Srbská pravoslavná církev

17.02.2013 15:08

Srbská pravoslavná církev (srbsky Српска православна црква / Srpska pravoslavna crkva) je autokefální pravoslavná církev působící zejména v Srbsku, Černé Hoře, Chorvatsku a Republice srbské v Bosně a Hercegovině, dalšími ohnisky jsou komunity srbských emigrantů. Celkem má 7-11 milionů věřících a v jejím čele stojí od roku 2010 patriarcha Irinej. Za datum jejího vzniku se považuje rok 1219 a klíčovou osobnost Rastko Nemanjić (svatý Sáva). Je tak druhou nejstarší slovanskou pravoslavnou církví po bulharské. Kromě srbštiny používá za liturgický jazyk také církevní slovanštinu. Jejími hlavními sídly jsou Peć a Bělehrad, největším chrámem je bělehradský chrám svatého Sávy.

Před druhou světovou válkou k Srbské pravoslavné církvi patřila i většina českých pravoslavných věřících v čele s biskupem Gorazdem.