Stúpa

06.07.2014 21:36

Stúpa je speciální stavba, která bytostem připomíná dokonalou podstatu mysli, která je všem vlastní. Symbolizuje tělo meditujícího Buddhy a tomu  odpovídá její vnější i vnitřní struktura.

Staví se a plní podle přesných tradic, musí mít správnou vnější formu, náplň a také je potřeba ji aktivovat. Dovnitř se dávají tisíce požehnaných buddhistických objektů. Patří k nim např. malé sádrové odlitky stúp a forem buddhů (tzv. tsa-tsa), které vyrábějí laičtí praktikující z dané země (za pomoci přátel ze zahraničí).

Existují různé formy stúp. Těch 8 nejdůležitějších souvisí s životem a smrtí Buddhy Šakjámuniho – stojí např. na místech, kde se Buddha narodil, dosáhl osvícení a předal poprvé učení (Sarnáth). Stúpy nyní nejsou jen výsadou Východu, ale mnoho z nich jich stojí také u nás na Západě. Přes 20 stúp v Evropě postavil významný lama linie Kagjü Lobpön Ccheču rinpočhe. Velmi významná je Stúpa osvícení ve Španělsku, která byla posledním projektem Lobpöna Ccheču a byla dostavěna po jeho smrti. Stavbu “naší” stúpy povede Šerab Gjalcchen rinpočhe z Nepálu.

Každá část stúpy má svou symboliku. Základ a špička jsou vždy stejné. Jen prostřední část mezi horní zaoblenou částí (nazývanou bumpa) a spodním podstavcem mohou mít různou podobu. Hlavní části stúpy znázorňují živly, ze kterých je stvořeno naše tělo, ale i celý svět- zemi, vodu, oheň, vzduch a samotný prostor. Každá jednotlivá část nese více významů a je ztělesněním mnoha úrovní Buddhova učení.

 

Počátky budování stúp sahají tak daleko jako počátky stavitelství. První stúpy vznikly ještě před dobou Buddhy Šákjamuniho a měly hlavně charakter hrobek. Byl v nich uložen popel nebo ostatky důležitých osobností, králů nebo hrdinů. Rozvíjející se buddhistická filozofie potlačila funkci stúp jako hrobek a přinesla symboliku zahrnující všechny oblasti života.Stúpy se rovněž staly manifestací sfér vlivu. Byly vybudovány jako viditelný znak všude tam, kam došel buddhismus. „Sem jsme došli, tady rozprostíráme svoji energii.“ Stavěly se v Indii, Afghánistánu, Pákistánu, Nepálu, Tibetu, Barmě, Laosu, Thajsku, Kambodži, Číně, Mongolsku, Koreji, Japonsku, stejně jako na Sumatře, Borneu a Cejlonu. Stúpy podléhaly neustálým změnám, ne vždy měly tvar, na který jsme zvyklí dnes.

Stáří stúpy se dá mimo jiné rozeznat na základě jejích proporcí. První z nich měly velice širokou základnu a nebyly příliš vysoké, jako například stúpa Sanchi v Indii vybudovaná císařem Ašókou (cca 300 př. n. l.). Čím mladší stúpa, tím štíhlejší jsou její proporce. Základna se čím dál více zmenšuje, celek se stává čím dál vyšší. Sledujeme-li modifikace ve formách stúp, je třeba připomenout cestu, jakou urazila během let buddhistická filozofie. V Indii vzniklý buddhismus dorazil na přelomu 3. a 4. století do Nepálu, poté překročil hranice Himálají a v 6. a 7. století ovládl Tibet. Tady přetrvala buddhistická filozofie v opravdu nezměněné podobě až do poloviny 20. století – do okamžiku, kdy byl Tibet obsazen čínskou armádou.

Pravidla a normy týkající se budování a forem tibetských stúp byly sepsány teprve okolo 14. století.

Existuje 8 různých druhů tibetských stúp, které připomínají události ze života Buddhy:

  • Lotosová stúpa – narození Buddhy
  • Stúpa osvícení – dosažení osvícení
  • Stúpa moudrosti – udělení prvních nauk
  • Stúpa sestoupení z nebe – sestoupení z nebe Tušita po udělení nauk matce
  • Stúpa zázraků – obrácení protivníků ke správnému pohledu pomocí zázraků
  • Stúpa sjednocení – odvrácení rozpadu v sanze
  • Stúpa dlouhého života – prodloužení života na prosbu jeho žáků
  • Stúpa parinirvány – odchod do nirvány, úplné uskutečnění

Devátým velice vzácným druhem tibetské stúpy je Stúpa Kálačakry – Kola času.

Stúpy přebíraly různé tvary v závislosti na místních kulturních a architektonických tradicích. Buddhistická filozofie vytvořila tyto velice různorodé formy a druhy v symbióze s místními tradicemi. Jednou z krajních forem stúpy je čínská nebo japonská pagoda. Tyto stavby jsou odvozeny z koncepce stúpy a obsahují její hlavní elementy. Jiné krajní formy jsou spontánně budovány v Himálajích. Vznikají bez plánů, architektů a stavebních propočtů. Jejich stavitelé používají k jejich stavbě kamení, jačích rohů a dřeva. Tyto stúpy slouží jako ukazatele cesty a jako ochránci okolních obyvatel a pocestných.

Rozsáhlý typologický seznam těchto staveb obohacují malé děkovné stúpy, které jsou darem nebo obětí. Opravdovou pokladnicí děkovných stúp je Káthmándú v Nepálu. Můžeme se tu s nimi setkat na každém rohu a na každém dvorku. Překvapují nás svou různorodostí, fascinují svojí krásou a i když nejsou velké, září nevyčerpatelnou energií. Děkovné stúpy v Káthmándú jsou poměrně mladé – většina z nich byla vybudována v 18. století. Mezi nejvýjimečnější stúpy na světě patří stúpa Svájambhú, vztyčená na hoře stejného jména v Káthmándú, hlavním městě Nepálu. Podle legendy tato stúpa existuje od bezpamětných časů a její počátek sahá do epochy, kdy celé údolí Káthmándú bylo zalito vodou. Současná stúpa Svájambhú využívá vrcholku, na kterém stojí, jako součásti svojí struktury. Na plošině, na kterou je možno vyjít po 365 schodech, ji obklopují četné průvodní děkovné stúpy.

Spolu s šířením buddhismu na Západ vznikají novodobé stúpy také zde. Jsou budovány nejrůznějšími buddhistickými spolky v nejrůznějších evropských i mimoevropských zemích. K jejich budování potřebujeme kromě našich technických znalostí odkazy a ceremonie udržované tibetskými učiteli. Jedním z nich je Lobpön Cečhu rinpočhe. Pod jeho duchovním vedením povstaly v Evropě a na světě početné novodobé stúpy. První evropská stúpa pod vedením Lobpöna Cečhua rinpočheho byla vybudovaná v roce 1994 ve Španělsku, v buddhistickém centru Karma Gön. Je to 13metrová Stúpa Kálačakry, která je podle Cečhua rinpočheho stúpa-matka pro zbývajících sedmnáct do současné doby společně postavených stúp. Patří k nim německé stúpy v Auen Bütelu, Wuppertalu a Schwarzenbergu, stúpa ve Štýrském Hradci (Grazu) v Rakousku, stúpy v Curychu a jiných místech ve Švýcarsku, stúpa v Elistě na úpatí Kavkazu a nakonec největší ze všech, 33metrová Stúpa osvícení budovaná v současné době v Benalmadeně ve Španělsku.

Během posledních 10 let, kdy spolu s Lobpönem Cečhuem rinpočhem budujeme stúpy s použitím nejnovějších technologií, při současném zachování všech nezbytných tradičních prvků, jsme maximálně přispěli do procesu jejich budování. Vypracovali jsme systém, který dovoluje vztyčení 5 až 7metrové stúpy během týdne nebo deseti dnů. Přípravy na tento proces trvají okolo jednoho roku a dovolují během krátké doby „poskládat“ stúpy z dříve připravených dílců. Celé toto urychlení má za cíl umožnit Cečhuovi rinpočhemu asistenci při všech etapách stavby. Jednotlivé etapy vyžadují určité ceremonie a zkrácení doby stavby umožňuje rinpočhemu inaugurovat stúpu během období deseti dnů. Vzhledem k nabitému programu Cečhua rinpočheho to pro něj znamená skutečné ulehčení.

Stúpy jsou mnohoznačnými symboly. Znamená to, že nesymbolizují pouze jednu konkrétní věc, ale spoustu různých, na sobě nezávislých věcí nebo koncepcí. Mimo jiné symbolizují složení hmoty, základní živly, z nichž je vytvořen vesmír, stavbu vesmíru a osvícené tělo buddhy, chápané jako dharmu, cestu vedoucí do stavu osvícení. Po sobě následující dílce stúpy symbolizují jednotlivé prvky vesmíru. Krychlová základna symbolizuje stabilní živel země, kulatá váza představuje vodu, prstence symbolizují oheň, deštník je symbolem prostoru a diamant korunující stúpu symbolizuje mysl, která v sobě obsahuje všechny předcházející prvky. Ve formě stúpy nachází odraz i představa vesmíru, která je popsaná v naukách Kálačakry.

Osvícené tělo buddhy je začleněno do tvarů stúpy. Hodně stúp v Nepálu má ve výší harmiky – dílu, který se nachází mezi vázou a prstenci – namalované oči. Pokud si představíme buddhu sedícího v meditaci, jehož tělo je přizpůsobeno velikosti stúpy, tak se jeho oči budou nacházet přesně tam, kde je malují Nepálci. Tuto závislost bezprostředním způsobem ukázali stavitelé obrovské stúpy v Borobuduru na Sumatře. V každé ze 72 malých stúp obklopujících hlavní stúpu se nachází buddha sedící v lotosu viditelný přes azurové stěny.

Symbolika stúpy jako stezky k osvícení je velice široká. Každý dílec označuje další stupeň rozvoje nebo určitou vlastnost naší mysli. Základna obsahuje první stupně. Skládá se z buddhy, dharmy a sanghy a doplněna lvím trůnem nám dává pevný základ pro práci s myslí. Jednotlivé rohy základny symbolizují pro náš rozvoj nezbytnou neohraničenou lásku, soucit, radost a celkovou vyrovnanost.

Když máme správný základ, můžeme začít hromadit zásluhy. Abychom mohli v budoucnosti něco získat, musíme v tomto okamžiku něco investovat, nahromadit. S nahromaděným kapitálem začínáme kombinovat – správný pták do správného hnízda. Tímto způsobem dáme do pohybu stroj, který pro to, aby se pohyboval správným směrem, potřebuje ještě dobré směrovky – pohled. Tento správný pohled, podobně jako forma vázy, stále více otevírá naše vnímání, až přicházíme do okamžiku, kdy můžeme začít v klidu a v odpovídajícím stavu mysli meditovat. Teď musíme ještě koncentrovat energii – tento akt symbolizují prstence zužující se směrem nahoru – abychom nakonec dosáhli uskutečnění a splnění všech přání – diamant korunující stúpu.

Teprve uvolnění se z cyklu zrozování, symbolizované sochou umístěnou ve výklenku, znamená celkové a úplné uskutečnění. Když jsme se svobodně rozhodli pro tento stav, můžeme pohodlně usednout v okně a s radostí pozorovat svět před našima očima.

I když vnitřek stúpy vypadá v závislosti na jejích rozměrech pokaždé jinak, všechny obsahují pokladnice vyplněné nejrůznějšími předměty. Mimo tyto pokladnice by ve stúpách neměly být žádné prázdné ani užitkové prostory. Je tak podtržen jejich symbolický charakter. V každé stúpě se nachází strom života, který je velice důležitým prvkem. Teprve když je instalován strom života, začíná stúpa vyzařovat svoji vlastní energii a fungovat správným způsobem. Okolo stromu života se nachází mantry umístěné ve speciálních nádobách. Velkou část výplně pokladnic tvoří ca-ca. Ca-ca jsou malé děkovné stúpy. Jsou to dary, které přinášíme dharmě. Jejich výroba je sama o sobě ceremonií. Existuje spousta různých forem ca-ca. Každá z nich musí mít otvor, do kterého je vložena mantra svinutá do ruličky. Dříve byly ca-ca vyráběny z hlíny – vytlačované za pomoci kovové formy tak, jak to dělali naše babičky, když pekly perník. Dnes je odléváme ze sádry v silikonových formách. Množství ca-ca potřebných k vyplnění stúpy záleží na velikosti pokladnic a na velikosti samotných ca-ca. Například ve Stúpě Kálačakry ve Španělsku je shromážděno 14 000 ca-ca. Když se pokladnice vyplňuje, položí se jedna vrstva ca-ca a volný prostor mezi nimi se vyplní suchým pískem. Na takto vzniklý nový povrch se položí další vrstva. Tímto způsobem se vyplní celá pokladnice, přičemž se využije veškerý volný prostor. Do pokladnic ve stúpách jsou vkládány i cennosti a klenoty. A jako u všeho, co se týká stúpy, nejde o jejich tržní hodnotu, ale o hodnotu symbolickou. Snažíme se o to, aby symbolická hodnota stúpy byla co největší. Všechno, co jsme schopni darovat a shromáždit v jejím nitru, bude později vyzařovat do všech směrů a čím více bude té nádhery, tím silnější bude energie stúpy. Stúpy jsou generátorem energie, která je jim předána při velmi pěkné ceremonii.

Popíši, jak vypadala tato ceremonie v Karma Gönu během budování Stúpy Kálačakry. Strom života byl před umístěním do kanálu ve středu stúpy oděn do barevných hedvábných stuh a postaven poblíž stúpy. Všichni, kdo se této ceremonie účastnili, dostali do ruky jednu stuhu a na rinpočheho znamení vyslali nejnádhernější přání směrem ke stromu života. Tímto způsobem byla v nás nahromaděná energie vyslána po hedvábné dálnici do hlavního akumulátoru stúpy a tam uložena. Naplněn správnou energií, ovinut tisíci mantrami a obložen klenoty byl strom života nakonec jeřábem zvednut a shora zasazen do předem připraveného kanálu. Byl to neobyčejný dojem a moje představivost mi neustále podsouvala přirovnání k plnění atomové rakety. Poslední námi vybudované stúpy mají betonový základ a zvenku jsou obloženy pevnými bloky z přírodního kamene. Kámen stúpám zajišťuje nutnou ochranu před ničivými atmosférickými vlivy a jako každé pořádné oblečení zajišťuje, že dobře vypadají.

Zajímavým prvkem stúpy je nad ni vyčnívající deštník (občas se chybně používá označení koruna). Je to symbol mající původ ve staré Indii, kdy nad důležitými osobnostmi byly nošeny deštníky. Je to jeden z významů tohoto dílce, podtržení důležitosti toho, co se pod ním nachází.

Jiný jeho význam spočívá v tom, že celá energie nahromaděná na naší cestě k osvícení, akumulovaná prostřednictvím směrem vzhůru se zužujících prstenců, dospívá k deštníku a skrze jeho formu je rozváděna do všech směrů světa.

Deštník je prakticky jediným prvkem stúpy, ve kterém si můžeme dovolit větší angažovanost a svobodu. Počítačově řízené laserové nůžky, kterými jsou části deštníku z nerezové oceli vystříhávány, umožňují použití libovolně složitého vzoru.

To, jaká stúpa v daném regionu vznikne, se v podstatě rozhoduje spontánně. Iniciátoři stavby mají obvykle určité představy a ty jsou pak konzultovány s rinpočhem. Chuť iniciátorů se udivujícím způsobem kryje s názorem rinpočheho. Přinejmenším tomu tak až dosud při budování všech osmnácti společně postavených stúp bylo. Občas je typ stúpy bezprostředně spojen s událostmi, které se v daném místě odehrály. Tak například ve Štýrském Hradci v Rakousku vznikla Stúpa moudrosti. Někdy se také nazývá Stúpa prvních učení, která udělil Buddha. Obyvatelé centra ve Štýrském Hradci chtěli tímto způsobem uchovat v paměti první učení, které na tom místě udělil lama Ole Nydahl. Obrovská stúpa velikosti 11patrového věžáku, která se v současné době buduje ve Španělsku v Benalmadeně, je Stúpa osvícení. Osvícení je konečným cílem našich snažení a vzpomínaná velikost stúpy ho dobře prezentuje. Také v polském centru v Kucharech povstane zakrátko nová stúpa. Sice ne tak veliká, ale stejně nádherná, s elegantním pláštěm z přírodního kamene. Bude to Stúpa zázraků. Její symbolický význam vypráví o zázracích, které budou příčinou nahrazení chybných pohledů správnými. Neměli jsme v zemi v posledních letech dost zázraků?

Na dobré se zvyká rychle, ale dobře si ještě pamatuji časy, kdy s kartičkou na benzín v jedné ruce a žádostí o pas ve druhé jsem stál ve frontě na „svobodu na příděl“. Ta stúpa nebude jenom modelem univerzálního osvícení, ale zároveň i symbolem naší polské cesty ke svobodě, k našemu zázraku. S pomocí všech budeme mít možnost prožít inauguraci stúpy ještě v tomto roce.

Autor: Wojtek Kossowski