Studium růstu stromů

24.09.2016 00:22

 

Až do Tunguské události jsou letokruhy této jedle pravidelně rozložené ve všech směrech, vytváří téměř kruhový vzor. Po tunguské katastrofě pozorujeme urychlený růst a asymetrii s větším odstupem letokruhů v jejím směru. (Expedice Tunguska 2008 - University Bologna)

 

Nejvýraznější jev je pozorován u stromů jejich zrychleným růstem, obvykle od roku 1909, ale někdy i o několik let později (Červená značka označuje letokruh z roku 1912). Je možné, že zrychlený růst stromů je následkem zlepšených podmínek životního prostředí po explozi: hnojení popelem ze zuhelnatělých okolních stromů, snížené konkurenci stínění světla, větší dostupnost minerálních látek v důsledku zvýšené vzdálenosti mezi stromy, atd ...

 

Zjednodušená mapa rozmístění a směřování padlých stromů distribuce, zpracovaná na základě naměřených dat v letech 1958-1961.