Sociální zdraví

07.03.2015 12:48

Sociálním zdravím chápeme schopnost být šťastný a umět šťastnými učinit i druhé. Znamená to pěstovat kontakt a komunikaci s ostatními lidmi, převzít zodpovědnost ve společnosti a pracovat pro ni. Je to i schopnost odpočívat a prožívat život v celé jeho kráse.

Například jeden z nejpalčivějších problémů naší doby, drogová závislost, je znakem sociální nemoci. Pomocí systému Jóga v denním životě lze tuto nemoc překonat a dát životu nový smysl a pozitivní cíl. Dobrá společnost ovlivňuje a utváří osobnost i charakter, a má proto obrovský význam pro duchovní rozvoj.

Žít „jógu v denním životě“ znamená pracovat na sobě i pro druhé. Pracovat hodnotným a tvůrčím způsobem na sobě samém, pracovat pro naše bližní, pro společnost, pro zachování přírody a prostředí, pro mír ve světě. Praktikovat jógu znamená být aktivní v tom nejkladnějším slova smyslu a pracovat pro blaho celého lidstva.