Stupně zasvěcení

06.12.2014 12:05

 

Působit Reiki může člověk, který prošel zasvěcením (= iniciací) svého energetického systému (aura, čakry, meridiány) k přijímání a dalšímu předávání duchovní energie. Zasvěcení posílí energetickou vibraci aury, energetických center (čaker) a vede ke zvětšení objemu energie daného studenta Reiki. Zasvěcování je čtyřstupňové. Dříve se vyučovala Reiki ve třech stupních, postupně se však třetí stupeň rozdělil na dva: III.A: mistr Reiki léčitel a III.B neboli IV.: mistr Reiki učitel.

 

1. stupeň

Zasvěcený byl naladěn na zdroj léčivé energie reiki a dokáže tuto energii přijímat a předávat přikládáním rukou (není důležité kam se ruce přiloží, energie si najde sama místo, kde je potřeba léčit či posílit organismus příjemce). 1. stupeň Reiki je určen hlavně pro samoléčení, ale i pro léčení druhých doteky rukou. Zasvěcení do prvního stupně lze podstoupit během jednoho dne. Ale většina mistrů Reiki zasvěcení během jednoho dne nedoporučuje - bývá psychicky náročné, tudíž se zasvěcení většinou dělí na 2 dny. Samotné zasvěcení se skládá ze čtyř postupů.

Schopnost využívat Reiki prvního stupně je předána studentovi zasvěcením. Zasvěcení ( iniciaci ) provádí Mistr Reiki. Některé reiki školy znají několik úrovní reiki mistra. V dalších článcích budeme používat pod pojmem Mistr Reiki člověka, který je zasvěcen nejen na mistrovskou energii, ale který je oprávněn provádět zasvěcení studentů všech úrovní. Během zasvěcení do reiki energie probíhá především naladění čaker a energetických drah studenta tak, aby byly optimálně přizpůsobeny proudění reiki energie. Účinek zasvěcení se však promítá do hluboko umístěných energetických rovin a odstraňuje bloky, které zabraňuji kontaktu s vesmírnou životní energií.
Při Reiki prvního stupně probíhá naladění čtyřech horních čaker. Od okamžiku, kdy Mistr Reiki provede zasvěcení, tak student přijímá kosmickou energii ( energii specifických vibrací) prostřednictvím sedmé – korunní čakry, další naladěnou čakrou je šestá – čakra třetího oka, která je centrum pro intuici a vyšší vědomí a patá – krční čakra je centrum pro komunikaci. Čtvrtou naladěnou čakrou je srdeční čakra – centrum lásky. Centrum lásky nás probouzí k bezpodmínečné lásce a odtud proudí reiki energie do dlaní a ven z těla.

Reiki energii předává reiki student přikládáním dlaní na sebe (autopůsobení) nebo na ostatní lidi. Reiki energie působí i na zvířata, rostliny ale i na minerály a ostatní objekty našeho světa.

Naladění horních čtyrech čaker může spustit očistný proces v těle, který působí ve všech fyzických, emočních a dalších energetických úrovních. Během zasvěcení se vytváří ochrana, která zamezuje, aby osobní energie reiki praktikanta byla přenášena spolu s reiki energií na působený subjekt a naopak. To vylučuje vzájemnou interakci disharmonických energetických struktur příjemce a praktikanta.

Schopnost být reiki kanálem, kterou získá student při zasvěcení, je doživotní.Nelze ji ničím negovat.

 

2. stupeň

Zasvěcený zná část symbolů, jejichž používání modifikuje a umocňuje účinky Reiki. Zasvěcený 2. stupně dokáže nyní působit nejen bezprostředním dotykem dlaní, ale i na dálku.

Na seminář Reiki druhého stupně přicházejí studenti, kteří mají již zasvěcení do Reiki prvního stupně a mají již zkušenosti s používáním reiki energie na sobě, svých blízkých, přátelích a ostatních lidech. Mají již aktivován kanál pro reiki energii. Časový odstup mezi seminářem Reiki prvního stupně a Reiki druhého stupně je individuální. Na základě zkušeností se jeví jako minimální mezi oběma zasvěceními časový odstup minimálně 3 měsíce. Po zasvěcení do prvního stupně probíhají u studenta významné růstové procesy a tělo se očišťuje ve všech rovinách. U studenta probíhají procesy uvědomování, které mají své časové dimenze a proto je třeba nechat tyto procesy doběhnout v klidu.
Při zasvěcení druhého stupně se předávají tři symboly a mantry. Symboly jsou dvourozměrné kresby, které slouží jako brána k dalším dimenzím. Předávané symboly slouží především jako aktivátory reiki, propojení mezi vědomím a tělem prostřednictvím podvědomí a jako aktivátor pro přenos a léčení na dálku a pro práci napříč časem.

Předávané symboly mají v závislosti na reiki školách značné množství podob. Při aplikování symbolů je však důležitý záměr, se kterým ho použijeme.

Zasvěcení do druhého stupně přináší reiki praktikantovi nepřeberné množství variací práce s jemnohmotnými energiemi. To však znamená i velkou zodpovědnost z hlediska kosmických zákonitostí.

Na semináři Reiki druhého stupně se zpravidla provádí cvičení na praktických příkladech. Zatímco při aplikování energie po prvním stupni byla třeba fyzická přítomnost mezi praktikantem a příjemcem, tak po absolvování druhého stupně tyto omezení padají a nastupuje prožitek dálkových terapií.

S podporou dálkové terapie a směrování energie můžeme pomáhat i přírodním procesům na planetě Zemi. Na tomto místě je třeba doporučit i skupinové posílání energie na podporu přírodních samouzdravovacích procesů a řešení konfliktních situací na Zemi.

 

3. stupeň – mistr reiki léčitel (III.A)

Adept Reiki má nyní daleko větší možnosti léčit.

Při zasvěcení do třetího - mistrovského stupně je nový mistr zasvěcen do čtvrtého symbolu. Nový mistr je schopen aktivovat a pociťovat silné a vysoké vibrace čtvrtého symbolu. Současně s vyladěním na mistrovskou energii je mu předáno umění zasvěcovat další studenty do jednotlivých stupňů reiki.
Stát se Mistrem Reiki je závažný životní krok, nový mistr se musí naučit vyrovnávat s novou realitou. Problémy minulosti, které nebyl schopen řešit dříve, vyvstanou novému mistrovi po zasvěcení do třetího stupně častěji a s mnohem větší intenzitou.

Některé reiki školy rozdělují zasvěcení do Reiki třetího stupně na několik dílčích kroků -dalších stupňů. Titul Velmistr ( Velký Mistr Reiki ) může používat Mistr Reiki, který provádí výuku a zasvěcování Mistrů Reiki.

Aby se student reiki mohl stát Mistrem Reiki, musí řadu let pracovat s reiki a některé školy požadují i určitý minimální věk adepta. Nový Mistr Reiki by měl též pracovat několik let s mistrovskou energií, než zasvětí nového adepta na mistra.
 

4. stupeň – mistr reiki učitel (III.B)

Je schopen a oprávněn zasvěcovat a vyučovat reiki všech stupňů včetně samotného mistrovského.

 

Takto dělí dnes reiki naprostá většina škol a to kvůli tomu, že mnoho studentů Reiki se chtělo posunout dále, ale ještě nebyli připraveni, nebo ani nechtěli, zasvěcovat a vyučovat další studenty Reiki. Přelom nastal, když Reiki přecházela z fáze, kdy zasvěcoval pouze jeden mistr (jako za dob Mikao Usuiho, Chujiro Hajašiho a Hawayo Takaty) do fáze, kdy začali zasvěcovat i jiní mistři. Toto výrazně napomohlo k rozšíření a proslavení Reiki (stav na přelomu milénia a dnes).

 

Mnoho učitelů dnes nabízí také další stupně a směry léčitelství. Reiki existuje v mnoha formách a směrech a prochází menším či větším vývojem. Na jednu stranu je to jistě pozitivní, ale na druhou stranu vzniká určitý chaos.

Kromě velmistrovských stupňů Reiki (5. - 14. stupeň) vznikly například také tyto další směry a systémy léčení: rainbow reiki, seichim reiki, karuna reiki, kundalini reiki a další.

Je potřeba připomenout že původní Reiki bylo jednotné a hlavním smyslem bylo rozvíjení duchovních principů jako jsou: svobodná vůle jedince, rozvoj osobnosti, hlubší porozumění smyslu života a především pomáhání potřebným. Postupné uvědomování si vlastní zodpovědnosti za svůj život by mělo vést praktikanta k hluboké jednotě s přírodou i lidmi.