Starověký Egypt i akkadskou říši srazila na kolena klimatická změna

05.10.2014 08:40

Na počátku bylo několik vzorků dřeva ze starověkého Egypta odložených ve staré krabici na doutníky. Jejich znovuobjevení přimělo archeologa Stuarta Manninga ke spolupráci s dalšími kolegy z Cornellovy univerzity, Oxfordu i Vídně. Jejich výzkum odhalil příčinu náhlého zhroucení říší ve starověku. 

Vzorky dřeva pocházely z egyptské rakve a pohřebních lodí nalezených v blízkosti pyramidy Sesostris III. Tyto vzorky prozkoumal pomocí analýzy radiokarbonových izotopů a porovnal je s jinými dobovými vzorky letokruhů z dalších oblastí světa – evropského dubu a borovice ze Severní Ameriky.

Toto datování s přesností na deset let odpovídalo i stáří nalezených artefaktů a také chronologie staroegyptských dějin. A vzorky shodně dokumentují anomální podnebí přibližně po roce 2200 př. n. l. 

„Radiokarbonová anomálie zřejmě vznikla následkem posunutí vegetačního období,“ vysvětlil Manning. Egypt a další civilizace na Blízkém východě postihlo nebývalé sucho, které zřejmě zcela rozvrátilo produkci potravin.

Klimatická epizoda měla podle Manninga hluboké společenské důsledky. Zkolabovala přibližně pěti stech let nejen Stará Egyptská říše, ale i do té doby vzkvétající říše akkadská. Důsledky byly vážné, přestože nešlo o nástup doby ledové a jednalo o poměrně náhlý a přechodný výkyv.

 

zdroj: https://www.national-geographic.cz