Sukoslav

07.08.2010 13:18

 

Malebné zříceniny hradu Kostomlaty jsou známé díky Václavu Hájkovi z Libočan také pod názvem Sukoslav.

Mnoho pánů zde poklidně sídlilo do doby husitských válek. Za těch dávných časů byl hrad dlouho obléhán. Každý den i noc se pán obával jeho dobytí. Však jednoho dne hrad podlehl husitskému vůdci Jakoubkovi z Vřesovic.

Jakoubek z Vřesovic byl majetku chtivý a dobytím hradu získal pro svůj rod nové sídlo. Byl to však také muž neblahé povahy, dlouho nezůstal věrný husitskému přesvědčení a po bitvě u Lipan se přidal na Zikmundovu stranu.

Vypravuje se, že díky své proradnosti nenašel ani po smrti věčný klid a pokoj.

Snad samotný ďábel jej proklel, a proto musí jeho duch bloudit za temných nocí po kostomlatském hradě, dokud se nenajde člověk tak šlechetný a odvážný, který by jej vysvobodil.

Na důkaz víry, kterou Jakoubek zradil, má přízrak, zjevující se kolem zřícenin, na čele černou skvrnu ve tvaru husitského kalicha.

Vysvobodit jej může jedině člověk, který o půlnoci půjde za přízrakem a vystoupí s ním na věž. Tam před ním poklekne, pomodlí se za jeho duši a poté setře Jakoubkovi černou skvrnu z čela. Tak očistí duši člověka, který zradil a Jakoubek nalezne klid, bude mu odpuštěno a jeho duch přestaneme bloudit hradem.