Spouštěče psychospirituální krize

16.06.2012 15:08

Její vznik je často spontánní, spouštěče ne vždy jasné a kauzální. Pro některé jsou vnitřní proměny tak náročné a rychlé, že se pro ně život v běžné realitě stává obtížný. Doposud jsou obrazy této kategorie často považovány za projevy psychóz a duševní patologie a v těchto souvislostech léčeny. Jde přibližně o 15% hospitalizovaných v psychiatrických léčebnách s diagnózou psychóza. Významný transformativní a sebeléčivý potenciál těchto zkušeností a s nimi spojených vnitřních procesů směřujících k vyšší integraci osobnosti je tím zpomalen či zastaven a nevyužit. Těžko se odhaduje, kolik lidí PK v populaci prochází, aniž by byli v kontaktu s psychiatrií. Jistě je řada těch, jejichž zkušenosti nepřerostou do krize a zůstanou na úrovni zážitků.

 

Nejčastější spouštěče psychospirituální krize

 • spontánní objevení příznaků z vnitřních zdrojů
 • ohrožení života (tj. závažná nemoc, nehody, operace)
 • extrémní fyzická zátěž, spánková deprivace
 • perinatální události (tj. porod, spontánní potrat, interrupce)
 • silné sexuální zážitky
 • silné emoční prožitky, např. ztráta blízké osoby, traumatizace
 • série životních nezdarů
 • intenzivní meditační praxe nebo jiné duchovní praktiky a provádění
      technik aktivujících spirituální energie
 • užití psychedelických látek
 • náhlá ztráta obvyklé životní struktury a nemožnost ji nahradit
      něčím novým
 • kombinace kterýchkoli z těchto faktorů