje magickou ochranu.

Padmapítha – lotosový podstavec. Říká se mu také padmásana a lze ho rozpoznat podle lotosových listů na noze podstavy. Lotos symbolizuje mateřské lůno plodící veškerý život včetně bohů. Proto je padmapítha jedním z nejdůstojnějších podstavců pro uctívání. Geometrický tvar podstavy naznačuje, co dané božstvo právě dělá.

Chrámové sochy lze rozdělit do pěti skupin:

– Sochy určené pro věřící k uctívání se šestihranným podstavcem nebo místem k sezení.
– Sochy typické pro určitou slavnost.
– Sochy přijímající oběti se šestihranným podstavcem nebo místem k sezení.
– Sochy s pevným místem v chrámu.
– Sochy určené ke koupání se čtyřhranným podstavcem nebo místem k sezení.

Tříhranné místo k sezení značí, že bůh uvolněně přihlíží radostem jiných. Osmihranný podstavec charakterizuje sochy určené k zasvěcovacímu rituálu a kruhový nebo ovální podstavec je považován za zvláštní meditační trůn.