Tajemství vody

18.12.2015 20:12

 

Voda a oheň jsou dva elementy, které hrají rozhodující roli při mnohých obřadech slunovratů, chanuk, vánoc a dalších slavností zimního slunovratu a nového roku v kulturách,které tento čas slaví jako počátek nového roku, obnovy přírody a opětovného prodlužování dne, Mitry, nad nocí, Varunou, Véd.
Voda je elementem, který se brzy stane velmi vzácným a ceněným u miliónů lidských bytostí celého světa. Voda není dle starých alchymistů znečištěna jen chemicky, bakteriologicky a radiačně, ale též informací všech bytostí, jejichž krví již protekla, příběhy, které tito tvorové prožili, nadějemi a pády, výtečnými nebo strašlivými příběhy. Člověk tak dle starých mistrů pije s vodou údajné poznatky a nečistoty krve mnohých lidí světa. Proto se měla voda filtrovat nejen od nečistoto přírodních, ale též duševních. K tomu sloužily posvátné nádrže, promodlené studánky, ochránci pramenů, chrámy strážící řeky a potoky, posvátné háje, kaple a božiště, jakož poháry z vzácných kamenů, ochranné formule, drahé kameny čistící vodu a tvořící z ní dokonce léčivé nápoje, pečetě se jmény andělů, žehnání nad vodami, svěcení vody a další tajemné postupy, aby byla voda obnovena, informačně očištěna nebo proměněna Duchem Svatým, požehnána a vhodně užita pro léky,lektvary, nápoje a polévky, koupele a zálivky rostlin.
Toto umění se víceméně vytratilo, a přesto je jiskřivý element ohně ve vodě jako rozdíl mezi mdlým a jiskřivým vínem. Voda a její proměna, je tedy jedním ze zdrojů osvícení za myslí, cestou léčivé alchymie a nadějí pro člověka. Védy učí, že voda je pránah a pránah je voda, či-li vyšší život se promítá do vody a voda je nositelem vyššího života. Voda je jak oživující, tak umtrvující, člověk je v zásadě bytostí vody a ducha, a tak je vůně esencí ohně a vzduchu v oleji, elementu vody a země, jako spojení čtyř živlů v hojivém léku.
Umění proměny vody je zázrakem jinakosti života...


Nádherné vánoce Vám přeje Robert