Sumerský královský seznam

23.08.2015 22:41

Sumerský královský seznam je starověký text v sumerštině. Jedná se o výpis sumerských králů, a to jak ze sumerských, tak i z cizích dynastií. Později prakticky podle tohoto vzoru vznikl i Seznam babylonských králů a Seznam asyrských králů. Sumerové věřili, že královský seznam pochází od bohů.

V těchto seznamech jsou zvláštním způsobem promíchány historické postavy, legendární postavy a mytologické či polomytologické postavy, u kterých často nelze určit nejen pořadí panovníků, ale ani celých dynastií. Problémem sumerských seznamů je, že Sumerové neměli letopočet, datovali pouze podle let vlády panovníka (v tom a tom roce vlády toho a toho), což samozřejmě vede k nejasnostem ohledně datování. Časové určení některých raných dynastií je proto zcela nemožné, jen u některých ho lze určit alespoň přibližně. Pozdější dynastie lze určit relativně přesně, protože se zachovala korespondence s jinými datovatelnými panovníky.

Dalším problémem je vypouštění některých vládců. Zcela zde například chybějí panovníci z Lagaše i někteří jiní historicky doložení panovníci (nápisy, hroby, nálezy osobních předmětů, atp.).

Tyto seznamy dobytím města přecházely z dobytého města do vítězného města. Tím mohlo dojít, vzhledem k centrálnímu sestavování, k sečtení délky vlády v jednotlivých městech, což by vysvětlovalo dlouhou dobu vlády některých panovníků (vyjma nerealistických představ o počátečních dynastiích). Dále pravděpodobně docházelo ke splynutí jednotlivých vládců v rámci dynastií.

 

Předpotopní dynastie

Po královském majestátu pocházejícím z nebe, byl královský majestát v Eridu

 • Alulim, vládl v Eridu 28800 let, není historicky doložen
 • Alalgar, vládl v Eridu 36000 let, není historicky doložen

Poté Eridu padlo a královský majestát byl vzat do Bad-tibiry

 • En-men-lu-ana, vládl v Bad-tibiře 43200 let, není historicky doložen
 • En-men-gal-ana, vládl v Bad-tibiře 28800 let, není historicky doložen
 • Dummuzid, pastýř, vládl v Bad-tibiře 36000 let, není historicky doložen

Poté Bad-tibira padla a královský majestát byl vzat do Laraku

 • En-sipad-zid-ana, vládl v Laraku 28800 let, není historicky doložen

Poté Lagaš padl a královský majestát byl vzat do Sipparu

 • En-Men-Dur-ana, vládl v Sipparu 21000 let, není historicky doložen

Poté Sippar padl a královský majestát byl vzat do Šuruppaku

 • Ubara-Tutu, vládl v Šuruppaku 18600 let, není historicky doložen

„Celkem: 8 králů v pěti městech 241200 let, po smrti Ubaratuta přišla potopa.“ (Tento součet, který je uveden za každou dynastií, dělali Sumerové)

„Poté co potopa zničila svět, královský majestát sestoupil z nebe, a byl přenesen do Kiše.“

 

I. dynastie z Kiše

V této dynastii se věk vládců radikálně snižuje, ale stále se drží na nereálné úrovni

 • Gaur, vládl v Kiši 1200 let
 • Gulla-Nidabaannapad, vládl v Kiši 960 let
 • Palakinatim, vládl v Kiši 900 let
 • Nanginšlišma, vládl v Kiši, doba jeho vlády je neznámá
 • Bachina, vládl v Kiši, doba jeho vlády je neznámá
 • Buanun, vládl v Kiši, doba jeho vlády je neznámá
 • Kalibum , vládl v Kiši 340 let
 • Galumum, vládl v Kiši 840 let
 • Zukakip, vládl v Kiši 900 let
 • Atab, vládl v Kiši 600 let
 • Mašda, vládl v Kiši 840 let
 • Arpurim, vládl v Kiši 720 let
 • Etana, vládl v Kiši 1500 let
 • Balich, vládl v Kiši 400 let
 • Enmenuanna, vládl v Kiši 660 let
 • Melamkiš, vládl v Kiši 900 let
 • Baršalnunna, vládl v Kiši 1200 let
 • Meszamuk, vládl v Kiši 140 let
 • Tizkar, vládl v Kiši 306 let
 • Ilku, vládl v Kiši 900 let
 • Itasadum, vládl v Kiši 1200 let
 • Enmenbaragesi, vládl v Kiši 900 let
 • Agga, vládl v Kiši 625 let

Celkem: 23 králů v Kiši 24 510 let, 3 měsíce, 3 1/2 dne.

Pak byl Kiš poražen a královský majestát přešel do Uruku

 

I. dynastie z Uruku

 • Meskiagašer, vládl v Uruku 325 let, není historicky doložen, syn boha slunce, poté odešel do moře
 • Enmenkar, vládl v Uruku 420 let
 • Lugulbanda rybář , vládl v Uruku 1200 let, není historicky doložen, ale existují důvody domnívat se, že se jedná o reálnou postavu, bývá považován za otce Gilgameše (není pravda) a syna Enmenkara.
 • Dumunzi rybář, vládl v Uruku 100 let, v některých nečastých případech není uváděn vůbec, není historicky doložen.
 • Bilgameš (Gilgameš), vládl v Uruku 126 let, s velkou pravděpodobností se jedná o historickou postavu
 • Ur-Nungal, vládl v Uruku 30 let, není historicky doložen, ale podle některých teorií se jedná o reálnou postavu.
 • Udulkalamma, vládl v Uruku 15 let
 • Labašer, vládl v Uruku 9 let
 • Ennunnadaranna, vládl v Uruku 8 let
 • Mešede, vládl v Uruku 36 let
 • Melamanna, vládl v Uruku 6 let
 • Lugalkidul, vládl v Uruku 30 let

Celkem 12 králů 2310 let

Pak byl Uruk poražen a královský majestát přešel do Uru

 

I. Dynastie Uru

 • Mesannipada, vládl v Uru 80 let
 • Meskiagnannar, vládl v Uru 36 let
 • Elulu , vládl v Uru 25 let
 • Balulu, vládl v Uru 36 let

Celkem 4 králové 177 let

Pak byl Ur poražen a královský majestát přešel do Awanu

 

Chybějící dynastie z Lagaše

Zde je zajímavé, že zcela chybí I. dynastie z Lagaše, přestože její králové jsou známi z nápisů a lze je považovat za historické postavy.

 

Dynastie z Awanu (někdy též Avan)

V této dynastii podle těchto seznamů vládli 3 králové po dobu 356 let, jejich jména nejsou známa.

Pak byl Awan poražen a královský majestát přešel znovu do Kiše

 

II. dynastie z Kiše

 • asi Susuda, vládl v Kiši asi 201 let
 • Dadasig , vládl v Kiši asi 81 let
 • Mamagal, vládl v Kiši asi 360 let
 • Kalbum, vládl v Kiši asi 132 let
 • Tuge, vládl v Kiši asi 360 let
 • Menumna, vládl v Kiši asi 180 let
 • Lugalmu, vládl v Kiši asi 420 let, někdy bývá udáváno opačné pořadí s Iberiem
 • asi Iberia, vládl v Kiši asi 290 let, někdy bývá udáváno opačné pořadí s Lugalmem

Celkem 8 králů 3195 let. Celkový součet neodpovídá a dává dohromady pouze 2024 let. Chyba pravděpodobně vznikla u součtů a zaokrouhlování, častým řešením této chyby je udávat nejméně jisté přepisy (Dadasig a Susuda) bez roků.

Pak byl Kiš poražen a královský majestát přešel do Chamazu

 

Dynastie z Chamazu (někdy též z Hamaz)

 • Chadaniš (někdy i Hadaniš) vládl 360 let

Pak byl Chamaz poražen a královský majestát přešel znovu do Uruku

 

II. dynastie z Uruku

Enšakanšana, vládl v Uruku 60 let
Lugalure, vládl v Uruku 120 let
Argandea, vládl v Uruku 7 let

Celkem 3 králové 187 let

 

Pak byl Uruk poražen a královský majestát přešel znovu do Uru

II. dynastie z Uru

 • Lugalkinišedudu, vládl v Uru, doba jeho vlády je neznámá
 • Lugalkisalsi, vládl v Uru, doba jeho vlády je neznámá
 • Jméno není známo, vládl v Uru pravděpodobně 2 roky
 • Kakug, vládl v Uru, doba jeho vlády je neznámá

Celkem 4 králové 116 let

Pak byl Ur poražen a královský majestát přešel do Adabu

 

Dynastie z Adabu

 • Lugalanemundu vládl v Adabu 90 let

Pak byl Adab poražen a královský majestát přešel do Mari

 

Dynastie z Mari

Přepis všech jmen v této dynastii je nejistý a lze se setkat i s jinými variantami jmen

 • Ilšu, vládl v Mari 30 let
 • Anba , vládl v Mari 17 let
 • Bazi , vládl v Mari 30 let
 • Zizi, vládl v Mari 20 let
 • ?-bi-mušmaš , vládl v Mari 30 let
 • Šarrumiter , vládl v Mari 9 let

Celkem 6 králů 136 let

Pak bylo Mari poraženo a královský majestát přešel znovu do Kiše

 

III. dynastie z Kiše

 • Kubaba, krčmářka, jedná se o jedinou ženu v těchto seznamech, vládla 100 let

Pak byl Kiš poražen a královský majestát přešel do Akshaku

 

Dynastie z Akšaku

 • Unzi, vládl v Akšaku 30 let
 • Undalulu, vládl v Akšaku 6 let
 • Urur, vládl v Akšaku 6 let
 • Puzur-Nirah , vládl v Akšaku 20 let
 • Išu-Il, vládl v Akšaku 24 let
 • Išu-Il, vládl v Akšaku 24 let
 • Šu-Sin, vládl v Akšaku 7 let

Celkem 7 králů 117 let

Pak byl Akšak poražen a královský majestát přešel znovu do Kiše

 

IV. dynastie z Kiše

 • Puzur-Sin, vládl v Kiši 25 let
 • Ur-Zababa, vládl v Kiši 400 let
 • Zimudar, vládl v Kiši 30 let
 • Ussi-Watar, vládl v Kiši 7 let
 • Eštar-Muti, vládl v Kiši 11 let
 • Išme-Šamaš, vládl v Kiši 11 let
 • Šu-Ilišu, vládl v Kiši 15 let
 • Nannija klenotník, vládl v Kiši 7 let

Celkem 8 králů 506 let

Pak byl Kiš poražen a královský majestát přešel znovu do Uruku

 

III. dynastie z Uruku

 • Lugal-Zage-Si vládl 25 let, poté se Sumer dostal pod nadvládu Akkadu