Strašice - energetické úkazy

24.01.2010 11:23

31. prosince 2009 Záhada strašického poltergeista je částečně vyřešena. Ke způsobení několika „paranormálních“ jevů se přiznal dvanáctiletý syn majitelů domu Mračkových. „V úterý byl kluk udělat výpověď na policii. Probírali jsme jednotlivé jevy u nás a on přiznal, že pod tlakem událostí chtěl urychlit řešení tím, že zapálil ručník a igelit,“ řekl včera otec rodiny Jiří Mraček. Podle zdroje obeznámeného s výslechem se syn Mračkových přiznal i k rozbití akvária a skla v nábytku. Policie však mladého pachatele ani jeho rodiče nijak postihovat nebude. „Vzhledem k tomu, že vznikla škoda do pěti tisíc korun a nebyl spáchán žádný trestný čin, případ byl odložen,“ řekla serveru Lidovky. cz mluvčí rokycanské policie Jana Tomková. Potvrdila se tak hypotéza, podle níž za údajným samovznícením či samovolným rozbitím několika předmětů v domácnosti Mračkových stál někdo z rodiny. Tato teorie získávala na síle od poloviny listopadu, kdy začaly záhadné jevy ve strašidelném domě utichat. Shodou okolností právě v době, kdy byl chlapec odstěhován k babičce. Starosta Strašic Jiří Hahner včera řekl, že způsobení některých jevů připisoval synovi Mračkových už delší dobu. „To přiznání směřovalo jen asi ke dvěma jevům. U nich se nám zdálo už předtím, že to bylo jeho dílem, odporovalo to i fyzice,“ uvedl starosta. Ještě v listopadu přitom Hahner volal po důkladném vyšetřování právě z toho důvodu, že například rozbití akvária považoval za neobjasnitelné. „Nechceme sklouznout k nějakému duchaření, budeme se to snažit vědecky vysvětlit. Ale je to těžké, když jsou ty věci opravdu nevysvětlitelné, třeba praskání skel, akvária,“ řekl tehdy. Chlapec zřejmě nemůže za vše Zprávu o objasnění několika neobvyklých událostí včera podala policie. „Shromáždili jsme vyhotovené znalecké posudky, provedli ohledání místa činu, zajistili věcné stopy. Zainteresované osoby podaly k případu vysvětlení. K posouzení po odborné stránce byl jako konzultant přizván i specialista pro neionizující záření,“ řekla Tomková. Po vyhodnocení dospěla policie k závěru, že události v domě musela způsobit nějaká osoba. „Ta se k tomu v následném podání vysvětlení přiznala,“ řekla mluvčí. Policie však stále nemá ve věci beze zbytku jasno. „Neobjasněný zůstává důvod vypadávání elektrických jističů v domě, kdy se jedná s největší pravděpodobností o technickou závadu a zjišťování její příčiny není v kompetenci řešení policie,“ řekla Tomková. Podle Hahnera je vyloučené, aby se chlapec podílel i na jevech týkajících se elektřiny. S tímto názorem souhlasí i někteří odborníci. „Například na zásuvkách se nenašly žádné stopy samozápalné látky, nemohl ani způsobit vyhazování jističů,“ uvedl regionální mluvčí ČEZ Martin Sobotka. Zkoumání, na němž se podílejí i odborníci z ČVUT, proto budou dál pokračovat. „Co se týká zahořování zásuvek, k tomu se nikdo nepřiznal. Pokládám to stále za věc nevyjasněnou,“ řekl geofyzik Martin Lang. Podle něj s prosincovými dešti a sněhem, kdy silně provlhla půda, jevy začaly ustávat. „To by opět ukazovalo na šíření zemí kabelem, trubkou nebo něčím podobným. Stále neznáme zdroj vlnění, které tam zřejmě tyto věci tropí.“ V domku Mračkových docházelo k údajným anomáliím od září. Rodina mluvila o samovolném hoření zásuvek, praskání skel a výpadcích jističů, k nimž docházelo i v době, kdy byl jejich dům odpojen od elektřiny.  


  19. listopadu 2009 Původcem podivných jevů v domku ve Strašicích může být zařízení vodárny. Následná měření by měla tuto hypotézu potvrdit. Experti ČVUT, kteří na místě provádí šetření, jsou o této hypotéze přesvědčeni, řekl regionální mluvčí ČEZ Martin Sobotka, jenž se na měření s ČVUT dohodl. Podle techniků je zařízení zdrojem vysoké frekvence, která se šíří přes uzemňovací soustavu po dvou starých rozvodech vody. Ty procházejí v těsné blízkosti domu Mračkových. "Proto se další úsilí musí zaměřit na oddělení objektu Mračkových od těchto vlivů," uvedl. Podle Sobotky se zatím vědělo jen o jedněch "starých trubkách", zástupce vodárny potvrdil, že v těsné blízkosti domku vede do kasáren další nepoužívaná větev jejich soustavy. Starosta Jiří Hahner řekl, že o této teorii ví. "To byl jeden názor, další názory jsou ale nasměrovány i na jiné zařízení tady u nás ve Strašicích," uvedl. Proto radnice svolala na příští úterý schůzku expertů včetně zástupců vodárny, aby dohodli další postup. Vyřešení případu je podle něj možné pouze dlouhodobějším monitoringem. Vodárna ve Strašicích patří vodohospodářskému sdružení Rokycanska, které zajišťuje vodu pro zhruba 30.000 obyvatel. "Víme o tom, že kolem domku vede staré ocelové potrubí. S vodárnou jsme se domluvili, že část potrubí vyjmou, přeruší. Ale máme i názory, že by to tam mohlo jít z druhé strany," uvedl Hahner. Více jasno podle něj bude po schůzce. ČVUT nehledá zdroj v domku, ale v okolních zařízeních. V místě jsou vždy krátkodobě kvůli sběru dat, které pak v laboratořích vyhodnocují a dopočítávají. Vzhledem k tomu, že jde o sporadicky se vyskytující jev, musí být měření dlouhodobé. Anomální jevy jako například samovolné hoření zásuvek i praskání skel se v domku Mračkových vyskytují už více než sedm týdnů. Mračkovi jsou nyní odpojeni od elektřiny, jejich domek na okraji obce poblíž vojenského prostoru Brdy, je tři týdny napojený na dieselagregát ČEZ. Veškeré jevy se dějí i v odpojeném domě, i když v poslední době s menší četností. Rodina pobývá nedaleko u příbuzných. Majitel nemovitosti pouze kontroluje, aby domek neshořel. 


  10. listopadu 2009  Potíže rodiny Mračkových ze "strašidelného" domu ve Strašicích pokračují už sedmý týden. Po zahrnutí výkopů v obci jim sice přestaly praskat žárovky a hořet vypínače, v domku ale stále vypadávají jističe. další článek Na internetových stránkách strašického muzea zveřejnil jeho kurátor Martin Lang zprávu pražské firmy Pudis, jejíž pracovník v domku měřil předminulý víkend. Konstatuje, že zjistil hodnoty, které sice nemohou vysvětlit hoření zásuvek, ale rozhodně je lze pokládat za abnormální. "Navrhujeme, aby obec svolala schůzku Mračkových a všech institucí, které mají s problémem co do činění, a aby v domě byla provedena seriózní měření v délce nejméně 48 hodin," řekl kurátor Lang. "V domě stále vypadávají jističe a majitel mi řekl, že běžnou zkoušečkou našel fázi i na radiátorech," dodal. S médii Mračkovi odmítají komunikovat. Co vlastně geofyzici zjistili? Měřili takzvané bludné proudy. Je to jev, který se vyskytuje při stejnosměrném napájení obvodů, kde je buď úmyslně či náhodně jeden pól zdroje uzemněn. Proud se pak vrací do zdroje nikoliv po vodiči, ale částečně vodivou zeminou. "Odchylky některých hodnot ve Strašicích odpovídají spíše průmyslové zóně nebo velkému městu jako je Plzeň nebo Praha, než okraji Strašic," konstatoval Lang. První dojem odborníka na místě byl, že přístroje nezaznamenaly nic, co by odpovídalo pozorovaným jevům. Po řádné analýze dat z přístrojů však v prostředí anomálie určil. "Prostředí je pod vlivem bludných proudů, klasifikovaných stupněm III (zvýšená agresivita)," stojí ve zprávě. "V průběhu měření byly pozorovány odchylky hodnot některých elektrických veličin. Tyto odchylky však samy o sobě nemohou být příčinou, z hlediska současných znalostí, abnormálních jevů pozorovaných v objektu Mračkových. Lze konstatovat, že zmíněné hodnoty odpovídají lokalitě umístěné v rozsáhlejší průmyslové aglomeraci." Při jedné z výchylek specialista zaznamenal i seizmický impulz. "Nabízí se vysvětlení piezoelektrickým jevem hornin nebo například lze hledat příčinu v zařízeních, určených k rozvodu elektrické energie," píše ve své zprávě Karel Krupa. Pracovníci ČEZ, kteří v domě Mračkových strávili z odborníků zřejmě nejdelší dobu, ještě čekají na posudky odborníků z ČVUT, které mají být k dispozici tento týden. Vědci měli zkoumat možnost, že by prostředí v domku ovlivňovaly motory čerpadel z přilehlé vodárny. "Přivítali bychom schůzku, kde by se dohodl nějaký další koordinovaný postup," konstatoval regionální mluvčí ČEZ Martin Sobotka. Policie případ Mračkových předala hasičům. "Byl jsem na místě s naší vyšetřovatelkou. Mračkovi nám předali vzorky, které souvisely s požáry v domě, a my jsme je poslali do naší laboratoře. Na výsledky rozborů čekáme," konstatoval ředitel hasičů na Rokycansku Petr Špelina.  


  29. října 2009 Zpočátku pana Jiřího Mračka ve Strašicích na Rokycansku nikdo nebral vážně. V bytě mu z ničeho nic začalo praskat sklo, umělohmotné kryty zásuvek elektrické sítě se opakovaně škvařily. Co ještě koncem září vypadalo jako vtipná duchařská historka, se změnilo v záhadu, na kterou si odborníci lámou hlavy. Problémy totiž začátkem října nepřestávaly a tak se pan Mraček obrátil na dodavatele elektřiny - Skupinu ČEZ. Vzniklo totiž podezření, že za vším vězí výboje z elektrické sítě. Centrála ČEZ vypojila dům ze sítě a předminulé pondělí do Strašic dorazili firemní technici. Původně si mysleli, že problémy způsobuje špatné uzemnění. Měření to ovšem nepotvrdila a neodhalila ani závadu na distribuční síti. Praskání skla pokračovalo, výboj zranil syna pana Mračka Nejenže se po vypojení ze sítě nepodařilo praskání skla a hoření zásuvek zabránit, ale dosud nevysvětlené jevy se nadále stupňovaly. Ze žárovek bez zjevných příčin odlétávaly baňky. Minulé pondělí byl dokonce elektrickým výbojem zasažen syn pana Mračka. Radnice postižené rodině nabídla náhradní byt. "Kvůli jevům, které se tam vyskytly, jsme byli nuceni nabídnout náhradní ubytování," řekl starosta Strašic Jiří Hahner. Mračkovi se přestěhovali k příbuzným, Jiří Mraček zůstal v domě sám, aby hasil možné požáry. Situace se nyní na dva dny uklidnila, naposledy v domě prasklo terárium s želvou, která přitom uhynula. Podle neoficiálních informací želva vypadala jako vytažená z mikrovlnky. "Prokázané je, že v domě docházelo 40x až 100x denně k samovolnému zahoření zásuvek," řekl mluvčí ČEZ pro západní Čechy Martin Sobotka. Technici ČEZ dům pro jistotu uzemnili a budou nadále provádět měření. "Je to ten nejuzemněnější dům na světě. Naprosto jsme chtěli vyloučit vliv naší sítě," prohlásil Sobotka. Poté, co technici pověsili ke stropu dva staniolové válečky, proběhlo mezi nimi několik elektrických výbojů, poukázal mluvčí na jeden příklad ze záhadného domu.