Stezka ke zralosti je blažeností

14.07.2012 09:33

Tilopa

Symbolická učení, která Tilopa předal Náropovi

 

Jednoho dne, když Tilopa seděl v pozici popisované v tantře Vajróčany, se k němu přiblížil Náropa se sepnutýma rukama, obešel ho, daroval mu mandalu, poté pokleknul a prosil: "Guru, uděl mi, prosím, ve své náklonnosti učení". Jako odpověď mu Tilopa ukázal během třinácti dnů třináct symbolů.

Nejdříve řekl: "Přines mi trochu žhavého uhlí a kus bavlněného plátna". Když to Náropa udělal, Tilopa rozprostřel plátno na zem a připevnil jeho rohy na kolíky. Poprosil Náropu, aby materiál podržel z druhé strany, a plátno zapálil. V popelu bylo možno rozeznat osnovu tkaniny, i když tkanina samotná lehla popelem. Vzor zůstal zachován, ale popel už nemohl dále sloužit jako plátno. Tilopa se zeptal: "Víš, co to znamená, Náropo?". Žák tehdy odpověděl: "Chápu, že vše osvětlující porozumění spolu s učením gurua spalují emocionální nestabilitu žáka, podobně jako oheň spaluje bavlněné plátno. Tímto způsobem je zničena víra v absolutní existenci vnějších předmětů. Protože už nadále není možné udržet pohled, že jevy jsou reálné, není návratu k víře v reálnost vnějšího světa". Poté složil následující verše o svém porozumění:

"Oheň - význam a cíl iniciace -

pozřel mé návykové myšlenky - bavlněné plátno.

I když se v popelu zachoval vzor,

plátno již není možné použít. Stejné je to i s tímto tělem,

které se projevuje, ale nedá se zachytit slovem."

Tilopa neříkal nic.

Když ho Náropa znovu obešel dokola se sepjatýma rukama, guru mu jednoduše ukázal průzračný křišťál. Náropa odpověděl, že rozumí, že mysl žáka musí zůstat prostá lži díky neměnné, čisté oddanosti.

Poté Tilopa poprosil Náropu, aby přinesl klubko nití a rozmotal ho. Když to Náropa udělal, Tilopa jednoduše odhodil nit na zem a odešel. Náropa prohlásil: "Rozumím, že tu síť, kterou je mysl chycená v samsáře - pouta osmi světových dharem - je potřeba prostě zahodit a spočinout v pravdě mysli."

Tehdy si Tilopa položil na hlavu neobyčejný klenot. "Chápu, že guru je cenným klenotem - pramenem samsáry i nirvány, a že náleží myslet, že je neoddělitelný od koruny naší hlavy - podstaty naší mysli."

V tom se Tilopa na klenot podíval. Když to Náropa uviděl, řekl: "Chápu, že vnímat to, co je v životě absolutní, znamená dosažení nejvyšší realizace - mahámudry - a že nejvyšší ctností je dívat se na činy, jednání a postupování gurua s neochvějnou oddaností."

Potom Tilopa naplnil nádobu čistou a chladnou vodou a dal ji Náropovi, aby ji vypil. Žák odpověděl: "Chápu, že chladná voda duchovních poučení uspokojuje žár emocionální nestálosti u mě a také u jiných."

Tehdy Tilopa naplnil vodou několik nádob. Poté přelil vodu do jedné společné nádoby, a potom ji znovu rozlil do více misek. "Chápu, že jednota se objevuje v mnoha formách, které mají tu samou chuť", prohlásil Náropa.

Tilopa ukázal na trojúhelník jako na zdroj všech věcí. "Chápu, že je to symbol, že celá skutečnost, která je třemi branami vysvobození, neměla nikdy počátek", řekl žák.

Poté guru nakreslil tečku. Tehdy Náropa prohlásil: "Chápu to jako symbol, že se všechno objevuje z tvůrčího potenciálu dharmakáje."

Když se Tilopa dotknul svojí hrudi a pokýval hlavou, Náropa řekl: "Chápu, že tvůrčí potenciál dharmakáje je jednoduše potenciálem."

Tilopa poté ukázal na rozvíjejícího se hada. "Chápu, že samsára se vysvobozuje sama od sebe," objasnil tento symbol Náropa.

Poté Tilopa předstíral, že je němý. Tehdy Náropa řekl: "Chápu, že prožitek intuitivního osvíceného vhledu nemůže být vyjádřen slovy."

Nakonec Tilopa ukázal ovocný plod. "Chápu, že když plod dozrává, je dosaženo soběstačnosti a schopnosti být pro druhé. Takto rozumím jednotlivým symbolům."

Poté Náropa poprosil o potvrzení svého pochopení a Tilopa mu na odpověď zazpíval píseň o intuitivním osvíceném vhledu, obsahující vysvětlení symbolů jako kroků na stezce k duchovní zralosti.

"Já, Tilopa, se usmívám a říkám:

Poslouchej ó cenná nádobo, neposkvrněná a zářivá.

Učení spalují vratké pocity

jako planoucí uhlíky přeměňují na popel bavlněné plátno.

Skutečná mysl je čistá jako křišťál.

Rozpleť osminásobný uzel nepravosti,

s neochvějnou důvěrou a láskou

patři na klenot gurua.

Pij čistou vodu vyjasnění,

protože voda ve všech nádobách je tou stejnou.

Manifestace nemají počátek -

dharmakája je vytvářením sama v sobě,

taková je její podstata.

Tak jako had rozmotává sám sebe,

sama od sebe se vysvobozuje i samsára.

Němota, to je nevyslovitelnost prožitku.

Plod znamená dozrávání pravdy - naší vlastní i pravdy druhých.

Skrze odhalení těch třinácti symbolů

jsi je poznal všechny.

S tímto potvrzením,

přinášejícím zralost tomu, co je nedozrálé,

v klenotu Guhjamantry plnícím přání, tajném domě dákyní,

se dívej do zrcadla mysli a dosáhni vhledu."

Tehdy se Náropa zeptal: "Jak se do něj mohu dívat zaslepený temnotou vlastní nevědomosti?" Tilopa odpověděl:

Dívej se a nic si neprohlížej. Buď tím, co je neviditelné a dívej se na to, co není možno zachytit - poznej, že je to celek.

Vnímání neomezené vnímáním jakýchkoliv věcí je samo o sobě absolutní svobodou."

Náropa se díval na ty symboly a nic nehledal; díval se na ně a viděl, že nejsou něčím, a stal se svobodným. Pak řekl:

"Vzdávám hold guruovi, cennému klenotu mysli,

jsem si jist vysvobozením z oceánu samsáry.

Tato praxe učí, že stezka ke zralosti je blažeností."

Ale Tilopa odpověděl:

"Zdá se, že nadále lpíš na učeních gurua,

který prožívá skutečnost jako blaženost.

Tvoje pocity se stále zdají být vratké,

když toužíš, aby ti guru vysvětlil hluboký význam podstaty jevů, odetni rovněž tuto touhu, podobně jako jsi rozpustil všechny ostatní."

 

překlad: Karin Hustáková