Světlo Egypta

22.12.2013 14:45

 

Král Zosréé kráčí se svým průvodcem k chrámu Phtha! Ustupte z cesty!Cestou mezi alejí datlovníků kráčel v bílé suknici snědý vyvolavač. Mocny faraón nese oběť býku Apisovi, vtělenému božstvu, neomylnému prorokovi na němž závisí chystané tažení na Sinaj. Průvod velmožů v tesnych suknicích a s tiárami na hlavách, kneží se svitkami svatych formulí, pevci s hráči na lyry a flétny, otroci sloužící královskému domu. Chrámovy služebníci nesoucí na mísách kadidla, potraviny a vzácné vykurovadla, oddíl faraónova vojska ochranujicí sochy odlité ze zlata, nefritové nádoby, smaragdové sperky, vse neseno k pocte Phtha, jenžvse svym jazykem stvoril, jemu patrí mocné Praslovo. Vzneseny vznesenych, mocny mocnych,bůh se páterním sloupem džed v rukou. Tomu vsemu prihlíželi Irnafer a Jájho.

Krajina ozárená Sluncem, lemovaná pásy hor. Hluk gongů, zpevy chórů, hlas fléten, hlohol trub, drnkání lyr a halas davu, provolávání slávy, to vse jeste doplnováno hlasem bubnů. Chrámové průčelí bylo ozdobeno modrymi a žlutymi korouhvemi. Podél prední steny stála v rade vybraná vojsko se stíty a kopími. Uprostred byla pripravena k prenesení obrovská žulová socha boha se služebnym bykem po pravici. Inafer se k Jáimu otočil: Jáyho, dríve než vstoupíme s průvodem do chrámu, poučím te o tom, kdy a kde se rodí bytosti. Ve svete hrubé hmotné materie se bytosti rodí na úrovni čakra múládhára, kde vibruje zemská tattva prithiví. Odpovídá svetu forem hmotnych. Zde leží pohlavní orgány lidí a zvírat. Pohlaví muže je linga. Když je muž silne orientován k tantra dosahuje jeho linga až k pupku ..cm.Tehdy se na vrcholu pri vzrusení propojuje s ............čakra. Pohlaví ženy je jóni. Když je pochva hluboká 20-30cm dosahuje k centru manipura čakra-centru citů. Pro bytost v techto sférách je prostor uložení mezi svádhistánou a pod manipurou, kvůli tvorení manómaja kósas. Takto jsou propojeny čakra s pohlavím. Hmotná bytost se na svet prodere svádhisthána a můládhára čakrou-na úrovni tohoto fyzického kosmu. V nižsím astrálu jsou bytosti uloženy jako hmotné, ale pohlaví mají v podbrisku. Jsou čtyrrozmerné, nejhutnejsí obal jest tvoren z prány. Ve vyssím astrálu a nižsích rájích jsou bytosti tvoreny v manipuračakra, kde je jejich pohlaví a jsou uloženy mezi pupkem a srdcem. Jsou petirozmerné z jemné mysli tvorené. Ve vysokych rájích se bytosti rodí ze srdce, lotos anáhata. Jsou tely svetelnymi, mohou se zrodit i stvorit si telo vlastní predstavou. Ve vyssích svetech se pak bytosti nerodí, jen dle vůle a libosti lze si zde stvorit pohlavní orgány a plodit. Bytosti se zde tvorí samy, mení tvar dle libosti, karman je zde totiž velice jemny. Způsob narození je težko vysvetlitelny. Pallas Athéna vyskočila pánu Diovy-Sivovy z hlavy v plné zbroji. V hlave není totiž již žádné centrum mysli jako u pozemsťanů, centrum je vnímáno v srdci, átma.

Jayho se znovu díval na průvod k chrámu. Zaradili se do rad chrámovych služebníků. Zpívali chór na zázraky, které mel prostrednictvím kneží učinit. Velké vedomosti ležely uchovány v archivech, pameti a vzpomínky na minulost, matematika, geometrie, písmo, zemedelství, architektura, stavitelství a mnoho jinych znalostí, tajné vedy, transmutace prvků, množství lékarskych svitků, magické texty a báje z héroickych dob. Jeden z velekneží poposel k nim s vznosnymi gesty doprovázel pozvání do chrámové části, kde nemeli hloupí zástupci davu prístup. Byl z Onu mesta Slunečního. Stín palem byl príjemnym odpočívadlem pro poutníky chránící se pred Sluncem. Tisíce uctívačů boha zde stálo a opíralo se o hole, kmeny stromů či leželo na zemi. Malou brankou vstoupili do malého nádvorí ze severní části chrámového pylonu. Presli je. Vysoká budova s nevelkym vchodem z jehož obou verejí hledely hlavy byků. Na konci krátké chodby byly dvírka z cedrového dreva. Otevrel je veleknez sám. Požádal je,aby usedli na malé sedečky. Posvátny ohen horel uprostred kamenné prohlubne krmen vonnou pryskyricí.

Velekneez rekl: Jsem zasvetcen mocné Nút, paní nebes nesoucí sféry vesmírů. Cizinci, chtel bych pro vetsí slávu zeme, neboť vidím, že nejste Egypťané. Pro slávu Egypta slyste, ó skvelí, o ptáku Fenixovi:

V dobe, kdy kraj héroů pln byl, predci z ríse morské prisli sem, když z lodí svych spatrili z jednoho místa reky pri povodni za desťů dob,jak z vody za ranního svítání vystupuje pri spadu vod vrch,v zári ranních červánků. Pták Boinu usedl proti ohnivému probouzejicímu se Atonovu kotouči.Červená volavka znovuzrození.Hledte mužové,ó jen hledte. Z vod vystoupil vrch tento.Tak první stvorení počalo,když opadly vody neprojeveného.Projevené v podobe vesmírů,jako hora zde stojící vyvstalo z vod tech.Slunce Réa svítilo nad ní,božsky Hórus vysel do sveta z nej.Otec syna vyslal jako Boinu ptáka ohnivého.Nazveme to místo On!Vystavme zde pevny chrám! Učinme jej prvním v nové zemi,bůh dal predobrazem stvorení nám znamení.Vystoupili mužové z lodí,zasadili života strom,pánu nebes vystaveeli dům.Starí mudrcové praví pak,že v dalekych zemích jihu Pták Boinu prilétá,do hnízda si klade mzrhu,vonnou to esenci slunečních loučů.V hnízde ten večer shorí v ohni svého pečí.Mlady pak z rána se z popela zrodí.Zpet do ríse na modrém nebi,zpet na svůj trůn odletí pták.
Veleknez vyprável v metaforách útržky o vzneseném ptáku z doby vlády faraonů bohů.Velehora z morské vody vynorená je horou Méruh,horou držící vsechny vesmíry,sídlem bohů,mnoho moudrych svitků po nasich knežích leží v nasich knihovnách,mnoho psáno v nich o stvoreném vesmíru.

Chtel bych neco vedeet o bohu Phtha,zeptal se Jayho. Ptha je mocny bůh. Jeho srdce stvorilo myslenkou energii v predstave svych obrazů,kterou vyjevil jako stvorení vesmírů,jako Praslovo. Toto praslovo Amon spojeno je s vnitrním sluncem Rah, které se projevuje v tomto vesmíru jako Ré. Džed je horou a sloupem sveta, tvoreny z praslova, páter svetů. Božská Nút drží sveta klenbu, pevnou činí horu sveta. Phtha vzjevil ono praslovo, co drží vsechny svety.V sloupu sveta bohyne Wedžey jako kobra proudí,to je ona božská kundalini proudící v páteri.Po žebríčku sedmi príček Wedžey se duse nese do míru Amonova slunce.Vystoupí-li bohyne Wedžey pomocí slova Ptha na téme hlavy k místu tretího oka sokola Hóra,stojí na vrcholu matky nebeské klenby,hory Nút,zvána je Boinu-Féinix. Zárí peti paprsky orla Endertamanta,ktery je a létá nad horou Méruh-Nút.Létá nad svet tvorů,napájí se svetlem Réa.Sám sebe spálí v hnízde svych osudovych energii,aby sám se znovuzrodil pro život ve slunci vsech sluncí.Na božské Nút,na hore On zárí jako démant pravy,když prosel kanál smaragdovy zelené záre.Na pravodstvu pluje Geb-zeme, na Nun stojí svetlo svetů Ant a z Gebe vystupuje páterí svetů Džed-hadí síla-Wedžey korunovaná Fénixem Bonnu.Fénix zárí svetlem Réa.Ptha svym jazykem vyjevuje praslovo.Vse je skrzto telem,horou svetů On.Fénix,ktery vlétá pak do vnitrního Réova slunce zván je Hórus,ktery je jako letící sokol mizící a splyvajicí se Sluncem.Sokol-Hórus má dve oči levémesíční a pravé sluneční.

 

A co proudí skrze džed?

O jedním proudem Usiré a druhym proudem Éset.U vás ve vasem názvosloví sakta-Usiré a sakti-Éset.Ten,jenž uzavírá Wedžey ve vedomí jest Sutech,bratr Usíra se svou sakti Nebhetou.Nepráteli jsou Ésety a Usíra.Nebheta vsak je hybnou sakti a s Usírem by ráda vzala spojení.Spojení v trojici jest Usiré,Éset,Nebhet.Moudry dále pravil:Na predelu sveta ohne a svetla stojí veliky mumifikátor,pán vsech astrálních prahů,pán Anubis se sakalí hlavou jako Cerberis.Kdo k nemu prijde a není-li jeho telo balzámy vůči tomuto svetu promeneno,není vpusten do svetla!

 

A co sídlí uprostred srdce?

Mocny Asurév má zde svůj trům s Éset a Nebhetou po boku svém.Uprostred slunce Réova žije.Asuré má své sídlo v srdci,svetlem dlí mezi obočím.Pán Thovt sídlí v hrdle,drží vsechno vedení,vládce vsech soudů,píse perem božské Maat-kosmické spravedlnosti,jak Jahve a Siva,což jsou také jeho jména,následky príčin vseho bytostného konání.Irnafer rekl Jáymu,že dům této síly je Visuddha čakra v hrdle.Maat je kosmická dharma.On rozhoduje o tom,kdo vstoupí do srdce k síni Usírove,a tom,kdo podlesvych skutků si zaslouží vstoupit do svého srdce.

 

A zná vase vedení božskou pránah Wayu?

Pán vzduchu Sew oddeluje zemi Geb a nebe Nút od sebe.Tak jako pránah oddeluje fyzické telo od nesmrtelnych tel.Byli spolu Geb a Nút kdysi zcela spojeni,ale neshodli se,protože hrubá materie Geb a nebesská jemná energie Nút jsou neslučitelné,oddelit je proto jejich otec Sew-kosmická prána Wayu od sebe.Bůh Sew proudí telem v podobe 4 vetrů,které jsou syny Hóra.Hórovy oči,jak jsem rekl,jsou symbolem levého a pravého proudu vetrů.

 

Kebvej-Severní Wayu-Wayu prána

Sebvej-Jižní Tedžas-Wayu samána

Hutsevej-Západní Prithivi-síme bídžá

Henkensebej-Vychodní Apas-Apána Wayu

 

 

Tyto vetry proudí v tele.Bohyne Tefuut sakti Sewa je bohyní vody a vlhkosti.Sew je prána-vzduch soudržejicí molekuly a atony jako kapičky vody.

Voda je život tela.

Vzduch je život duse.

 

Když je bytost zanesena spatností,ucpány jsou Sevowy průchody,spinavy je jako vepr,praví se o tom,jehož nádí jsou zaneseny.Jejich otce Sew-kosmická prána Wazu od sebe.(?)

 

Čím vládne pán Thovt,jakou silou?

Thovt vládne silou osudovych energii,která tvorí cely vesmír.Tato síla nazyvá se Sej-karman.Tento je podrízen božské Maat-dharma-kosmicky rád.Vsechny plody božské plodí Ised,strom života.Je zakázáno je trhat,neboť jsou pro vsechny,ne pro jednoho.Ne pro privlastnení si jich pro sebe.To je ego!Privlastní si nejvetsí hrích z hríchů.Človek je pak jako vepr!Bohyne Hathor je pry kojnou boha Hóra.Co to znamená,zeptal se Jáyho.Božská saktis proudící kanálem v džedu slabym proudem do srdce živí Hóra-vintrního človeka,ktery se zrodil kojen jejím mlékem.Zvána je pak tato síla Sochather.

 

Znáte božsky nektar?

Na patre sídlí síla v podobe pána Hu,jenž je vládcem slova,poznání a jazyka.Z kapky krve obrízky vnitrního Slunce Réova vznikl spolu s pánem Sia,jenž sídlí v srdci jako pán poznání,jenž stojí po pravici Thota.Hu kane do solar plexus.Sia je nektar,jenž prinásí poznání a je zakotven v srdci.Hu též jako slovo proniká do oblastí nad pupkem,kde sídlí prareč.

 

Jak hledíte na noc a den veků?

Stary mudrc priložil jeste neco vonnych polínek do ohne a narasil si roucho:Slys,synu Thovtův:Z pravodstva,kde Nút s Neunetou v prastavubyli rozdeleni,vysel v skrytém svetle Amon s Amaunetoujako jádro stvoreného.Aby se sveetelná jádra mohla projevit bylo tčeba vymezit absolutno v promenny prostor Rah a Eauhetou,což jsou síly prostorovych protikladů.Niew a Nianeta jsou vyjádrením vseho,co je v tomto prostoru a co není.Zatím,co Amon je dnem Brahmovym,tak Kuk a Kauteta jsou protikladem Amona a Amonety.Jsou Brahmovou nocí.Symbolem temnoty.

O vzneseny vysvetli pojem Ka.

Cat je telo fyzické materie(z ní složené).Ka pojí dve složky.Vzduch a energii ohne-pránamaja a manómaja kósas.Může se vymiťovat z tela.Je stínem ve tvaru tela,které drží pohromade.Pri smrti se odpoutává od tela spolu s dusí.Ba jsou vyssí dve tela se svymi setry,které chrání Chu-božské jádro,podstatu Réovu.Chu je božsky rozmysl-buddhi.Vnitrní Já sídlící v duchovním srdci zove se Ach-Ab je duchovní srdce-Stred.

 

Znáte též,ó moudry,učení o plodivé síle?

Beran je symbol plodivé síly.Dríve než povím o tom,chtel bych ríci,že Thovt má hlavu Ibisa a jako Ibis zobrazován je Ach-vnitrní Já sídlící Abu-centru duchovního srdce majícího hodne složek.Ba pak zobrazován je jako pták s lidskou hlavou,nekdy též jako ibis chocholaty.Pán Kamutef stvoril Sebe Sama díky své plodivé síle sakti,zván je bykem své matky.Bohyne Kebhut je kundalini oplodnujicí a oživující,zobrazovaná jako kobra a nazyvána Ta,jež je od čerstvé vody.Od zrídla vseho živího bytí.Ona tvorí svety i bytosti.V zárodku spí hadí síla v podobe boha Mína-tvoritelka a ničitelka svetů v podobe jeho oplodnujicí a tvorící síly.Je synem sakty Usíra a sakti Ésety,nebo je úmem-bídžá.Rostlinou plodnosti je locika.Zvíre tohoto pánaje bíly byk-plodivy symbol.Mín je Ten,ktery otevírá oblohu,ale jen tem,kdo jej vrátili zpet matce a otci a neproplytvali jej.Temne hnedou až černou má tvár jako zeme,která svou základnou protíná muladharu.V makrokosmu pán Kematef je Amon v podobe sakti-hada. Mocná je síla Wedžey.Když vystoupí Wedžá mimo obočí,vystoupí v oku Hórove Wadž uprostred čela.Tehdy se zove Uracios.Je silou spalujicího paprsku,jejíž ustknutí prinásí nesmrtelnost a božství.Lyra Nepherova sedmistrunná je sedm sfér,na které Wedžey hraje.Nepher je pán zrna-séme.Jeho hodba je hudbou vsech vesmírů.Hudba sfér je silou tvorící tvary skrze hudbu tónů,skrze vibraci zvuků.

 

O,proč ranní slunce je cheprer skarabeus,slunce polední Ré a slunce večerní Atun?

Cheprer skarabeus je nitro se probouzejicích,znovuvtelené a znovuzrozené nitro.Proto je jako Aton ranní.Ré je probuzené vnitrní slunce,Samo Sebe si plne vedomé poledne.Atun je slunce,nitro vse prozarujicí,slunce odpolední Amon-Ré je skrytá podstata tohoto slunce.Hór-ode-pt,vnitrní človek Aton je chrám tohoto slunce a jeho predobraz na obloze.
O rozptylovači pochybností,jaká je to síla černy byk Kezvor,jenž otevírá spícím oči a ochranje ve spánku,aniž by spal? Byk,ó Jáyho synu thovtův neusíná,protože je ve večném bdení.Sídlí v tretím oku-adžna čakras-Wadž boha Usíra,protože v nem zárí prasvetlo Usírovo.Odtud vychází kurma nádí vedoucí proud energie,která otvírá víčka a bdí i ve spánku.To je byk v oku Usíra Kemver.

 

Značíte též tattvy?

Pán Sew,odpovedel mudrc je vzduchem-Wayu tattva,jeho sakti Tefnut je voda-Apas tattva.Jejich deti jsou bohyne Nút je ohen-tedžas tattva a její manžel sakta Geb je prithiví tattva.Praotec jejich je pravodstvo-ether akasa tattva-Atum.Z toho je videt,že bozi mají podle svého zarazení různé vyznamy.

 

O mocny,jehož ústa hovorí pravdu.Povez,jak zván je u vás linga a jóni?

Menat ukryvajicí sílu boha Mína je lingam.Sam ukryvajicí sílu bohyne Kebhut je jóni.

 

A proč vznosná bohyne Éset drží v ruce uzel Tejet?

Tento uzel osudovych energií roztíná ona silou své sakti.Tehdy se pod srdcem ozve trikrát nebesky gong vítezsví.Drží pak seje-karman pevne ve své ruce.

 

Pán stvorení Knuf drží ve svych ústech vejce.Znamená to co?

Pravejce bytostí,dokonaly tvar byl vypusten ze stvorení z úst pána.Každá bytost ve svém dokonalém tvaru je pravejcem.

 

Co znamená 42 soudců mrtvych?

O čtyricet dva mocnych sil božskych v človeku,které rídí Usiré-srdce,očisťující Seje človeka,aby byl spálen a vedomí od neho očistené může pak vstoupit pres soudce Saje boha Thovta do síne Vnitrního srdce,kde dlí on nejvyssí Usíre.

 

Jak se nazyvá onen pravy a levy proud?

Utnat zovou se oči Hóra,levé je černé,pravé bílé.

 

O promluv,promluv velecteny.Čím zobrarujete sestup Wedrey do srdce Ab?

Kouzelná smyčka Sa je znázornením sestupu síly Wedžey z Wadže do duchovního srdce Aba.

 

Jak je zobrazován Ka?

Jako stín,je-li od tela oddeleny navždy,nebo jako ruce na temeni hlavy,je-li jen uvolnen částečne za živa.

Jinak se Ka zobrazuje jako paže s kolmo vzhůru vztyčenyma predloktími.

 

A proč nosí bohové hůl z papyrusů?

Hůl Vas je stonek života,kterym proudí Wadž.Duchové srdce pak ukryvající ducha-Atmá-Ach zobrazováno jest jako s pokličkou.

 

Lze jeste neco zvsdst o pravejci?

Veleknez se zvedl,vhodil do ohne hrst bylin,až to zasyčelo a obrovsky sloup vonného dymu se vznesl k malému otvoru ve strope,ktery nahrazoval komín.Ukázal pak rukou na pána Thovta.Nejstarsím jménem zván jest Džehutej a jeho zvíre je ibis.Na vrcholu stromu,kere života snesl horu sveta v podstate pravejce jako pták ibis.Thovt je též zván pánem mesíce,patrem boha Réa.Vládne též nektaru,neboť páni Hue a Sia jsou mu podrízeni.Jeho slovo tvorí bytosti božské a lidské.On je vládcem Saje a Maát-dharma je jeho průvodkyní,aby byl dodržován rád kosmu.Dárce velikych ved.Vtelil se v lidské telo jako Trikrát trojnásobne velky Thovt,Hermes Trismegistós.

 

Božské Já zobrazujete jak?

Jako zárícího ibise s chocholem.Bytosti,jenž žijí ve sférách,které prímo ozaruje svetlo prapodstatného stredu Aech jsou zvány Achon-sokol,tak jako orli Endertamanti.

 

Jáyho se pokousel zaskočit velekneze otázkou:Je u vás pán vstupu a vystupu od koruny Amona k korune Kuka?Umí u vás nekdo putovat od bílého lotosu k červenému a naopak?
Veleknez odpovedeel:Akor je pánem vesmíru,vládcem zeme,kde sídlí na konci pátere džedu hadí síla v tri a půl závitech dolů a tri a půl závitech nahoru.On umí procházet svety spodními i horními.Je symbolizován sfingou se dvema hlavami jako Bafomet.Je vládcem podzemních hadů červenych vesmírů.Streží podsvetní tajemství.Kdo dokáže procházet horní i dolní osou svetů,může nést vskutku jeho jméno.Obojí svety,makrokosmy vyplnuje nesmrtelny prostor Hah vládce časovych promnen,které se odehrávají v nem.Je dárcem nesmrtelnosti.Je dárcem veku.
Jak veliká je tvá veda,vse vysvetluje ,na vse má odpoved.Povez,jak zovete Saj,jež zatemnuje vnitrní Ach?Znám je jako ego.

Anemait-velká požíračka je zvána ego.Když jsou pri soudu bohů zváženy skutky zemrelého a je-li srdce lehčí než spatné skutky, pozre tato Anemait Ach-Aba.To je znovuvtelení za účelem zničení a rozpustení Anemait,která je tvorena shukem zatemnujicího Saje.Když je vedomí očisteno vstupuje k Usírovi a to je rozpustení Anemait-ega.Anemait je to co v pravde ničí dusi. Vy znáte bohyni Sachmet? zeptal se bratrů veleknez.Ona je jako vase Durga,která je zobrazována jako tygrice.Sachmeta je bohyne se lví hlavou zobrazovaná jako lev.Vládne magické moci,krví se živí a je symbolem krutosti.Její milenci vsak jsou mocní.Težko se vede tomu,kdo jim ublíží.Ona je ženou Phtha.Ptah je jeden aspekt boha Thovta.V Indii jako projev Sivy.

 

Kdo stvoril hmotné bytosti?

Plodivá síla boha Chnuna stvorila je ve víru na hrnčírském kruhu. Stvoril lidi,ptáky,hady,stíry,dobytek a pod.I bohy a svety stvoril.Tvoril tak,že ve spirálovitém víru energií zhustil částice v bytosti a svety,tak jako se točením na hrnčírském kruhu vytvorí z hromady bláta nádoba.Je strážce pramenů Nilu,Modrého a Bílého-Idá a Pingalá.Pán zeme kataraktů,čaker vedoucích ksrdci.Je dárcem života a plodnosti-séme.Beran je jeho zvíre plné plodivé síly.Jeho sakti jsou Anuket,Sutet,Nebtu,Meket a Monhet.

 

Jak jinak se zve Anubis?

Anup je jeho jméno.Daroval lidstvu umení mumifikace.Je 4 synem boha Réa a syn Usíra a Nebhety.Stráží astrální prahy.

 

Kdo je vládcem podsvetních rísí?

Je to had Apop,vládce temnot.Ohrožuje vždy božské vedomí Ré pri průchodu horními a dolními svety.Spodní svety se nazyvají Aanree. Slysel jsem o Abrach-Ax.Ráčís mi,vzneseny,osvetlit,co značí toto prastaré slovo?Je to nejjemnejsí vnitrní vibrace tvorící vlastní jméno,které se dozví jen ten,kdo se vnorí do Aba,duchovního srdce.Had Apop je vteleny Seth,aby zničil vnitrního človeka Hóra.Místo,kde sídlí božství je zváno Amonti.Je sídlem Amonova prasvetla.Ker-netor je sféra,kde sídlí bohové.Aanree je poseto psenicí,to jest prevtelování.Branou Amh vstupuje bytost do nové reinkarnace.Asures je černá desivá propast bez očí,místo Kukovy temnoty bez svetla.Místo večného spánku Brahmovy Noci.

 

Národ egypťanů uctívá kočky.Proč,ó vzneseny?

Noční Isis je kočka.Oči kočičí zlé duchy zahání.Jejich paní Bastet vládne silou kouzel a lásky.Bozi podsvetních rísí se nazyvají Emo-Vet.Podsvetní ríse se zovou Iwet.

 

O jakym způsobem je učen mrtvy v rísi mrtvych?

Nágové vytvorí pro nej z astrální látky sloužícího,jenž zove se Vesebt.Jeho povinností je práci vykonat a naučit mrtvého konat činnost v techto svetech.Vesebt vykoná za svého pána vsechny težké práce a bere pritom podíl z jeho obetí od živych potomků.

 

O na jaké místo ve stvoreném patrí bohyne Bastét?

Bastét je okem boha Réa.Je taktéž ochránkyne pohrebisť v podobe lvice.

 

Mnohy slysel slovo Bes,nemá původ ve vasem jazyce?

O,bes je maly ochranny démon.Démoni jsou bytosti stojící tvarem mezi bohy a lidmi.Pán Anup drží je pod svym bičem,aby nemohli vstoupit do božskych svetů.

 

Kdy se objevuje Beinu nad Egyptem?

V dobe,kdy Sephdet vychází na sírce Mennoferu spolu se Sluncem,prilétá do Onu pták Bennu.To se deje jednou za 1 461 let.To je ohnivá volavka.Jednou za pet set let prilétá do Onu modry Beinu s hornoegyptskou korunou bílou lemovanou ozdobou z černych pstrosích per.Proto je Bennu dvojí Sluneční a Sephdetův. Odkud se vzal název gryf?

Gryf je démon ochrany a msty.

 

Proč je Hathór domem boha Hóra?

Hathór značí Hórův nebesky,vesmírny dům.Tento dům je tvoren božskou sakti,kterou jak jsem už rekl se živí vnitrní človek Hór a je v ní uložen jako díte v materském lůne.V lůne ženy vytvárí bytost síla matčiny prány,která pomáhá vytvorit Chat-astrální a jemné telo.Tato síla se nazyvá Heket,zobrazuje se v podobe žáby nebo bohyne se žabí hlavou v klečící pozici.Je silou jak rečeno,která proudí z matky do lůna k vytvorení tel.Bytost se vtelí s Ach ukrytém v Abu-srdci,s Ba vyssími tely a Chu božskym rozlisovacím principem.Protipólovy žensky protejsek Kan je Hemsut,nosí na hlave znak mesta Sais.Hemsut je porovnáním s Indií vyssí Ka-manómaja kósa,Ka-pránamája s Hemsut-manómaja se silne prolínají.Tento vyssí Ka je nazyván astrální dvojník.

 

Jaká jsou jména planet?

Merkur je pán Sutech,Saturn je hvezda Západu,Mars je Ré či rudy Hór,Slunce je Aton,Jupiter je hvezda Jihu,Venuse je Usír nebo Éseta.

Nyní slys,v nejspodnejsím lotosu můládhára dlí Merkur-sutech.V hrdelním božském lotosu dlí Usiré-Venuse,stejne jako mezi obočím.Vse co je dole,obrácené je proti tomu ,coje nahore.SUtech dole-USiré nahore.

Proto,co jde od S dolů je sestupné a co jde nahoru je vzestupné,ale o tom povím jinde.

 

Znáte nejakého Atlanta,ktery drží nebeskou klenbu?

Inmutef drží nebeskou klenbu Nút,kterou Sew oddeluje od zeme Geba.Pod Gebem leží spodní svety Akéva.

 

Kočka získala si úctu Egypťanů.Jaky,ó mocny,vykonala záslužny čin,za ktery vzala pocty?

O v boji proti hadu Apopovi pomáhala kočka pánu Réovi.Odtud jí sláva a veskeré pocty.

 

Čí je lotos?

Je rostlinou boha Réa a Nefertuna.Z bílého lotosu teče do bílého a z modrého do modrého Nili-Idá a Pingalá,a to,když vnitrní slunce Ré prozárí navenek,jak je moudrym známo.Mahes je zváno telo-svetlo Réao a plamen Réa.

 

A kdo je to Mehen,ó vzneseny mudrče?

Mehen je podsvetní had,jako je u vás Nága.Ochranuje boha Réa-Vnitrní podstatu.

 

A kdo zplodil Réa?

Božská Mehetveret je krávou,která zplodila Réa a vynesla ho mezi své rohy,což je síla splyvajicí se vsehomírem.Ré-Atman a sakti Mehetveret jsou dve prvopočáteční prasíly tvorící horu svetů ON -džed.Pán Ré má svého byka Mervera s lidskou hlavou,jakou má Minothaurés z Kréty.Je bykem z Onu.

 

A jak je zváno nitro,které se jeste plne neuvedomuje?

Je zváno Ach,Chaus,Jaeh-zobrazováno v podobe mesíce a zváno Slunce Noci na rozdíl od Re-Amona jakožto Slunce Dne.Mesíc je zván bykem mezi hvezdami.

 

Jaké jméno má Čas,ktery určuje místo narození?

Nemeset je Čas určující místo narození a porodu človeka.Místo,kde se človek narodil se jmenuje Kreslo rodičky,protože nase ženy rodí vsede,jak káže zákon.

 

Je mys nekterym zvíretem bohů?

Patrí bohu Hórovi a paní Wedžey(?),protože Hadí síla se prodírá džadem jako mys svojí chodbičkou než vleze do své nory.

 

Kde sídlí Nefertam?

Nefertam je lotosovy kvet plny vůne a svetla zrozeny z Reova nosu.Čakram na spičce nosu.

 

Máte jméno pro sílu,která utahuje a uvolnuje sakti?

Paní Nechbet je silou,která uvolnuje a napíná luky-saktis.Je zpodobnována jako supice.

 

Znáte víly apsarasy?

O znám jejich vládkyni a paní.Bohyne Neit vládkyne víl a inspirací.Otevírá cestu k vyssím sférám vedení.Je zahanečkou astrálů ve spánku.

Ríká o sobe:

Jsem veechno co je

co bylo

co bude

a žádny smrtelník nebyl a nebude sto odkryt závoj,ktery mne zahaluje.Je dárkyní vyssího mentálu a astrálu.

 

Jak je zván prastav?

Nun je prastav,nehybné pravodstvo bez promeny,plné prázdna v prapočátku,samo ze sebe jsoucí,z nehož vzeslo vse tvaré i beztvaré.Z neho vzeslo,do nej se zpet ponorí.

 

Král Indra je vládce sféry bohů.Jak se jmenuje tento vládce v Egypte?

Onkuret je jeho jméno.Král nebes a otec bohů.Je mužem se sokolí hlavou a na hlave má čtyri péra.

 

Často je videt osel.Patrí také nejakému bohu?

Osel je zvíre nemoci,zvíre zlovolného Sutecha.Sutech sídlí v Mínu u korene Wedžey(?)a je pánem bourí a more.Zabil Osíra,protože lidské vedomí rídí sen a rozum-úroven Sutecha,ne veak Svetlo a božská intuice-úroven Osira.Syrkya je Sutechova ryba.

 

Jaké jsou stromy rostoucí v nebi?

Sykamora je nebesky strom.

 

Zobrazují mudreci této zeme jeste jinak Hadí sílu než hada a kobru?

Sobeh vládce polí a rostlin v podobe krokodyla je jinym zobrazením této síly.Je Vsemocny pán.

 

Jaké úkony delá Sephdet?

Paní Sephdet je průvodkyní mrtvych.Je vládkyní nového roku.Jiná bohyne zas vládne psaní a počítání.Její sakta je Senam(?).Na hlave nosí korunu se sedmicípou hvezdou a dve péra(?) paní Eset.Sedmicípá hvezda je sloučením sedmi center Wedžey(?)na temeni hlavy.Palma je strom bohyne Hathór.

 

O není snad hadí síla bohyne Renenunet?

Je bohyní úrody a živitelka.Je silou,která rídí růst.

 

Kdo je králem mezi hvezdami?

Pán Sah ochránce mrtvych.Je Orion, král hvezd.

 

A paní Selket?

To je ta,jenž dává hrdlu dychat.Je to Esyu(?)prána rídící hrdla-uddána váju.Jejím zvíretem je skorpion.Nazyvá se také Serkethetaj-starobyly pán a ochránce mrtvych laep(?),je zobrazován jako stonožka.Božsky byk Apis je pry cely vesmír.

Jeho usi jsou éter

jeho hlava je nebe

jeho bricho je voda

jeho nohy jsou zeme

jeho oči jsou svetlo.

 

A ktery první strom vystoupil z pravodstva Nun?

Vrba-odpoved velekneze.

 

A které zvíre náleží božské Ését?

Vlastovka,která symbolizuje dusi mrtvého.

 

A jak nazyváte také Šowa?

Živoucí duse každého boha,protože drží klenbu vesmíru a soudržuje cely vesmír.Stojí na Cebovi,ktery je delící čarou mezi horními a dolními svety.Byl vládcem v zlatém veku pán Anuo,poznamenává knez,má sakalí hlavu černé barvy.Pán Sohar patrí k jeho družine.

 

Kde stráží vstup do Usírovy síne v nitru?

Paní Asoth a Nebhet,Selket a Neit stráží jeho dům.

 

Co je obsaženo v lotosu za mysterium?

Lotosovy kvet,ktery se rozvinul a koreny dlí v bahne je síla Wedžay,která vystoupila nad projeveny vesmír.

 

Proč nosí bozi na vasich obrazech beraní rohy?

Je to božská moc,znamení božské moci.

Povez neco o zrození devatera bohů.

Z mocného pravodstva Nun,které je prastavem,nepromnenny Ihau-vysel praéter-Athum,ktery slučoval v sobe prvek žensky a mužsky v jednotu.Byl rovnomerne rozložen v prostoru.Jeho prvním prapohybem uveden byl ve vedomí jeho čas.Takto byl pak stvoren pán Sew vyfuknutím z Atumova nosu jako kosmicky dech-pránah.Jeho sakti Tefnut stvorena byla jako jeho-Atumova slina,aby spojovala částice ve vesmíru mezi sebou,tak jako pojí slina hrnčíre.Jejich deti jsou pak nebeské vesmíry-Nút,která drží klenbu a Ceb jako spodní hrubé vesmíry sloužící k očistení Saja.Jejich otec Sew oddelil je od sebe na nebe a zemi.Deti jejich jsou Usírá-Sakta a Ését-sakti,která tvorí silou své vibrace vsechny svety.Je paní mantramů a slov.Usiré dlí také jako svedek v nitru vecí.Takto vzniklo vznesení devatero božstev z Omu.

 

Proč nazyváte mesíc ah?

Je to jeden z názvů nektaru,snad ten nejsprávnejsí.Znamená Mesíc ho zrodil.

I povez neco o Hórovi,ó vzneseny.

O mocny Hór,vládce srdcí,vládce horizontu,pán mající nektar,syn božské Ését a vzneseného Usíra.Na vsech stranách sveta chvalte krále pomazaného od bohů.Chválím tvé jméno vzneseny Sokole.Tvá slova jsou slovy mymi,ústa i ruce požehnání nesou Egyptu dokud nezapomene tvého jména!

Veleknez vztahoval ruce vzhůru,jeho tvár nabyla vznesené mohutnosti,nejmocnejsí z bohů byl jeho vyvolenym obrazem,ktery se mu tkvel jako díte na lotosu v srdci.Pri vyslovování jeho jména padal na tvár a jeho tváre se zalily slzami.Usadil se pred jeho obrazem a poučoval Jáyho:
Hór je vnitrní človek tvoreny ze svetla Réhova-Reova,síly matky Esét a séme otce Usíra.Jako sokol splyvá za letu se sluncem,tak i toto díte vstupuje do kotouče vsehomíru.Je nazyván mnoha jmény.Harmentej-Hór obou očí,znamená to,že vnitrní človek je živen a že jím prochází oba proudy vnitrní energie-prány.Markentientej-Hór vládnoucí obema očím.To je vnitrní človek,ktery oba tyto proudy-Utnat-modry a bíly Nil ovládl.Marachtej-Ré-Charachtej je Hór,ktery se už projevuje jako svetelná emanace.Hór jako syn Slunce-Réa-Slunce na horizontu.Haremachet-Hór v zemi svetla-vycházejicí na horizontu.Je nitro dávajicí známku o svém probuzení-síly,videní a jiné.Harver je Hór vládnoucí nebeskym svetům.Harprehrad-maly Hór jako díte sedící v lotosovém kvetu a ocucávajicí si ukazováček je Vnitrní díte,které se živí ucucáváním nektaru Ah.Telo je Atonův sluneční kotouč.

Za dávnych časů nám vládli faraoni bozi a polobozi,kterí byli vtelením Hóra na zemi.Dnesní královése tak mohou z vetsiny zvát.Hór je i v nasich souhvezdích jako Sokol Hór,je umísten v míste souhvezdí Labuť.Souhvezdí Sew je zase Lev.Nebeské svety jsou též znázorneny sokolem s rozpjatrymi krídli.

 

Jak zovete čas?

Paní Haat-supice,kosmicky rád a Amon-vse co je skryté zplodili pána Chonseze,pána Mesíce a vládce času.Mesíc podléhá čtyrem fázím,tak jako vesmír čtyrem promenám zvanym v Indii Jugy.Čas je jen promena částic v prostoru a díky různé jejich rychlosti jsou vnímatelné nebo ne.

 

Jak nazyváte vák,vibraci?

Syn bohyne Hathór je Ihi prazvuk,vibrace,tóny tvorící tvary a držící je pohromade.Nejvyssí Ihi je Amon praslovo.

 

Co symbolizuje lotosovy kvet?

Vznik a stvorení sveta Amova Dne a Kukovz Noci.Ve dne se rozvírá-vypoustení svetů z pravodstva a na noc se zavírá-vtažení svetů do pravodstva.

 

Je ve vasí nauce pán mlčení?

Paní Kemsegert je hadí síla nesoucí ve svém aspektu Tvůrčí Mlčení,obrácení se dovnitr,neprojevovat sakti-sílu navenek.Její jméno je Ta,jenž má ráda mlčení.

 

Jaky je symbol spatné osudové energie?

Sesmu je neharmonicky Sej,ktery je vykreslován jako kat trestajicí v podsvetí hrísníky.

 

Kdo otvírá brány pana Anupa?

Pán Vepvsvet je ten,ktery otvírá astrální brány svstů,kterym vládne Anup.Je zván otevírajicí cesta.Je pánem Ebozovskskych(?) pohrebisť.

Kterí faraoni se nazyvali vtelením Hóra pred faraonem Moni(?)? Vládci zbytků Atlantovské ríse v Egypte,faraoni v Nechenu a v Putu.Božskému Hórovi patrí i planeta Mars-Rudy Hór.

 

Proč je Bastet zvána okem Réa?

Protože kočičí oko vidí do vsech svetů.Paní Bastet je nejvíce uctívána v Púbaste.

 

Z čeho je živoucí duse každého boha?

Z Réa-podstaty,z Ceba-látky-částic tvorících zárodky tel i tela,z Usíra jako vnitrního svedka,ktery rídí transmutace a Sova-kosmického dechu,ktery drží celé jádro pohromade.

 

Proč se dává do mumifikovaného tela skarabeus na místo fyzického srdce?

Cheprer jež rodí se Sám ze Sebe je szmbol duchovního srdce a vkládá se do tela mrtvého proto,že nemá zapomenout,kde leží jeho stred.

 

Co je amulet slona?

Slon je zvíre symbolizujicívečnou pameť.Amulet Hadí hlavy je síla božské žakti-Éséth.Veleknez nalil do ohne trochu oleje s prímesí vína.Po místnosti se roznesla vůne.

 

Kdo je pánem oleje a vína?

Senu-neharmonicky Sej,trestajicí soud je pánem vína a oleje.V nezrízeném množství strhávají obojí do víru vásní a nezodpovednych činů.

 

Jaky prabůh je uctíván v Mennoferu?

Totanen-otec bohů a lidí,prabůh prvopočátku.Je stvoritelem Sebe Samého.

 

Kdo stvoril Maat?

Maat-kosmicky rád je dcerou Rea-podstaty.Z podstaty vsehomíra vyslo stvoná Maat,večná spravedlnost.Mluv a čin Maatu,neboť je veliká a mocná.Budes sťasten po veky
Komu patrí z bohů kráva?Paní Hathor,jako veliká kojná má krávu za své zvíre.

 

Proč se ríká,že ustknutí kobry prinásí život a nesmrtelnost a božství,když je jedovatá?
Kobra je hadí silou a ta koho ustkne,tomu v pravde prináží nesmrtelnost a božství.

 

Proč je Kamutef zvám bykem své matky?

Protože je plodivou silou tvorící se z sakti.Byk je symbolem plodivé síly.Lasička je také posvátné zvíre ochranující pred krokodyli a hady.Její jméno je Ichneumen.

 

Kdo rídí karman po smrti?

Pán Isdos vládce západu je soudcem mrtvych,zúčtuje mrtvému Sej za poslední vtelení.Je aspektem pána karmy Thovta.

 

Co znamená symbol hrosice?

Hrosice je zvíre pana Sutecha.Je paní kouzelnych ochrannych sil. Jak se jmenuje energie sídlící v očích?

Pán Dus zvany též Duse je vládcem očí.Je též patronem tech jež léčí oči.

 

Které bohyni náleží husa?

Paní Serot.

 

Kdo je sakti Chauna?

Paní Menhet bílá lvice libujicí si ve sváru.

 

Má paní Mergeser i jinou podobu než hada?

Je-li had tak s lidskou hlavou,ale je zobrazována i v podobe lvice s lidskou hlavou.

Povez neco ó vzneseny o Egyptském roku.

Nás rok má po trech obdobích po čtyrech mesících,které v součtu dávají 360 dní.K nim patrí pet dnů svátků.Proti slunečnímu roku se opožduje o 1 den,což nasi kneží učinili se zámerem,,protože k vyrovnání dojde až jednou za 1460 let 19.července,kdy prilétá do Onu Bonnu červeny a kdy Sírius vychází na sírce Mennoferu současne se Sluncem.

 

Jaky je nejvyssí stupen zasvetcení?

Sephoath paneab=znající tajemství.Slyste,co je psáno na kamenné desce ležící zde v chrámu Ptha mesta Mennofer:

 

Nebe nahore,hvezdy dole

nebe dole,hvezdy nahore

Vse jak nahore,tak dole

Pamatuj si to a bud spokojen!


To je pomer človeka k vesmíru.

 

Jaké kraje obsahuje Earu?

Earu je sféra obsahujicí jen o neco málo vyssí než tato.Bytosti zde sklízí plody svych činů a odčinjí je fyzickou prací.Roste zde báječné obilí,což je symbol uzrávajicího Saje.

 

Svetcenou vodu znají vasi kneží?

Ahut voda nesmrtelnosti je svecená voda prosvícená slunečním svetlem.

 

Jak se nazyvá Duch?

Ken je nazyván duch.Jeste dva pojmy jsou ti neznámé.Matné(?) vedomí se nazyvá Nati.Chejbi je centrum duchovní mysli.

 

Jak se jmenuje prvotní dech?

Knef Itha je prvotní dech vesmíru vydechnuty Sewem.

Veleknez vstal a rekl:Pojdte mudrci,spatríte slavná uvítání duse Ptha,posváného byka.Yivého boha.Jayho s Irmaforem vstali a opustili spolu s Velekezem místnost druhym vchodem.Vesli na hlavní nádvorí,kde kneží spolu vyvádeli na sluneční svetlo vzneseného Napiho,byka s trojúhelníkem na čele.Lid se mu klanel.Kneží začali konat vestbu na dalsí rok.

Dále knez pokračoval:Mimo to,než se pustím do vykladu nauky o číslech povím ti jeste neco o bozích.

Když dojde adept k osvobození ode vsech pout symbolizuje se to symbolem džed a z neho vystupující tham.

 

Povez tedy co je to kyta boha Sutecha?

Je souhvezdím v nemž leží polární hvezda na níž vystupuje duse faraóna-Hóra po smrti.Je to koncová hvezda souhvezdí Draka.Ochranují ji čtyri synové Hôra.

Kebeshenuf-Ten,jenž osvedčuje své sourozence,patrí mu západ.Je ochráncem strev-energie rídící funkci strev.Sokol.

Hapi-pán Nilu.Patrí mu svetová strana sever.Je ochránce plic,rídí energie zevního dechu v plicích.Pavián.
Duamutef-patrí mu svetová strana vychod.Ten,jenž miluje svou matku.Sídlí a je ochráncem žaludku.Rídí jeho činnost-zpracování potravy.Sakal.Jeho sídlo je blízko prahů strážce trůnu Anupa.
Amaet-patrí mu jih.Je pánem vetru,sídlí a ochranuje játra.Rídí premneny potravy v energii.Človek.
Aby byly orgány uchráneny i po smrti vkládají se do kanap,které jsou označeny hlavami jednotlivych bohů.

A nyní te poučím o vede čísel:

Krátká rada písmen Alef až Jed

 


Alef je plodivá síla Mín,která je uložena v koreni svetů.Alef je její vibrace.

Beth je dům.krychle vesmírů,projeveny svet tvarů deleny na 7 pater-sfér.

Gimel je velbloud což značí vedomí prekračujicí pouť života. Daleth-dvere-astrální prahy do vyssích světů.

He-otvor pro vzduch-jsou to modry a bíly Nil kudy proudí božská energie Sew.

Wau-zamrížovaní okno-predel mezi ohnovymi a svetelnymi svety.Pod duchovním srdcem Ab.
Zajin-stanovy kůl-spojovací kanálek mezi Wadž a Ab-duchovním srdcem,kudy proudí do duchovního srdce sakti.

Heth-zbran-svetlo poznání zárící ve Wadž a rozelínající pochybnost.

Teth-džed-plot,sloup,žebrík-páter kudy proudí sedžey-hadí síla,Proud Kosmu.

Jed-zavinuty had-samotná Saktie-hadí síla.Z jed vznikly vsechny písmena-svety.

To je malá abeceda.

Nyní poslouchej Jáyho o druhé rade písmen.

20 Kaf-ruka v profilu,protipól alef-ženské písmeno

30 Lamed-ruka zahnutá-svet zakriveny v sebe

40 Mem-bodec na pohánení volů-Saj-karmicky zákon

50 Nun-voda-éther-prastavovy éther

60 Samekh-ryby-pár ryb-spojení páru muž,žena v jedno

70 Ajin-podpora-oko Wadž,které je pevnym základem horních svetů,spojuje tri kosmické proudy
80 Fe-ústa,oko-tretí oko Wadž,jako sídlo nektaru a jazyk jako síla a projev reči-praslovo.

90 Taebe-zadní část hlavy=centra Visuddha až Brahmarandra-svety beztvaré

100 Gaf-hlava na krku se stromy.Sluneční svety Adítja

200 Res-zub-bohyne matka,nejvyssí projev sakti

300 Sín-znamení Maháthovt-Veliky Thovt.V Indii nejvyssí Siva Mahákála,nejvyssí projev sakty.
400 Thau te-podstata podstat Sama ze Sebe živoucí,do Sebe Sama se norící


Písmena jsou používána i pri delení makrokosmu.Vse je uzavreno v Thau.Může byt i obrácene,tento průnet byvá používán jen pro názorné promítnutí horních a dolních vesmírů-Sín můládhára,Wadž-adžna.

 

Alef,beth,gimel - muladhara

Daleth,he,wau - svádhistána

Zajin,hrth,teth - manipúra

Jed,kaph,lamed - anahata

Mem,nun,samekh - visuddha

Ajin,fe,taebe - adžna

Gef,res,sín - sahasrara

THAU - TOAlef=síla hmotní vibrace,hmotny obal,pohlavní orgány 1

Beth-jemnejsí hmotná vibrace 2

Gimel-nejjemnejsí hmotná vibrace 3

Daleth-jemná pránická Sew vibrace 4

Meth-jeste jemnejsí pránah 5

Cheth- - " - 6

Zajin-ohnové svety-semene ohne Rea(?) 7

Neth-vibrace myslenkovych energii 8

Teth-vibrace mentálních energii-ohnové 9

Jed v malé rade je sahasrara,ve velké duchovní srdce.

Alef+beth=Ab Duchovní srdce sídlo matky a otce v jednom Ré-Hór

Kaf-energie emanujicí sféry-pravejce 20

Lamed-svetelná myslenková energtie 30

Mem-karmanová energie príčin a následků.Vyjádrená jako Thovt=JHVJ.Hrdlem jemne provívá-On Vane.Indicky Siva ničitel.4+0=4 a čtyrka je sínum-smrt,nebo též velká energie činnosti,pracovní karman. 40

Nun-praéther-svety beztvaré zde hraničí se svety tvarů,pravodstvo Nun.První vnor v bytostném projevu.N a N jsou manou sveta.Mana je vibrace tvorící podstatu následkové energie,ale také plodivé síly-Mín.První král Egypta byl Menih.Indové drží zákony Manuovy a cely svet zná sílu Many.Mana je praslovo energie projevu. 50

Semekh-dve ryby-svet dvou pólů je pohlcen bezpólovou energii Nun-akasa.Pravejce sloučené z malych vejcí-bytostí.Hermafrodit.60 Ajin-proud trí rek-sil stykajicích se pod Wadžem-adžnou,jako trojríčí-Wedžez se protíná s pravym a levym proudem kosmického dechu Sew,prána. 70

phe-zelené svetlo sakti,je tretí oko Wadž vrcholem svetů,vrcholem prahory On-Méruh.Na vrcholu této prahory stojí Fénix.Je také symbolem nektaru Ah a úst kudy proudí vibrace svetů z nitra navenek do projevu-ústa. 80

Tsede-kanálek kudy proudí saktis do brahmarandra na temeni hlavy-Réúv kotouček.Je vibrací jemné tvorící saktis. 90

Gef-vesmír beztvary.Vibrace jemné kosmické emanace. 100

Res-nejvyssí vibrace sakti-kosmická Matka Vseho. 200

Sín-nejvyssí sakta-kosmicky Otec Vseho 300


Nejvyssí neprojevené ani v beztvarém ani ve tvarém vesmíru.Nehybné Samo Sebe vyplnujicí To z nehož vzesel Otec,Matka,Syn.Hodnota Thau vznikla(400) součtem 22 písmen=400 čtvernost-pyramida vesmíru,prahora On.

Písmena se správne písí:

 

aleph,beth,gimel,daleth,he,wau,zajin,heth,teth,jeth,kaph,lameth, mem,nun,samekh,ajin,phe,tsede,osph,res,sín,thau.
Pyramida je tvorena z techto písmen a tvorí vesmír.Nyní ti ukáži jáyho,jak je tvorena sůl vesmíru z tschto tónů-krychle-sůl,kámen vesmíru.Do jejího stredu se promítají písmena Phe co shora 80, 7 se zdola a ze čtzr stran zajin 7

he 5

teth 9

6 cheth-kef 20

jejich součet je 4 úroven pravodstva.Pri součtu s cheth je součet vysledek 129=3.Srdce Joth sídlo trojice Otec,Matka,Syn,střed vesmírů.Celá nauka Jáyho se zove Kabalá.K B L je osou pevnosti hory svetů.K B L=2+30+20=52=7 to je sedm sfér pravejce svetů.Spodek kostky jsou pekelné vesmíry druhé a tretí dimenze-prostorove,druhé dimenze jsou v nich telesa

Sattva-svety beztvaré

Radžas-jemná emanace tvarů

Tamas -hmotné

Strana kostky se delí na tri základní sféry po trech radách a je delena se shora na devet kostiček.Spodní znamená nízky a astrální vesmír.Prostrední znamená astrální a mentální sféru.Horní sféry haurální-príčinné,hranice mezi tvarym a beztvarym.Horní plásť kostky tvorí čiste božské svety.

 

Proč jsou nekteré čtverečky prázdné?

protože vibrace pekelnych svetů nemají pro nasi sféru vyznam,s vibracemi nasí nižsí či vyžsí úurovne je tomu naopak.Každá strana je delena na devet kostiček.Tvaré i beztvaré vesmíry.Tyto násobeny sesti stranami dávají vysledek 54 což je v součtu 9 tentokráte horních i spodních svetů.Kombinace,které jsou možné na této kostce a to je nekonečné číslo,jsou vsemi možnymi základními kombinacemi vibrací v kosmu.V každém písmeni je obsažena nekonečnost.Takto můžes delit písmena do nekonečna a konec bys nenasel.Do nekonečna by se mohla delit písmena vycházejicí z Alef jakožto základny.


Nyní ti dám tabulku prvního rozložení písmen:

1.ALEPH-alef,lamed,he,phe=1+30+5+80=116=8-telo,človek-cely mikrokosmos,vejce.

2.BETH-beth,he,theth=2+5+9=16=7-cely makrokosmos,sedm sfér-dům vesmírny.

3.GIMEL-3+10+40+30=83=11=2-prvopočátek dvou protikladů-aktivní a pasivní pól,plodivé centrum.
4:DALETH-daleth,aleph,lamed,he,theth=4+1+30+5+9=49=13=4-čtvernost, smrt.

5.HE-heth,he=8+5=13=4-smrt,život.
6.WAV-wav,aleph,wav=6+1+6=13=4=smrt,astrální úroven.

7.ZAJIN-zajin,aleph,joth,joth,nun=7+1+10+10+50=78=15=6-magie, vásen,erotika,svetlo,blesk,ohen.
8.HETH-heth,he,theth=9+5+9=23=5-strecha spodních svetů. Mech=centrum hromadení vnitrní prány Sewa.Mudrc pak vypadá jako telotná žena.

10.JOTH-joth,ajin,theth=10+70+9=89=17=8-absolutno,vseobsahujícno, joth,joth,ajin,daleth=10+70+4=84=12=3-uzavreny kruh vesmírů,absolutno-nejvyssí trojice Matka,Otec,Syn.Vyznam je tedy stejny ať jde o egyptské joth nebo o hebrejské joth.Joth je trojí :1.joth-večnost,prítomnost,budoucnost, minulost-nejvyssí číslo- Otec. 2.joth-nekonečnost,míra a délka,sírka a hloubka,prostor- Matka a Syn. 3.joth-látka vesmírů,Duch stredu.Joth jako cely mikrokosmos v čísle.

20.KAF-kaf,aleph,phe=20+1+80=101=2-dvojnost.
30.LAMETH-lamed,aleph,mem,he,daleth=20+1+40+5+4=70=7-mikro a makrokosmos a jejich propojení.

40.MEM-mem,he,mem=4é+5+40=85=13=4-osudová energie Sej,karman.

50.NUN-nun,wav,nun=50+6+50=106=7-praéter,pravodstvo.
60.SAMEKH-samekh,aleph,mem,he,kaf,theth=60+40+1+5+20+á=134=8- kosmické vedomí,pramen vseho poznání.

70.AJIN-ajin,aleph,joth,nun=70+1+10+50=131=5- sloučení peti elementů tatev v jedno-jejich prvotní pramen.

80.PHE-phe,he=80+5=85=+s=4-smrt zevního vedomí,obrácení se cele do sebe sama.

90.TSADE-theth,sameth,aleph,damed,he=3+60+1+4+5=79=+6=7-strecha hory On -hory tvarého a netvarého sveta.

100.GEF-gef,ajin,phe=20+70+80=170=8-vrcho stvoreného a vyrojeného kosmického vejce,hory ON. -gimel,ajin,phe=4+70+80=154=10-vrchol bez projevení nad vrcholem hory svetů On.

200.RES-res,aleph,sín=200+1+300=501=6 - duchovní srdce, Vnitrní Slunce boha Réa.Nejvyeeí MATKA..

300.Sín-sín,joth,nun=300+1+50=351=9-nejvyssí sakta nad pochopení-Nejvyssí OTEC.

Celá abeceda je pod krídly matky Éseth a božského Usiré.Éseth=Asath=aleph až sín-celá hora On i s oblaky-neprojevenym vesmírem.Asath je zobrazeno ve 22 arkánách zvanych Astaróth.
Usiré-Asurá-je vzestupná stezka od aleph-múladhára po sín-sahasrara a sestup sakti do Duchovního srdce Réa-joth Ré.Sutech jako vrah je sestupná stezka energie od sahasrára k múládháre.Sín-Aleph je Sutech.Takto je znázornen v písmenech vzestup a sestup sakti Wedžey.Sloup-páter džed patrí Usírovi,je Usírovym sloupem.Vsechna tslesa jsou tvorenea z vibrací.Každy tvar je jen shluk tónů určité resonance.I jádro je složeno z nejjemnejsích resonancí.Tyto skládají tzv.Vnitrní Jedno,které se nesmí nikomu vyzradit,protože jeho vibrace je vlastne nositelem samym a Vibrace je rozložitelná zase jenom vibrací a to by byla nejhorsí zkáza pro bytost samu.I svetlo je vibrační tón.Smysly vnímají barvy okem,zvuky uchem atd.Vnímají vibrace ,tak na jakou fregvenci jsou uzpůsobeny.Oko na vlnení svetla,ucho na vlnení vzduchu.Když se zvysí vnímavost ucha na vnímání svetla,uvidí mudrc uchem a uslysí okem.Jsou mnozí co slysí tón a vidí pri tom určitou barvu.Celé písne a slova mají sví barvy složené z barev tónů.Každy tón má svou barvu.Proto vsechny sféry hrají barvami.
Jedna z hmotnych vibrací je aleph-A.Vibruje ve fyzickém vesmíru ve své resonanci a čím vyssí sféra,tím jemnejeí tón.Prechází tedy od hnedočervené po lahodnou až stríbritou červen.Vibrace ajin-O je jemnou vibrací haurální-hranice tvaru a beztvarého.Je zárive bílá-vyse už nemůže tak resonovat a tak rezonuje do spodních sfér.Na této jako černosedivá,níže v peklech jako černá tónina.

 

Nyní te poučím o praslovu.

AM /OA AH/AUM je vibrace držící horu svetů On.Au je vibrace hmotná a energická,astrální,proto když cítíme bolest ríkáme Au,protože se vibrace bolesti dotkne tela A a mysli U,ne vsak podstatyM.

A-fyzické,U-myslenkové,M-svetelné,duchovní-harmonické-karmické- príčinné svety.Nasi adepti vyslovují místo AUM radeji ON,neboť N je jemnejsí resonance M v Indii sattvická.Za druhé O je ajin-sattvická hrdelní vibrace..Takto vyslovené ON prosvetluje celou bytost.Praslovo resonuje ve trech centrech.

 

1.stupen-vyslovení navenek v ústech,cvičení resonance obrácením zvuku dovnitr.

2.stupen-cvičení zvuku v hrdle,hrdelní vyslovování praslova v resonanci.Vyslovováním zvuku vnitrne a obrácením jej do nitra.

3.stupen-cvičení praslova v srdci vnitrns s resonancí.

4.stupen-praslovo sestupuje po vyslovení do centra nad pupkem,kde sídlí prareč.Ego je rozpousteno praslovem.

 

Pri vyslovování zvuku ústy se praslovo obrací do nitra,aby vlnení zvuku pročistilo souhlasne s vlnením prány v Ida a Pingala nádi-Sew v modrém a bílem Nilu-pro sestup pranávah-prazvuku do pupku.V žádném prípade se resonance nevyslovuje tak,aby vysla ven ústy a nevibrovala vnitrne hrudníkem.Nakonec se dá v každém míste na tele i mimo tela vnímat kterékoliv písmeno jako tón i barevne,pránickym zrakem.Jáyho videl pak tabulku zvuků v barvách:

 

 

 

fyzicky vesmír

astrál

světelná vibrace

A

hnedočervená

tmavě bílá

stríbrítá,jasná

B

sedo oranžová

syte žlutá

jasne žlutá

G

sedočerná

sedivá

sedobílá

D

hnedá

hnedosedá

jasny samet-hned

K

fialovo-cihlová červen

růžovo-fialová

jasne růžová

U

spinave hnedá

jasne hnedá

stríbrná

Z

syte trávove zelená

jasne tráv.zelená

zlatozelená

N

fialová

sytá fialová

jasne fialová

T

ocelová modr

tmave modrá

slabe zlatomodrá

J

jasne zelená

žlutozelená

slabe zlatozelená

K

rezave červená

fialovo růžová

jasne fialová

L

sedohnedá

svetle sedohnedá

slabe bílá

M

tmave hnedá

svetle hnedá

hnedobílá


 

N

tmavá slabá zelen

zelená jak jehličí

modrozelená

B (?)

sedivá

sedivá žluť

zlatožlutá

O

černosedivá

tmave bílá

zárive bílá

P

ocelove černá

syte tmave modrá

syte modrá

T

černožlutá

sedožlutá

oranžovo žlutá

Q

sedočerná

sedobílá

stríbrne kovová

R

hnedočervená

cihlove červená

oranžovo červená

S

sedožlutozelená

syte žlutá

žluto oranžovozlatá

V

modrozelená

jasne tmave zelená

svetle zelená

Ch

bílosedohnedá

svetle bílosedá

bílá

B(?)

fialová

fialovo růžová

mléčne růžová

J

sedive bílá

bílá,sametovž

bílá do zlatovaV nejvyssích sférách projevu slova-Adi pláne hovorí-prenásí se svetelné vibrace MEIOU,což je pet rečí,které vysly z prapodstatného IOTH.Tato prareč IEOVA je používána ve sférách Atmá-buddhi,tedz v oblastech mezi adžná a visuddhi čakrou-Wadž,Thovt.

Jayho,v Indii je zvána cesta prazvuku mantra-pri zevním odríkání s pranavou.Džapa jóga-pri zpívání nebo mechanickém odríkání mantra-108krát denne.Laja jóga-vnitrní odríkání manter,ovládnutí Akasa saktis-vibrací písmen.Pročistení nádís a slysení prorockych slov,nauky ap.Nyní,Jayho,musím skončit s vykladem písmen.I tak jsem rekl víc,než jsem smel.
Veleknez rekl Jáymu:Vez,Jáyho,že brzy vyprsí čas naseho setkání a mého poučení.Nikdo ti už nerekne více o tajemstvích této zeme jako já.Málokdo by se zase naeel,kdo by poznal tvoji pravou tvár.Již jsem ti povedel o dvou Ha.Je veak jeste tretí Ka-obal duse bohů s velkym K.Ty jsi pod ochranou Ka-Réova,nemás se proto čeho obávat.Než se rozejdeme navždy,vyložím ti mysterium Usíra a Ésety.

Za dávnych dob žil v nasí zemi Atlansky král Usiráh-Re-Asur a naučil zdejsí lid umení pestovat obilí,obdelávat půdu,stavet mesta.Jeho život posloužil Veleknežím k vyjádrení vnitrní stezky v mysteriích.

Jeho žena byla Asthé - Éseth.Jeho bratr Sutech se ženou Nebhet.Sutech závidel Usírovi jeho činnost a chtel se ho proto zbavit.Nechal jej zavraždit,potud historicky pramen.Mysteríé znamenají vsak mnohem více.Sutech nechal vyrobit truhlu-hrubé telo a pozval na hostinu svych 72 prátel a slíbil jim,tedy tomu,kdo se do ní vejde tuto cennost-Usírovo telo.Tuto truhlu slíbil na slavnosti k Usírove pocte,vsichni si do ní postupne lehli,jen Usiré se do ní presne vesel.V tu chvíli vsichni priskočili a zaklapli její víko,pribili ji hrebíky a zalili olovem.To je Jáyho podstata uzavrení do obalu tel-truhla zalitá olovem-karmou-Sajem.Olovo je težká černy kov,a Saj je težky a černy Jáyho.Olovu patrí Saturn,hvezda západu,pán lidského Saje.
Byl tedy Usiré mocny vnitrní král uzavren do truhly-tela,zalit olovem-karmou,Sajem a poslán po Nilu k mori-Džadem k praoceánu Nuna.Jeho sakti Éseth vsak tuto truhlu nasla spolu s nebheth-sakti Sutecha v Eibenonu na pobreží pod obrovskym cedrem. Druhá sást pokračuje.Éseth s Nebhetou nasly Usíra u Rbezévu(?) a dopravili ho do Kaditu i s truhlou.Jakmile spatril Sutech truhlu s Osírem,nechal ji otevrít a rozčtvrtit jeho telo na sestnáct kusů,jiní praví,že na 14 dílů.Rozházel je po celém Egypte.To je rozdelení nitra do lotosů,stredisek v páteri.Éseth-Sakti,sídlící v lotosu Wadž-adžná a Nebheth sídlící v lotosu Mím-muládhára-Sutech,vydaly se jej hledat podél Nilu-susumná kanálek-Wedžey džed a na míste,kde ho nasly ho pohrbily.To je rozpustení vlastností v sakti-Kosmické Matce.Éseth-Mahásakti je presto svou mocí spojila v telo,které bylo sice jeste mrtvé a celé.To je ,Jáyho,sjednocení nitra se vsemi vlastnostmi,které vyjevilo navenek a které byly díky sakti obráceny dovnitr.

Éseth-sakti vdechla pak do nej mávajicími krídly život a z Usíra vyrostlo obilí.Tak se Jáyho vnitrní slunce zcela uvedomilo a sklidilo obilí svych dobrych činů.Osirisem prorostl pak první strom života v podobe jeho vztyseného lingamu-menat a svou vnitrní silou oplodnil Éseth,která pak zrodila vnitrního človeka Hóra ve svém lůne-srdci Ab.Anup-Usirův bratr pak jeho telo,které bylo znovu mrtvé mumifikoval.Usiré se stal králem podsvetních rísí.Vládcem zemí západu.Vládne stredu vesmírů.Svetům růžového a červeného svetla.

Éseth porodila pak ze zárodku svého a Usírova vnitrního rloveka Hóra.Ukryla jej s Nebhetou pred Sutechem,zevním vedomím,do rákosu=ochranného svetelného pole sakti a nechala jej krmit proudem mléka-sakti paní Hathór jako krávy Sechathór.Tato síla jej obklopila jako ochranné lůno matky.Proto je zvána jeho nebeskym domem.Když Hór dorostl,dožadoval se trůnu svého otce Usíra.Znamená to,že vnitrní človek zrozeny ze svetla chtel rídit Egypt-černou zemi-telo.Narazil vsak na Sutecha-zevní vedomí,ktery začal s Hórem boj.Vydloubl Hórovi obe oči-ovládl vnitrní dech a chtel jej dokonce znásilnit-ovládnout vnitrní svetlo.Éseth vsak jako sakti vrátila Hórovi jeho oči a tím vládu jeho nad Modrym a Bílym Nilem-levy a pravy dech.Doslo pak k soudu bohů,kterému predsedal Ré-prapodstata a 42 božskych sil v človeku.Sakti Éseth stále pri Hórovi,rada jinych bohů-siddhis zase pri Sutechovi-zevním vedomí.Nakonec podstoupil Hór se Sutechem boj a Sutech byl nucen vzdát se trůnu bohů,ktery pripadl Hórovi-vnitrnímu človeku,Sokolu Sokolů,pánu obou očí.To je vnirní promnena známá z tajnych starych mysterii.

Abys,Jáyho,vedel jak lze dojít do síne Usírovy zaživa,poučím te jeste,nežli se rozejdeme ze 125knihy mrtvych(ha).Vynal za pasem v pouzdre pečlive zabaleny svitek,mel jej asi nejradeji ze vsech.S vážnou tvárí začal číst.Jayho slyž,jak se vedomí človeka kráčejicího do Sebe Sama k síni božského Usiré,slzs Jayho,jak se zodpovídá ze svych skutků pred 42 božskymi silami,které v jeho tele mají své místo:

Předstup před soud mrtvých-říkání pro vstup do síne obou pravd

1.Co má N. říkat po vstupu do síně obou pravd,aby byl zbaven všech hříchů a aby směl spatřit tváře všech bohů

N.praví k Usírove nitru:Bud pozdraven bože,pane obou pravd!Přisel jsem k Tobe,můj pane, byv přiveden,abych spatřil Tvou krásu. Znám Tebe,znám jména 42 bohů,kteří jsou s tebou v této síni obou pravd,pohlcujíce hrísníky a pijíce jejich krev v den zúčtování před Vennoferem.Sestry Merti jest jméno Tvých dvou společnic.(Éseth a Nebheth).
Hled přicházím dnes k Tobě a prinásím Ti spravedlnost zvítěziv nad hříchem.Nezhresil jsem proti lidu,neporážel jsem dobytek určeny k oběti,nechoval jsem se neslusne na místech posvátných,neznal jsem ničemnost a nedopustil jsem se nepoctivosti,nenařizoval jsem nikomu pracovat víc než bylo mu možno,nebylo na mne stížností u úřadů,nechoval jsem nevážnost k bohu,nepohrdal jsem chudými, nepřipravil jsem nájemce o jeho majetek,nečinil jsem nic co se oškliví bohům,neočernil jsem člověka u jeho nadřízeného,nikdo nehladověl mou vinou,nikdo neplakal mou vinou,nezabil jsem nikoho,ani jsem nedal rozkaz k vraždě,nezpůsobil jsem nikomu bolest,nezmenšil jsem dodávku potravin do chrámů,nezadržel jsem obětní chléb bohům, neodňal jsem obětní vonící koláče zářícím duchům,neznásilnil jsem ženy,nebyl jsem necudný v svatyni svého městského boha, nezvetsoval jsem ani nezmenšoval jsem obětní mísy nezkracoval jsem loket,neporušil jsem polní vymery,neporusoval jsem jazýček vah, neodnímal jsem kojencům mléko od úst,neodháněl jsem dobytek od jeho píce,nechytal jsem ptáky do sítě v bažinách bohů,nechytal jsem v jejich vodách ryby, nezbraňoval jsem vodě téci v její čas, nestavěl jsem hráze do cesty tekoucí vodě,neuhasil jsem ohne v jeho čas, nepřekračoval jsem čas mě určeny pro příjem obětního masa, nezdržel jsem dobytek určeny chrámu, nezdržoval jsem boha,když byl na cestě.

Jsem čistý!Jsem čistý!Jsem čistý!Jsem čistý!

Moje očista jest očistou velkého ptáka Boinu(fénix) z Henenisutu,protože jsem byl nosem pána dechu,jenž udržuje na živu všechny lidi,v den vyplnění božského oka v Onu,a proto nestane se nic zlého v této zemi, v síni obou pravd, neboť znám jména těchto bohů, kteří zde jsou:
Zde jest praveno, Jayho,že ten jenž nemá čistou mysl a své skutky,kdo nezvládl svůj vnitrní dech a není nosem pána dechu,kdo nezří svět okem prahory On,ten není hoden vstoupit do síně obou pravd,kde souzeny jsou jeho činy, je-li či není hoden vstoupit do chrámu srdce svého. Velekněz četl dále:


1.O ty Dlouhými kroky kráčející, jenž jsi prisel z Onu.

2.O ty mající oheň ve svém objetí, jenž jsi prisel z Cheriohou! Neloupil jsem!

3.O ty nosatče,jenž jsi přisel ze Chmunu! Nebyl jsem Lakomý!

4.O ty, jenž pohlcuješ stíny, jenž jsi přisel z jeskyně! Nekradl jsem!

5.O ty ohlížející se nazad, jenž přisel jsi (z ). Nezabil jsem člověka!

6.O ty dvojitý lve,jenž jsi přisel z nebe! Nezmenšil jsem obilní míry!

7.O ty bystrozraky, jenž jsi přisel z(nebe). Nedopustil jsem se podvodu!

8.O ty plamen, jenž jsi vysel obráceně! Neodcizil jsem majetek boha!

9.O ty drtiči kostí, jenž jsi přisel z Henenisutu! Nelhal jsem!

10.O ty,jenž poroučíš ohni, jenž jsi přisel z Mennoferu! Nekradl jsem pokrm!

11.O ty obyvateli jeskyň,jenž přisel ze západu! Neproklínal jsem!

12.O ty belozuby,jenž přisel jsi ze země jezerní!Nepřekročil jsem mezí!

13.O ty krvežíznivče,jenž přisel jsi z popraviste! Neporazil jsem býka patřícího bohu!

14.O ty žroute vnitřností, jenž jsi přisel od soudu třiceti! Neobelstil jsem nikoho!

15.O pane pravdy, jenž přisel jsi ze sídla obou pravd! Nepřivlastňoval jsem si přídelů chrámů!

16.O ty, jenž chodíš zády vpřed, jenž jsi přisel z .Nevypovídal jsem o někom v jeho dome!

(16.O ty,jenž chodíš rád vpřed,jenž jsi přisel z Onu. Nevypovídal jsem o nikom v jeho dome!)

17.O ty násilníku, jenž jsi přisel z Onu! Nebyl jsem mluvkou!

18.O ty, jehož zloba jest zlá, jenž jsi přisel z župy! Nedal jsem se uchvátit zlostí na odhadce mého majetku!

19.O ty zasazující palčivé rány, jenž jsi přisel z místa zkázy! Nesouložil jsem se ženou mající manžela!
20.O ty, jenž se díváš, kdo si co přináší,jenž jsi přisel z(Onu) . Nerozněcoval jsem svého pohlavního pudu!

21.O ty nejvyšší ze starců, jenž jsi přisel z(Onu) . Nešířil jsem strach!

22.O ty bořiči staveb, jenž jsi přisel z župy! Nepřekročil jsem lhůtu!

23.O ty,jenž odnímáš řeč,jenž jsi přisel z Vesétu! Nezaložil jsem požár!

24.O děcko,jenž jsi prislo z župy Onské!Nebyl jsem hluchy k hlasu pravdy!

25.O hlasateli,jenž jsi přisel z Venesu! Nepoburoval jsem! oči!

27.O ty, jehož obličej jest obrácen nazad, jenž jsi přisel z doupete zla! Neposkvrnil jsem sebe sama,neznásilnil jsem ženu!

28.O ty,jehož nohy jsou ohnivé,jenž jsi přisel z temnot! Neužíral jsem svého srdce!

29.O ty siriteli tmy, jenž jsi přisel z tmy! Neprel jsem se!

30.O ty, jenž prinásís svoji obeť, jenž jsi přisel ze Sais! Nebyl jsem násilnicky!

31.O ty pane obličejů,jenž jsi přisel ze .Nebyl jsem ukvapeny!

32.O udavači, jenž jsi přisel z (Onu). Nejednal jsem proti svému svedomí a nesnažil jsem se uchlácholiti boha!

33.O rohaty, jenž jsi prisel z . Netlachal jsem!

34.O ty, jenž jsi prisel z Mennoferu!Nenakládal jsem spatne s tím, jenž mi ublížil!

35.O (vzneseny), jenž jsi prisel ze .Nehanel jsem vzneseného faraóna!

36.O vásnivče,jenž jsi prisel z(Onu).Nekladl jsem prekážek tekoucí vode!

37.O hudebníku,jenž jsi prisel z pravodstva! Nekričel jsem prílis!

38.O ty, jenž rozkazujes lidstvu, jenž jsi prisel ze svého domu! Nehanel jsem boha!

39.O ty, jenž chystás dobro, jenž jsi prisel z(Onu). Nepůsobil (nebil) jsem otroky!

40.O poutateli duchů, jenž jsi prisel z mesta! Nevypínal jsem se nad svůj stav!

41.O ty,jenž más nádhernou hlavu! Nebyla vetsí moje spotreba, než postačoval můj majetek!

42.O ty, jenž zdvíhás svou ruku, jenž jsi prisel z podzemí! Nezanedbával jsem svého místního (vnitrního) boha!

Jayho,takto očistil ten,jenž kráčí do Sebe Sama svych 42 božskych sil.

II. Co má N. ríkat pri odchodu z síne obou pravd, když byl prohlásen za spravedlivého :


N. praví:budte pozdraveni bozi!Znám vás,znám vase jména.Nepropadl jsem vasim nožům, protože nežalovali jste na mne tomuto Bohu, v jehož družine jste. Neboť ani jediny hrích nedostal se k vám, když jste mne soudili pred pánem vesmíru, protože jednal jsem spravedlive v Cheni-Egypte, neurážel jsem boha a nebylo na mne žalob u vládnoucího krále. (faraona)
Sudte velebení bozi,kterí jste v síni obou pravd,beze lži v svych srdcích,živíce se pravdou z Onu, pohledajíce to, co jest vám ohavné pred Usirem (Hórem), sídlícím ve svém slunečním kotouči. Zachrante moc prevelkého (mne pred Bebim, jenž se živí vnitrnostmi hrísníků v den velikého zúčtování.)

Hledte prisel jsem k vám beze hríchu, bez zločinu, bez spatnosti,bez svedectví proti mne,neučiniv nic,co by bylo lze vytknouti. Živím se pravdou, hltave polykám pravdu.Jednal jsem tak,jak si lidé práli,aby byli spokojeni bozi. Zjednal jsem si prízne bohů tím, co oni mají rádi.
Dával jsem chléb hladovému,vodu žíznivému,oblek nahému,lod ztroskotanému,dával jsem obeti bohům i zárícím duchům.Vysvobodte mne pred velkym bohem!

O Jáyho,moudry zde pred svym srdcem ukazuje své záslužné činy,které usnadnují stezku bohů.Obradní zpevy k pocte Ptahova byka znely Jáymu do usí zároven se čtením vzácního svitku. Jsem človek,jehož ústa jsou čistá,jehož ruce jsou čisty,jemuž ríkají ti,kterí ho vidí:Bud vítán!Neboť slysel jsem to co mluvili osel a kočka v dome hrocha,byl jsem svedkem pred jeho tvárí. O Jáyho,takto hovorí ten,jehož jazyk hovorí jen o božském a jehož ruce konají jen pro Boha,Pána pánů v to zelením hávu zárícího Pána západu.

Spatril jsem rozstepení sykomory ( v ) .

Hled,toto je veta,skryvajicí tajemství rozdelení pravejce-stromu v nekolik bytostí,rozdelení nepromeneného ve svet protikladů. Jsem obradník bohů znaly toho,čeho je pro ne treba.Prisel jsem, abych dosvědčil pravdy a abych privedl váhy do jejich rovnovážného stavu.

O ty jenž stojís ve vysi na svém podstavci a más svou korunu,jehož jméno jest pán Vzduchu!Chran mne pčed temito svymi posly, sírícími zhoubu a působícími zkázu,nemajícími závojů, protože jednal jsem spravedlive,Pane pravdy!

Jsem čist!Jest čistá má hrud!Jsou čistá má záda,byl očisten můj vnitrek ve studni spravedlnosti,nemám údu,jenž postrádá spravedlnosti!

Veleknez zvedl od svitku hlavu,která mela v rysech tváre obradny vyraz a pravil:

O synu Thovtův,Jáyho z nebe Reova království slys.Ten,ktery se nazyvá pánem vzduchu Sewa jest mudrcem,ktery Vnitrním dechem Sew(pránah)pročistil své telo.Ten volá čistá je má hrud!Vnoril-li se do studny Života,kde sídlí pán Wedžey a probudil-li ji,ten volá čistá jsou mé záda!O a ten,ktery ji dovedl do srdce a pročistil jí zcela sebeten volá-byl očisten i můj vnitřek!
Byl jsem očisten v jitrní studni,spočinul jsem v lůne severního místa,v polích kobylek,kde koupe se Reovo mužstvo o čtvrté hodine noční,aby potesilo se srdce bohů.Když jdu mimo v noci nebo ve dne, volají:Nechte ho jít!Kdo jsi a jaké jest tvé jméno? ptají se mne. Jsem ten,jenž vyrostl v papyrusovém houstí.Obyvatel olivy jest moje jméno.

Hórem zove se pred Sebou Samym ten,jenž kráčí k nitru svímu,Jáyho,zrozenec v papyrusovém houstí.

Proč chces projít? ptají se mne.Chci jít mimo mesto ležící na sever od olivy.Co tam hodlás spatrit?Nohu se stehnem.

O proč má spatrit stehno?Vez,Jáyho,že ten,kdo chce byt očisten musí projít 4 syny Hóra,kterí stráží Stehno pána Sutecha-telo. Kébechenuf -strevo Napi -plíce Duamutef -žaludek Ameet -játro
Obrízka vnitrní prochází skrze tyto čtyri orgány a svym kamennym nožem ji provádí pán prahů a astrálních svetů a ochránce vstupu do rájů pán Anupév.Obrízku provádí premnenenou sakti z ohnivého-pupečního centra,ve svetelnou-srdeční lotos.V Indii prepálení síly z tédžas v odžas.To je symbol popatrení nohy se stehnem

Co jim reknes?Spatril jsem jásot v zemi Fenechů.

To je,Jayho,vzpomínka na rajskou pravlast Atlantů.

 

Co ti dají?

Ohnivé plameny a majolikovou desku.

 

Co s tím učinís?

Zahrabu to na brehu jezera pravdy jako večerní obeť.

O mudrc je prepálen v ohnivém krestu,kdy jak jsem ti rekl,Jayho,ohen promenen je ve svetlo.Majoliková deska zahrabaná na brehu jezera pravdy je obeť vseho naučeného pánu Thovtovi!Ten pak podaruje toho,jenž toto učiní vžím vedením kdykoliv je žádáno jeho mocné toto vedení vsech skutků.

 

Co najdes tam na tom brehu jezera pravdy?

Žezlo z pazourku,jehož jméno jest:Dávajicí dech.

O mocnou silou vládne mudrc,jehož poslouchá dech.Mysl je jeho služebnicí.Žezlo z pazourku dává moc nad vnitrním dechem.Dech je mysl,mysl je dech.To si,Jáyho pamatuj.

Co učinís s ohnivymi plameny a majolikovou deskou až je zahrabes? Budu pro ne naríkat,vykopu je a uhasím ohen,rozbiji desku a hodím je do jezera.O tento mudrc již rozpustil svou mysl v jezere Jednoty,jeho ohen je uhasen a promenen ve svetlo.

 

Jdi a projdi touto brannou pravd,ty nás znás.

Nedopustím abys mnou vesel,dokud mi nereknes mé jméno!volá rímsa dverí!

( Byk Ceba jest tvé jméno.)Jazyček vah spravedlnosti jest tvé jméno.

Nedopustím abys mnou vesel,praví levá verej dverí,dokud mi nereknes mé jméno!

Miska nesoucí účet osudu jet tvé jméno.

Nedopustím,abys mne prekročil,volá práh dverí,dokud mi nereknes mé jméno!

Byk Geba jest tvé jméno.

Neotevru ti,volá závora dverí,dokud mi nereknes mé jméno!

Prst nohy jeho matky jest tvé jméno.

Neotevru ti,praví skoba dverí,dokud mi nereknes mé jméno!

Živé oko Sobeka,pána vychodního pohorí jest tvé jméno.

Neotevru ti,nepustím te dovnitr,volá strážce dverí,dokud mi nereknes mé jméno!

Prsní bradavka Siva,jenž chrání Usíra jest tvé jméno.

Nedopustíme,abys námi prosel,volají sloupy,dokud nám nereknes nase jméno.

Deti Renenutiny jest vase jméno.

Ty nás znás,nuže projdi námi!

O vez Jáyhože dvere jsou obrazem tvé bytosti s lotosy jako centry,kudy pak proudí tato svetelná energie,do centra k Usírovi.Tudy může projít k stezce v páteri jen tehdy,pokud zvládl Vnitrní dech,byl prepálen prasvetlem,jeho chodidla jsou pevná a byl-li očisten pred Sebou Samym v onom prepálení síly z ohne na svetlo.Neboť není očistení bez probuzené hadí síly Wedžey.Jedno souvisí s druhym,Jáyho.Proto nepomůže jakákoliv očista,pokud cvičící není v obzvlástní milosti této energie Matky,která vynásí Syna k Otci vsehomíra.Nyní ti ukáži klíč ke dverím obou pravd.Veleknez vzal stéblo papyru co nosil v ohybu roucha na pravé strane tela a nakreslil v písku Jáymu tabulku center v egyptském pojetí:

 

 

Lotos Egypt

Indie

symboly

GEB

MULADHARA

zeme,byk,plodnost,práh dverí

TEFNUT

SVADHISTANA

voda,pránah,závora dverí

SOBEK

MANIPURA

ohen,krokodyl,skoba dverí

SOW

ANAHATA

vzduch,prsní bradavka,strana dverí

RENUTINZ DETI

VISUDDHI

éter,sloupy dverí

MIN,THOVT

ADŽNA

božská mana,podlaha síne

THOVT,USIRÉ

SAHASRARA

 

AB

HRIDAJA

vnitrní človek,sínTo je tabulka lotosů,Jáyho pravil Veleknez,když odkryl tajemství lotosů.

Nevstupuj na mne,volá podlaha síne.Proč?Vždyť jsem prece čist!

Protože neznám jména tvych nohou, jimiž chces na mne vstoupit, povez mi je!

Vstupující pred Mína jest jméno mé pravé nohy. Nebthety jest jméno mé levé nohy.

Vstup tedy na mne, když znás mne!

Neohlásím te,volá vrátny této síne,dokud mi nereknes mé jméno!

Ten, jenž prozkoumává srdce a prohlíží telo jest tvé jméno.

Nuže te ohlásím. Ktery bůh jest práve ted uvnitr? Povez mi to!

Ten, jenž se stará o obe zeme.

Kdo jest to, jenž se stará o obe zeme? Thovt jest to?

"Nuže vstup!" volá Thovt. "Proč jsi prisel?"

Prisel jsem, abych byl prijat

 

Jaky jsi?

Jsem očisten ode vseho hríchu, jsem zbaven vseho zla páchaného temi, kterí nyní žijí, nemám s nimi styk.

Prijmu te. Kdo jest to, jehož strechou jest ohen,jehož stenami jsou živé bytosti, jehož podlahou jest vodstvo?

Usírí jest to.

Nuže vstup,jsi prijat. Tvym chlebem jest božské oko,tvym pivem jest božskí oko, obeti na zemi tobe dávané jsou božské oko. (Jdi a projdi touto branou síne obou pravd,ty nás znás.)
O vez Jáyho,že moudry,ktery prosel vsemi lotosy,stanul-li pred pánem Seje Thovtem očisten je silou Wedžey a vynesen pred oko Hóra.Odtud pak padá do duchovního srdce Ab,do sídla Usírova.
O on se stal srdcem vsech srdcí,Thovtův synu.On sídlí vsdomím v Síni Síní,je Hórem zrozenym z Matky Matek z božskí síly Éseth,by spočinul v klíne otce Usíra jako Syn.To je vse o čem jsem te chtel,Jáyho,poučit.Nyní jsi po mnohych co prisli jeden,co prinese svetu nové svetlo z Egypta.

Musíme se rozloučit,jak káže zákon bohů.

Jáyho se pred mudrcem hluboce sklonil.Roucho zasvetcecovo se zalesklo mezi listovím mladych palem.Veleknez zmizel znovu tak záhadne,jako se byl prve objevil.

Rozloučil se Jáyho s chrámem Ptha.

Slavnost skončila.

Irnafré se pro Jáyho vrátil.Pojd již musíme tuto zemi opustit.Čas nasí návstevy vyprsel.Irnafer se chytil s Jáyim za ruce.Egypt v zapadajicím slunci povstal.

 

 

DODATEK


Jak vís,Jáyho,je osudová energie zvána Saj.Nevís vsak nic o odplate.Odplata je Saj vrženy na toho,kdo jej vyslal s neharmonickym účinkem,jako zpetny odraz.nazyvá se Petbet.Petbet je nejspravedlivejsí ze spravedlivych.Tak jako v Indii je bůh saktou-praotcem vsehomíra,tak i v Egypte je bůh zván Sakti.

Vís,co znamenají oči Hóra Utsath-levy a pravy dech,bíly a modry Nil.Místo,kde se oba proudy kríží v čele se nazyvá Hór-Chenti-Jerti-Hór mající obe oči v čele.Tak jest zván i ten,kdo oba proudy vtáhl do tela ne Gebem-můládhárou,ale Wedžem-Adžnou.A ten,jehož vnitrní človek spojil klad i zápor,dobro i zlo,vnímání dvojmosti a mnohotvarost v sebe,zván je pak Hór-sem-tavi-Hór,jenž spojil obe zeme.Symbolicky horní-Temnota,dolní-svetlo Egypta.

taktéž lze i na Usírovi a Sutechovi Wedrey a Mebthet videt rozdelení zeme na dva Symbolické celky s historickym pozadím bojů mezi obemi zememi pred první dynastií Menih

Každá župa zeme má svého Vládce.

Od horního k dolnímu Egyptu.Na jihu leží Jeb.V nem cten a vážen je Pán z Jebu-Chnun.Strážce chladiví vody a pramenů,pramenů Nilu,které dle své libosti vypoustí z podzemních slují v kataraktech.Protože Nil je hadí síla,voda života.Katarakt je lotos,transformujicí stredisko Wedžoy a on tuto energii v určitém lotosu svou mocí budto uvolnuje nebo utahuje.Je svetelnou schránkou techto center v páteri.

Kum-Ombo a jeho pán Sutech,jehož zvíretem je osel nebo také samec okapi,sedící na zemi,pripíchnuty sípem,ktery mu proniká varlata.To je pohlavní síla držící.Je-li neočistena,človek pri zemi,je zevním telem s jeho nevedomostí.Je to síla,která drží kundalini Wedžoy v objetí spánku a která souvisí s vymesováním a tvorením semene.Tvorí jen navenek,vnitrní dení je jemu,Sutechovi,neprátelské.

Necheb-Nechbijet,Nechbet-supice,síla zatemnujicí a bránící postupu kundalini do anáhatty.Je tvorena neprirozenym karmanem. Jižní On,pán Moucev.

Véseth-Pán Amon,Praslovo Ptha.

Gebti-Pán Mín,jehož symbol je fallus,lingam-menath.Je energií plodnosti,silou tvorící zárodky hmotnych tvarů.

Siovth-Pán Vepvaseet-Vepvaveth,vůdce astrálních vojsk,zobrazovany jako ležící sakal.

Chnumev-Pán Ezhovthej-Ashovthej Eshouth Thouth Thovth


Vyvoj jména Thovthova

Vládce karman-Saje,proto i Pán promen času,neboť osud je promenné strídání vln príčiny a účinku,což je vnímáno jako dej v prostoru jako čas.

Kaisu-Pán Anupev,strážce prahů k astrálním a nebeskym Vesmírům. Oáza Fajum-Pán Sobek,krokodyl,vládce pupečního lotosu a ohne.


Dolní Egypt

Mennofer-Ptah,pán Praslova,sídlící na jih od mestské zdi.Jeho sakti je Sachmet a jejich syn je díte zrozené v lotosu NEFERTUM. Eais-paní Neith dvou sípů

Džedef-sloup Teth,džed páter Usíra,kudy proudí a stoupá hadí síla Wedžey.

On-pán Atum,praéther

Džedet-beran z Džedehu,oplodnujicí síla,praslunce projevujicí se tvorením v nebeskych svetech.
Bastet-kočičí paní,držitelka a dárkyne vsí radosti.

Per-Veret-Wedžey-mocná sakti,hadí síla,kosmická tvorivá Matka.

Gesem-Sephdet-svetlo vedení.

Taková jsou božstva uctívaná v jednotlivych mestech,Jáyho.V prastavu existovala kosmická energie Nepej v nemenném klidu,prasvetlo spočívalo v temnotách.V hrudi Nepeje vytryskl vsak pramen svetla,a na hladine pravdy objevil se maly a nepatrny klíček ze kterého vyrostl lotosovy kvet.

V nem zrodil se Nefertum,díte Slunce,pán vůne a jasu.Když otevrel své oči,svet byl zaplaven svetlem.Tak se otevrelo Nitro Niter.

Ausáh je prastaré jméno Usirého

Auseť je prastaré jméno Ésety.

Paní Hetmetet nasla úd Usirův.

 

Perioda Apise je doba návratu dvou stejnych mesíčních fází v egyptském kalendári jednou za 25 let.

Egyptskou oblohu delí 36 sloužících hvezd do 10 denních kulminací každé hvezdy-dekany.Tyto dekany dávaly po trojicích mesíce a mesíce dávaly Sepdheth-rok.Sloužící hvezdy jsou známy už z dob 1 a 2 dynaste po Menim.

Prvotní prána,kosmická energie je zvána Kaef ftha.

 

Jména nekterych planet:

 

Venuse - Penoter

Jupiter- Pyrolis(Hór seth)

Mars - Sobek

Saturn - Hór-ka

Merkur - Déva

 

Souhvezdí se jmenují kočka,pes,had,skarabeus,osel,lev,beran, byk,sokol,opice,ibis,krokodyl.

Kdysi prileteli nasi predkové z hvezd,které nezapadaly a pokud hledís na souhvezdí Plejád,ty tvorí bricho paní Máthé projíždí v noci 12 branami Datu,kde bere si na sebe různé podoby.Tato cesta trvá 12 nočních hodin.