Srovnání příznaků psychózy a psychospirituální krize

29.07.2012 15:11
Akutní a přechodné psychotické poruchy viz ICD 10; Krátká psychotická porucha viz DSM IV Schizofrenie Psychospirituální krize
Psychotické symptomy se objevují ihned po působení rozpoznatelného psycho-sociálního stresoru Psychotické příznaky se objevují buď náhle nebo (častěji) po nespecifických prodromálních potížích, které mohou trvat týdny až měsíce. Již před nástupem potíží může být snížena úroveň sociálního fungování. Fenomény obvykle následují po působení rozpoznatelného psycho-sociálního stresoru; bezproblémové fungování před epizodou. (Lukoff)
Emoční zmatek a jeden z následujících příznaků: 1. Inkoherence nebo rozvolnění asociací 2. bludy 3. halucinace 4. hrubě dezorganizované nebo katatonní chování. Symptomatika schizofrenie se skládá z pozitivních a negativních příznaků. Pozitivní příznaky: halucinace, bludy nebo katatonie Negativní příznaky: oploštění emotivity, snížení výpravnosti řeči a myšlení, apatie a útlum vůle, sociální stažení. Všechny následující příznaky:1. Extatická nálada (Lukoff) 2. Pocit nově získaných znalostí (Lukoff) 3. Změny vnímání (Lukoff a Grof) 4. Bludy se tématicky týkají mytologie (Lukoff a Grof) 5. Nenarušené konceptuální myšlení 6. Pozitivní, explorativní zájem o probíhající zkušenost a její význam (Lukoff a Grof) 7. Schopnost vytvořit adekvátní terapeutický vztah (Grof)
Symptomy trvají více než několik hodin, avšak méně než 4 týdny. Symptomy trvají déle nežli 4 týdny, většinou se jedná o onemocnění chronické. Symptomy trvají od několika minut po několik měsíců, akutní náběh symptomů během tří měsíců nebo méně. (Lukoff)
Konečný návrat k premorbidní úrovni fungování. Po léčbě může dojít k návratu k premorbidní úrovni fungování, často však onemocnění zanechává defekt ve smyslu přetrvávajících negativních příznaků. Fungování je po ukončení nejintenzivnějším období zlepšeno. (Lukoff a Grof)
Působení psycho-sociálního stresoru nepředchází zvýšená psychopatologie. Působení psycho-sociálního stresoru často předchází zvýšená psychopatologie. Působení psycho-sociálního stresoru nepředchází zvýšená psychopatologie. (Lukoff a Grof)
Porucha není následkem jiné duševní poruchy nebo organického poškození. V etiologii se předpokládá mírné neurovývojové postižení, genetická zátěž, infekce matky nebo jiné komplikace v těhotenství a další vývojové abnormity. Porucha není následkem jiné duševní poruchy nebo organického poškození. (Grof)