Sofokracie

13.04.2013 12:20

Sofokracie (z řečtiny σοφια – moudrost a κρατία – vláda, t. j. „vláda moudrých“) je forma vlády, v které čelní místo ve společnosti zaujímají filozofové, tedy ti nejvzdělanější a nejmoudřejší jedinci bez ohledu na jinou příslušnost. Jedná se o Plátonovu představu ideální formy vlády ve státě.

Tento pojem vznikl v antice, kde pojem filozofie zahrnoval různé obory vědy (které se z ní později mohli vyčlenit), takže můžeme v současné situaci přeneseně označit jako vládu vědců, což vyvolává spojistost s technokracií. Forma vlády nebyla v minulosti nikdy uvedena do praxe, částěčně se uskutečňuje v zemích s volným trhem prostřednictvím ekonomických institutů, pokud jsou jejich představitelé vybíráni na základě znalostí a schopností. Jako formu sofokracie též někdy můžeme chápat tzv. úřednické vlády.

Mezi současné zastánce nastolení sofokracie patří americký filozof a futurolog Jacque Fresco (označován jako „sociální architekt“), jenž v Projektu Venus navrhuje totální reorganizaci nynějšího sociálního systému na technokratických principech - společnost má být řízena vědeckými poznatky.