Svobodná vůle a osud

08.02.2015 09:25

Někdy se lidé zastavují nad otázkou vztahu svobodné vůle a karmy. Bytosti mají díky své svobodné vůli určité omezené pole činností. Védská filozofie učí, že svobodná vůle a předurčenost nebo osud jsou souběžné. Svými současnými činnostmi vykonávanými naší svobodnou vůlí si vytváříme budoucí karmické reakce. Zároveň také získáváme reakce z našich minulých činností. Osud není trestem, který přichází shora na nevinné.
Zákon karmy je přísný, protože zajišťuje vyplnění tužeb všech živých bytostí v celém hmotném stvoření. Navíc si nic nesmí odporovat, ba naopak různé reakce se musí doplňovat a jediná nespravedlnost nemůže zůstat nepotrestaná. Transcendentalista Ralph Waldo Emerson (1803–1882) v tomto duchu píše: „Když miluješ lidi a sloužíš jim, budeš oceněn. Některá ocenění mohou být prozatím skrytá. Tento zákon nelze změnit. Všichni tyranové, vlastníci a monopolisté se marně snaží narušit tuto rovnováhu. Lidé stejně jako hmyz, slunce a planety se mu musí podřídit, jinak je zničí zpětné reakce.“ („Lectures and biographical sketches“, 1868.)
Vesmír řídí přísné a obecně fungující zákony. Jedná se o pravidla jedné velké hry života, které koordinují touhy a vzájemné vztahy mezi individuálními bytostmi. Každá z nich dostane právě to, co si zaslouží – ani méně ani více. Bhagavad-gítá (2.70) přirovnává nekonečný proud tužeb mysli k nespočetným řekám, které plynou do rozlehlého oceánu. Tímto způsobem vzniká nekonečně komplikovaná, multidimenzionální síť akcí a reakcí, které člověk nemůže jen tak porozumět. Zde je zjevně patrná neviditelná ruka Boha, která ve svém všeprostupujícím aspektu Nadduše (Paramátmy) doprovází individuální duši na její pouti skrze různé tělesné podoby. Bhagavad-gítá popisuje tento aspekt Boha následovně: „V tomto těle je však jiný transcendentální poživatel – je jím Pán, svrchovaný vlastník, který dohlíží a dává svolení a který má jméno Nadduše.“ Nadduše zaznamenává nespočetné touhy každé živé bytosti a zařizuje jejich vyplnění podle zásluh živé bytosti a také pozoruje jejich činnosti a udílí jim příslušné reakce. Tato přímá ruka Boha se nazývá zákon karmy.