Sokolčí

13.07.2013 12:40

 

Před mnoha a mnoha věky žil na hradě Sokolčí pán, o němž se mezi lidem vypravovalo, že je spolčený s ďáblem. Nad hradem za temných nocí poletovali nejroztodivnější noční ptáci a vydávali skřehotavé zvuky.

Ať se stalo cokoliv strašlivého, pána neštěstí nikdy nepotkalo. Celým krajem vládla chudoba, jen hradní pán měl velké bohatství.Však nepřicházel k němu vždy poctivým způsobem. Často olupoval i chudáky, a tak jej lidé neměli příliš rádi.

Pověst praví, že pán celé své bohatství ukryl krátce před koncem života kdesi pod hradem. Za jedné temné noci se prý z hradu nesly podivné zvuky. Těžké oddychování a klení a později cinkání zlata. Tenkrát pán kopal tajnou podzemní síň, kde ukryl poklad.

Za několik dní poté pán ulehl na smrtelné lože a o půlnoci vydechl naposled. Jeho duch však hrad neopustil a proměnil se ve strašlivou příšeru, která od toho dne hlídá skryté bohatství.

Je to prý hrůzostrašné stvoření. Vypadá jako veliký černý pes, ale místo jazyku má plameny ohně a z tlamy mu ční dva dlouhé ostré špičaté tesáky.

Poklad může získat jedině člověk, který bude tuze odvážný a nebude se ničeho bát. Musí o půlnoci vystoupit k troskám hradu, tam začít kopat a když se mu podaří objevit podzemní síň s pokladem, musí přemoci hrozného hlídače pokladu a probodnout mu srdce. Jen tak se prý dá bohatství získat.